Posljednji dan prijava za Program stručnog osposobljavanja

Posljednji je dan za prijavljivanje korisnika za Program stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem.
Budući korisnici Programa, mogu se prijaviti elektonskim putem, preko portala www.euprava.me.Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Podsjećanja radi, stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i da se priznaje kao radno iskustvo u trajanju od 12 i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada pružanjem mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50 odsto korisnika Programa je nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.