Poslije 17 sati ležaljke ne plaća 65% posjetilaca plaža

Na pitanje u anketi Radio Tivta „Da li plaćate ležaljke nakon 17 sati“? pozitivno je odgovorilo 93 građana ili 34, 19%, a negativno 179 ili 65%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: „Da li je život Tivtu skuplji u odnosu na druge gradove u Crnoj Gori?