Posjeta Domu zdravlja Tivat

Aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) posjetili su  Dom zdravlja Tivat i tom prilikom direktorki dr Jasminki Anđelić uručili edukativni materijal „Vodič CDPR-a – Aktivan život kao prevencija raka”.

Edukativni materijal u vidu brošure obuhvata osnovna obavještenja i naznake o fizičkoj aktivnosti (FA), kao što su:

  1. šta se podrazumijeva pod fizičkom aktivnošću,
  2. koje su koristi od redovne FA i
  3. koji su rizici po zdravlje koje donosi neaktivnost.

Istovremeno navedene su takođe i tri vježbe izdržljivosti koje treba koristiti uglavnom pet do sedam dana nedjeljno, a nekada je dovoljno i samo tri puta.

U brošuri su navedene i potrebne vježbe savitljivosti koje takođe treba raditi pet do sedam puta nedjeljno. Pored njih neophodne su i vježbe snage za čiji rad treba odvojiti vremena dva do četiri puta nedjeljno.

Treba takođe naglasiti i znati da uvijek postoje i mjere opreza kod vježbi snage, koje su pored svega ipak neophodne. Ono što treba obavezno da se zna je da FA može pomoći svima da žive bolje i duže tako da se kvalitet života očuva i u kasnijim godinama.

Kako da znate da li dovoljno vježbate da ostanete zdravi? U prevodu to znači da je potrebno da težite ka ukupno šezdeset minuta FA dnevno!

Brošura je stoga štampana da istovremeno posluži pacijentima koji već imaju nekih problema, ali i da bi djelovala preventivno na sve u borbi protiv raznih bolesti, među kojima je i kancer – saopšteno je iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka.