Posjeta direktora Morskog dobra Institutu za biologiju mora

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić posjetio je juče sa saradnicima Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru. Na sastanku sa rukovodstvom Instituta razgovarano je o nastavku saradnje te dvije institucije u realizaciji aktuelnih i budućih projekata, prije svega u oblasti praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima duž crnogorskog primorja, ali i projektima koji se odnose na istraživanja morskih pećina, praćenje uticaja nasipanja plaža na morski ekosistem, te nastavak saradnje na međunarodnim projektima koji se bave monitoringom otpada u moru i na plažama, saopšteno je iz Morskog dobra.
Ocjenjeno je da je voda za kupanje na kontrolisanim plažama od početka ovogodišnje sezone bila odličnog kvaliteta, te da je na više od 95% prve K1 kategorije, kao i da će od naredne sezone u praksi biti primjenjena nova kategorizacija voda za kupanje u propisana novim Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kojim su transponovane odredbe EU Direktive o upravljanju vodama za kupanje.
Posebno je istaknut značaj projekta koji se bavi istraživanjima biodiverziteta i uticaja zagađenja u Plavoj špilji u cilju predlaganja mjera za održivo upravljanje ovom pećinom koja predstvalja svojevrsnu turističku atrakciju na našoj obali. Zaključeno je da se sve aktivnosti izvode planiranom dinamikom i na obostrano zadovoljstvo.
Nakon dobijanja međunarodne akreditacije za ispitivanje sanitranog kvaliteta morske vode Institut za biologiju mora u potpunosti je posvećen realizaciji ove aktivnosti, a planirano je i proširenje obima akreditovanih metoda za buduće obaveze koje će imati država Crna Gora a odnose se na različite segmente monitoring morskog ekosistema u skladu sa zahtjevima EU Direktiva, rekao je direktor Insitituta za bilogiju mora dr Mirko Đurović koji se zahvalio na saradnji.
Nakon sastanka predstavnici Morskog dobra i Instituta obišli su radove na izgradnji prvog javnog akvarijuma u Crnoj Gori. Dogovoreno je da realizuju zajedničku investiciju uređenja otvorenog dijela budućeg kompleksa akvarijuma koji će biti smješten u dijelu dvorišta Instituta.
Planirano je da se uređenjem terena, staza i zelenih površina, te postavljanjem izložbenih paviljona, posjetiocima omogući pristup akvarijumu i ujedno upotpuni prostor za prezentaciju na otvorenom. Ovom zajedničkom investicijom omogućiće se da se kompletni radovi na javnom akvarijumu završe u predviđenom roku, odnosno do aprila 2020. godine, navodi se u saopštenju.