Porto Montenegro na Bijeloj listi Poreske uprave

Poreska uprava Crne Gore objavila je Bijelu listu – spisak poreskih obveznika sa najvećim stepenom fiskalne discipline, među kojima je i kompanija Adriatic Marinas – Porto Montenegro. PU sa poreskim obveznicima sa Bijele liste kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza.

Kriterijumi na osnovu kojih je napravljena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali su, između ostalog, urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava i redovnost izmirivanja poreskih obaveza.

Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima, uključujući i državu, te samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu, istakli su iz PU Crne Gore.

Bijela lista poreskih obveznika prvi put je objavljena 7. juna 2013. godine.i ponosni smo što se od tada kontinuiramo nalazimo na njoj, pogotovo sada u periodu globalnih ekonomskih izazova, saopštili su  iz kompanije Adriatic Marinas. Na ažuriranoj  Bijeloj listi Poreske uprave koje redovno izmiruju svoje poreske obaveze je 466 kompanija.