Popović: Obrađena 84 predmeta, a izdato 26 saglasnosti za gradnju

Od kako je na dužnost stupio glavni gradski arhitekta, Marko Popović, Opština je izdala 26 saglasnosti za gradnju objekata od 84 pristigla zahtjeva. Obrađeno je i 25 zaostalih predmeta od tridesetak zaostalih. „Zahtjevi su pregledani, izdata saglasnost ili su data obavještenja investitorima za korekcije i nedostatke. Tako da se sada čeka da investiori ponovo dostave dokumentaciju koja će biti u skladu sa planskom dokumentacijom i zakonskim regulativama“, objasnio je Popović.

U skladu sa zakonskim ograničenjima glavni gradski arhitekta saglasnot može izdati za gradnju objekata do 3 hiljade kvadrata. On je rekao da interesovanja za investiranjem ima i to su uglavnom manji objekti do 500 kvadrata bruto površine, sa 4 stambene jedinice. „I dalje postoji veliko interesovanje za gradnju manjih objekata kao i za oživljavanje nekih objekata u ambijentalnim cjelinama u tradicionalnom stilu gradnje i uklapanja u postojeći ambijent. Imamo interesovanja i za privremene objekte i sve je to u normalnom obimu“, rekao je glavni gradski arhitekta.

Zahtjeva za izdavanje saglasnosti za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra bilo je 10, od čega je odobrenje izdato za 7 objekata. Popović kaže da ti objekti generalno nisu loši, a nisu ni u skladu sa programom. Plan privremenih objekata se donosi u resornom ministarstvu, a radi ga Morsko dobro i svi ti objekti su prilagođeni urbanističko tehničkim uslovima koji se izdaju iz tog programa privremenih objekata.

Ističući da je akcenat na usklađenosti sa planskom dokumentacijom, Popović je rekao da je bilo neusaglašenosti u zahtjevima.

„Postoji i nerazumijevanja pošto investitori grade uglavnom prema UT uslovima, ali sa njima može da dođe do propusta i neslaganja sa planskim dokumentom. Treba gledati parametre iz plana kako bi se sagledala kompletna slika. UTU daju samo parametre za određenu lokaciju, a ne i  uvid u neku širu sliku same lokacije na kojoj investitor želi da gradi. Tako da postoji dosta neusaglašonosti i nenamjernih propusta. Postoje i propusti gdje ljudi kroz neke vrste interesantnih rješenja zaobilaze zakon. Ja jesam za intersantna rješenja, ali uz poštovanje zakona i parametara iz planske dokumntacije“, poručio je Popović.

Kad je riječ o uklapanju objekata u samu lokaciju, od investitora, odnosno projektanata se traži da kroz foto dokumentaciju ili obrazloženje približe kako bi svi objekti bili uklopljeni u okruženje.  Popović ističe da to nije uvijek moguće jer nije svaki objekat savršeno uklopljen jer i okruženje do sada izgrađeno, nije savršeno.

„Gleda da ti objekti nisu napadni da nemaju pretjerane gabarite i da ne smetaju izgrađenim objektima i korisnicima prostora. Investotori to prihvataju i zajednički gledamo da to bude u što većem stepenu ispoštovano. Nije bilo slučajeva da neko nije htio da prihvati sugestije, investitori se prilagođavaju. Rješenja nakon dorade imaju i veći kalitet i bolje se uklapaju u ambijent“, samtra glavni gradski arhitekta.

Naglasivši da nije protivnik gradnje, Popović voli da ona bude kontrolisana i da insistira na tome da objekat koji se gradi bude u skladu sa zakonom i sa pravilima struke, kao i sa estetikom same lokacije.

„Planska dokumenta imaju svoje parametre po kojima investori mogu da grade, a ja sam tu da zajedno sa njima taj prostor što bolje osmislimo. Cilj je da su objekti uklopljeni u ambijent i da imaju potreban kvalitet. Izgradnja treba da se nastavi ako država i opštine hoće da se razvijaju, samo se treba boriti da gradnja bude u skladu sa zakonom“, ocijenio je glavni gradski arhitekta.

Postoje lokacije sa divljom gradnjom i sa mnogo nekontrolisane gradnje. Takve lokacije će biti preispitane kroz izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Tivat za koji je procedura već počela, rekao je Popović govoreći o lokacijama sa intenzivnijom gradnjom, odnosno interesantnijim za investore.

„Obalni dio je napadnut jer je najatraktivniji i najekskluzivniji, ali u posljednjih godinu dana spriječene su neke nezakonite radnje. I ne vjerujem da će doći do moratorijuma na gradnju jer kroz izmjene i dopune PUPa Tivta mislim da će biti nekih ograničenja i izmjena“, rekao je glavni arhitekta.

On je naveo da se za izradu PUPa formira tim, urađene su procedure projektnog zadatka i raspisa izrade tog planskog dokumenta  tako da će to vrlo brzo biti nova tema za sagledavanje cjelokupnog prostora opštine, a samim tim i nekih značajnih lokacija.

Zbog nedostatka parking mjesta u Tivtu iz Opštine namjeravaju gradnju nadzemne garaže na parkingu u Arsenalskoj ulicu. Zbog toga već ima neslaganja dijela javnosti.

„Taj proces je tek na početku i rano je donositi sudove jer  je u toku ispitivanje same lokacije. Kroz izradu tog programskog zadatka koji će imati elemente urbanističko tehničkih uslova sagledavaju se opcije kako bi to moglo da izgleda Problem je višeslojan“, kazao je glavni arhitekta.

Po njegovim riječima  trenutno stanje parkirališta estetski nije uopšte kvalitetno, prilično je zapušteno tako da je trenutno jedina vrijednost tog prostora zelenilo, odnosno starija i veća stabla koja se tamo nalaze.

Popović je rekao da su kroz početnu elaboraciju cijelog tog prostora zajedno sa kolegama iz Sekretarijata za urbanizam odlučili da se u najvećoj mjeri sačuva  zelenilo.

„Osim po obodima, nije moguće sve sačuvati, ali može se uraditi i nova vrsta zasada. Takođe neophodno je i mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara zbog Ljetnjikovca Buća koji je zaštićeni objekat. I trenutno je s njima u toku  dijalog o tome. Oni će odrediti kolika će biti spratnost, odnosno gabaritnost tog objekta ako ga bude. U suštini sve se svodi na to kako će bti idejno rješenje“.

U skladu sa idejom, cilj je napraviti kvalitatn objekat poštujući ograničenja. To znači da će se zadovoljiti potrebe grada za parkiranjem, ali i da će se taj prostor u najvećoj mjeri i sačuvati, a da će i taj objekat imati estetke karakteristike. „To kažem i sa urbanističkog stanovišta u smislu da završetak šetališta Pine na toj lokaciji nije baš estetski najbolji, nije uređen, nije po standardima i ne koristi se taj dio parkirališta u potpunosti. U skladu sa idejama koje smo imali za taj prostor bi se sa objektom mogao napravti parking i manji trg koji bi uspio da spoji šetalište, ljetnu pozornicu i Porto Montenegro i da se taj objekat, ako ga bude, uklopi u kompletan ambijent. Nadam se da će se iznaći najbolje rješenje jer će sud dati struka, donosioci odluka u opštini, kao i javnost jer je ta priča tek na početku. Kad krene taj početni dio krenuće i prava razrada tako da se nadam da ćemo doći do rješenja koje će svima biti dopadljivo, zaključio je Popović.