Popa: Kupovina cvijeća lijepa, ali važniji prosperitetniji život

Svi u Crnoj Gori moraju da preduzmu konkretne mjere kako bismo osigurali da žene i djevojčice mogu voditi sigurniji, zdraviji i prosperitetniji život, poručila je ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, povodom međunarodnog Dana žena.

„Međunarodni dan žena prilika je da se svi u Crnoj Gori udružimo i podignemo glas za jednaka prava žena. Kada govorimo o ženskim pravima i jednakosti, govorimo o predanosti suštinskim vrijednostima demokratije i poštovanju temeljnih prava svih ljudi“, saopštila je Popa.

„U Crnoj Gori radimo s aktivistkinjama i aktivistima za ženska prava, javnim vlastima i političarima kako bismo spriječili rodno zasnovano nasilje i stvorili jednake socijalne, ekonomske i političke šanse za djevojčice i žene širom zemlje. Nasilje je najgori oblik nepravde, s kojim se brojne žene i djevojčice suočavaju i danas. Nažalost, nasilje nad ženama i dalje predstavlja jedan od najučestalijih vidova kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori“.

Popa je navela da se ženama takođe često uskraćuju jednake mogućnosti za učešće i vođstvo u politici.

„Pored toga, stopa osnaženosti žena – kako u javnom tako i u privatnom sektoru, i to na svim nivoima upravljanja – zabrinjavajuće je niska u Crnoj Gori. Kada god su žene izložene nepravdi, kada se isključuju ili omalovažavaju, to zapravo šteti cijelom društvu. To je zato što nijedna država ne može ostvariti svoj puni potencijal kada se polovini stanovništva uskraćuju jednaka prava i mogućnosti“.

Popa je poručila da se sada više nego ikad, svi u crnogorskom društvu, a posebno muškarci, moraju zalagati za ženska prava i rodnu ravnopravnost.

„Kupovina cvijeća ženama na ovaj dan lijep je gest ljubavi i uvažavanja. Ali, mnogo je važnije da svi učinimo ono što je do nas i preduzmemo konkretne mjere kako bismo osigurali da žene i djevojčice u Crnoj Gori mogu voditi sigurniji, zdraviji i prosperitetniji život! Srećan Dan žena!“, navela je Popa.

Foto: Delegacija EU u Crnoj Gori