Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Savjeta za mlade

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat  objavljuje  ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Savjeta za mlade u Opštini Tivat,

Na ovaj Javni poziv mogu se predložiti kandidati za članove Savjeta za mlade u Opštini Tivat, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Tivat, i to za kategorije koje nisu popunjene prvim Javnim pozivom:

  • kandidate iz reda predstavnika srednjoškolske populacije predlažu srednjoškolske ustanove sa teritorije opštine Tivat, formalne i neformalne omladinske organizacije i pojedinci (jedan kandidat);
  • kandidate iz reda predstavnika studentske populacije predlažu visokoškolske ustanove sa teritorije opštine Tivat, formalne i neformalne omladinske organizacije i pojedinci (jedan kandidat);
  • kandidate iz reda predstavnika Romsko-Egipćanske populacije (u daljem tekstu: RE populacije) predlažu NVO koje se bave pitanjima RE populacije, formalne i neformalne RE organizacije, i pojedinci (jedan kandidat);
  • kandidate iz reda predstavnika osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: OSI) predlažu NVO koje se bave pitanjima OSI, formalne i neformalne OSI organizacije, i pojedinci (jedan kandidat).

 

Prijava koju predlagač podnosi na javni poziv sadrži:

  • predlog kandidata uz obrazloženje;
  • biografiju kandidata;
  • potvrdu o prebivalištu kandidata;
  • izjavu o prihvatanju kandidature;
  • potvrdu o srednjoškolskom statusu (za kandidata srednjoškolske populacije),
  • potvrdu o studentskom statusu (za kandidata studentske populacije).

Savjet za mlade u Opštini Tivat osniva se kao savjetodavno tijelo sa ciljem aktivnog učešća mladih u javnom životu u opštini Tivat, u izradi i praćenju primjene lokalnog akcionog plana za mlade, kao i informisanja mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje njihovog položaja. Savjet za mlade bira se na period od dvije godine.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „SAVJET ZA MLADE“, u roku od 14 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili preporučenom poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, Tivat.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A), i na telefon: (032) 661 – 359 – saopšteno je iz Sekretarijata.