Poništen tender za izgradnju hotela u Tivtu

Vlada Crne Gore prihvatila je odluku Tenderske komisije o poništenju tendera za zakup državnog zemljišta i izgradnju ekskluzivnog hotela kod Tivta.

Predmet poništenog tendera bio je tridesetogodišnji zakup državnih 24.751 kvadrata u Đuraševićima kod Tivta.

Investitor, koji pobijedi na tenderu, dužan je bio, prema slovu poništenog tendera, na toj parceli sagradi ekskluzivni hotel ranga pet zvjezdica sa pratećim sadržajima.

Tenderska komisija je poništila tender, prije svega zbog zahtjeva investitora za promjenu brojnih stavki iz tenderske dokumentacije, što je dozvoljeno instrukcijama Vlade.

Naime, tačkom 18 Instrukcija propisano da tender može biti poništen u svim fazama tenderskog postupka, u slučaju da Tenderska komisija ustanovi da je takva odluka u njenom najboljem interesu ili interesu države.

“Kako su u konkretnom slučaju predložene brojne izmjene tenderske dokumentacije, čije razmjere i sadržina iziskuju raspisivanje novog tendera, Tenderska komisija je ocijenila da je, u cilju zaštite interesa države Crne Gore i njenih organa najcjelishodnije poništiti predmetni tender. Zbog toga je Tenderska komisija jednoglasno donijela odluku o poništenju tendera”, navodi se u Informaciji koju je Vlada usvojila na prošloj sjednici.

Istom tačkom Instrukcija definisano je da u slučaju da dođe do poništenja tendera ili do odbacivanja odbijanja ponude, učesnici na tenderu neće imati pravo na obeštećenje za bilo kakve troškove ili štetu nastalu direktno ili indirektno iz takvog poništenja ili proglašenja tendera neuspjelim, odbacivanja ili odbijanja ponude.

Predmetna Odluka je učesnicima na Tenderu dostavljena elektronskim putem.

Interesovanje za ovaj tender su pokazale dvije kompanije „Saniteko Group” d.o.o. Podgorica i “MEEDAR Montenegro” d.o.o. Podgorica, koje su otkupom dokumentacije, a u skladu sa tačkom 6 Instrukcija, stekli svojstvo učesnika.

Država je, prema slovu poništenog tendera, u tridesetodišnji zakup izdaje katastarske parcele 635, 636 i 637 u Đuraševićima, koji se sada vode kao pašnjaci i šume treće klase.

Imovina iz javnog poziva daje se u zakup u viđenom stanju. Prema uslovima tendera, minimalna cijena davanja u zakup ove imovine iznosi 64.250 eura na godišnjem nivou, u skladu sa Izvještajem o procjeni vrijednosti urbanizovanog zemljišta. Jednostavnom matematičkom računicom dolazimo do podatka da minimalna godišnja zakupnina iznosi 2,6 eura po kvadratu.

Tenderski uslovi na poništenom tenderu su bili veoma strogi, pa su te uslove mogle proći isključivo vrhunske kompanije.

Naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosila je 30.000 eura. Ponuđač je uz ponudu morao uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju ponude u korist Ministarstva finansija u iznosu od 100.000 eura, izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poor’s agenciji ili banke koju Tenderska komisija, prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva.

Država je budućem ponuđaču ponudila stroge uslove nadmetanja koji su razvrstani u dvije kolone, pa ponuđač mora ispuniti jednu od njih A ili B.

Prema uslovima A, ponuđač mora biti domaći ili međunarodni hotelski operater i brend koji je poznat i međunarodno priznat kao uspješan operater najmanje dva hotelska kompleksa, nivoa pet zvjezdica, ili mora imati iskustvo u projektovanju i upravljanju marinama i nautikom.

Prema istim uslovima, ponuđač mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u planiranju, razvoju i upravljanju hotelima koji su po međunarodnom standardu nivoa pet zvjezdica i mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u upravljanju, projektovanju marinama i nautikom.

Uslovi B kažu da ponuđač mora imati vrijednost imovine pod upravljanjem od najmanje 30 miliona eura i mora dokazati da je u posljednje dvije poslovne godine, pojedinačno po godinama, ostvario pozitivan finansijski rezultat.

(RTCG)