Položeni vijenci strijeljanim mornarima u Škaljarima

Predstavnici organizacija OBNOR-a juče su položili cvijeće i odali poštu strijeljanim mornarima 1918. godine. Delegacija OBNOR-a Tivat je prisustvovala polaganju cvijeća u Škaljarima u Kotoru.

Potpredsjednik SOBNOR-a Crne Gore prof. Ljubenko Borović kazao je da je pobuna 6000 mornara na 40 brodova bivše Austrugarske ratne mornarice u Boki Kotorskoj od1-3. feburara 1918. bila prije svega masovna demonstracija želje okončanjem besmislenog rata kao i želja za poboljšanjem loših uslova života mornara.

-Prema arhivskoj dokumentaciji u istorijskom arhivu od ukupno 1200 uhapšenih pobunjenika, pred redovnim vojnim sudom optuženo je 386 mornara i podoficira , od kojih je skoro polovina bila južnoslovenskog porijekla. Pred prijeki ratni sud u Kotoru izvedeno je 98 uhapšenih, a Raš, Šiškorić, Grabar i Brnčević proglašeni su krivim i strijeljani rano ujutru 11. februara 1918. godine. Ova četvorica, već 103. godinu počivaju pod ovom ledenom gromadom koju svake godine posjećuju borci oslobodilačkih ratova, njihovi potomci i poštovaoci njihovog herojskog djela-kazao je Borović.