Političke partije bez interesovanja za raspravu o budžetu

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Tivat za 2021., koja je počela u ponedjeljak i traje do 1. decembra, danas nije izazvala interesovanje političkih partija kojima je bio namijenjen okrugli sto. Pored predstavnika Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, javnoj raspravi su prisutvovali predstavnici građanske liste “Narod pobjeđuje” Budimir Cupara i Savo Klakor.

Prema Nacrtu, budžet Opštine Tivat za 2021. iznosi 16.945.200 eura, a kapitalni 8.048.500 eura. Na sastanku je istaknuto da od bulevara kroz Tivat neće biti ništa, jer “je sve bilo na riječ, ništa napismeno” kazao je Jovan Brinić sekretar Sekretarijata za finansije. Istaknuto je da je prvi set mjera bio posvećen odlaganju jer se nije znalo šta  će se dešavati sa koronavirusom, dok su kasnije mjere se odnosile na oslobađanje. Opština Tivat je bila prinuđena da sad, skoro na kraju godine radi rebalans budžeta, kazao je Brinić.

“Razlog za rebalans leži u tome da se na stranu prihoda prikazao manjak sredstava, a koji nisu pratili troškove, pa je došlo do probijanja određenih stavki koje su rebalansom pokrivene. Ali to ne znači da će biti izmirene, vjerovatno će se prebaciti za iduću godinu kao dugovi”.

Budžet od 23 miliona za ovu godinu je bio nerealan, dodao je Brinić, jer je donacija od 4 miliona za bulevar na riječ i da će se Opština u narednoj godini sigurno morati zadužiti da bi vratila dugove i da predstoji teška godina.

Brinić je naveo kao primjer novac koji je Vlada uplatila opštini za saobraćajnicu MR2, ali da taj novac potrošen za nešto drugo, a da je dug ostao.

“Opština neće ostati dužna, ali apetiti su bili veliki, a sada ostaju samo dugovi”.

Savo Klakor je kazao da zbog velikih dugova ispada da oni koji su preuzeli Opštinu nesposobni jer se skraćuje prostor da se nešto uradi i istakao da je veoma važno da javnost bude upoznata. Brinić je dodao da je javnost upoznata sa dugovanjima na preskonferenciji predsjednika Opštine jer je na sjednici koja je tome prethodila prethodna vlast kazala da je Opština likvidna i da nema dugovanja.

Budimir Cupara je kazao da je Nacrt budžeta za narednu godinu realan, ali da su evidentna velika odstupanja od budžeta za 2020. što govori u prilog o navudavnim stavkama. Brinić je dodao da će se kvartalno raditi revizija kako bi budžet u svakom momentu bio realan.

Brinić je dodao da je budžet za 2020. bio nerealan a neke stavke “naduvane” i da je rebalans budžeta trebao biti rađen još u junu. U nacrtu budžeta za 2021. reper je bila ova godina, a da će se svi smanjeni rashodi osjetiti tek 2022. godine.

Budimir Cupara je tražio pojašnjenja za određene stavke, za koje kako je istaknuto, nikada ranije nisu dobijali obrazloženja, a takođe je i predlagao rješenja za dodatno smanjenje troškova po određenim stavkama, ali i povećanje budžeta kada je u pitanju projektna dokumentacija.

Na pitanje Budimira Cupare na šta se odnose sredstva za Postrojenje otpadnih voda, Brinić je kazao da po ugovoru sa opštinom Kotor oni finansiraju 60%, a Opština Tivat 40% i da je to sve što obuhvata njihovo poslovanje.

“Razlika u tome u odnosu na prošlu godinu je da bi zbog PPOV voda drastično poskupila. U ovoj godini je predsjednik kazao da Opština preuzme taj teret, jer nismo sigurni koliki bi udar bio na kućni budžet građana”.

Cupara je kazao da je normalno da građani snose trošak za kanalizaciju i da će nova vlast učiniti što više, jer je kanalizacija od vitalnog značaja za Tivat kao turističku destinaciju. Dodao je da će veći broj priključaka na kanalizaciju rezultirati manjom cijenom samog priključivanja.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu traje do 1. decembra, a sjutra je na redu okrugli sto sa NVO sektorom.