Polemično o prihodima i rashodima budžeta opštine

Utvrđivanjem kvoruma- konstatacijom da u radu učestvuje 27 odbornika, predsjednik lokalnog parlamenta Ivan Novosel započeo je XXXI sjednicu Skuštine opštine Tivat koju je Radio Tivat direktno prenosio.

Odbornici su na početku zasijedanja na poziv predsjednika skupštine minutom ćutnje odali poštu nedavno preminulom Zoranu Radoviću, nekadašnjem predsjedniku Opštine Tivat.

Novosel je obavijestio kolege da su svoj izostanak sa XXXI sjednice SO Tivat najavili odbornici Adrijan Vuksanović (HGI) i Budimir Cupara (Arsenal za Tivat), a svoje je odsustvo opravdala odbornica Nina Petović (DPS).

Bez primjedbi, odbornici su sa 21 glasom „za“ usvojili zapisnik sa XXX sjednice SO Tivat, te prešli na usvajanje dnevnog reda. Predsjednik skupštine je obavijestio odbornike da je sekretaru skupštine prethodno dostavljen zahtjev za dopunu dnevnog reda sa četiri nove tačke, koje su prethodno prošle proceduru kod nadležnih skupštinskih odbora.

Inicijalno utvrđen dnevni red od 17 tačaka dopunjen je Predlogom Odluke o regulisanju odnosa Opštine Tivat i „Luštica Development“  oko izgradnje saobraćajnice R6 u zahvatu DUP-a Radovići, što su odbornici potvrdili sa 20 glasova „za“ i jednim „protiv“. Za dopunu dnevnog reda Predlogom Odluke o izmjeni Odluke o rješavanju stambenih pitanja lica koja bira i imenuje Skupština opštine ili Predsjednik opštine i drugih osoba čiji je rad od posebnog interesa za Opštinu Tivat glasalo je 20 odbornika, troje je bilo protiv, a dvoje uzdržano. Dnevni red je dopunjen i Predlogom odluke o izmjeni Odluke o rješavanju stambenih pitanja službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat uz 19 glasova „za“, jednim „protiv“ i dva „uzdržana.“

Odbornici su sa 20 glasova „za“, jednim „protiv“ i dva „uzdržana“ donijeli odluku da na današnjem zasijedanju razmatraju i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju RJ „Azil“, DOO Komunalno Kotor za 2018. godinu.

Nakon što je Ivan Novosel odbornicima pročitao novoutvrđeni dnevni red zasijedanja sa 21 tačkom, odbornici su ga usvojili sa 20 glasova „za“ i jednim „protiv“.

Novosel je obavijestio odbornike da zasijedanju prisustvuju predsjednik i potpredsjednici Opštine Tivat, sekretari sekretarijata i rukovodioci opštinskih službi, predsjednik Savjeta za lokalnu samoupravu, Radoš Gospić, kao i Ivan Starčević iz NVO Matica Boke, koji koristi institut „slobodne stolice.“

 

Najveću raspravu, gotovo tročasovnu, na današnjoj sjednici izazvala je Informacija o ostvarenim pirhodima I rashodima Opštine Tivat za devet mjeseci ove godine.

U uvodnom izlaganju Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode je istakla da ukupni primici opštinskog budžeta za devet mjeseci ove godine, sa prenesenim sredstvima, iznose 14.668.400 eura što je 65,31% planiranih prihoda za ovu godinu.

Sopstveni prihodi u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 7.437.981,47 eura ili 50,71 % ukupno ostvarenih prihoda.

Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu 5.690.399,44odnosno 44,72% od ukupnog kapitalnog budžeta. U strukturi ukupnih ostvarenih izdataka budžeta učestvuju sa 26,62 %“ – naglasila je sekretarka detaljno obrazlažući kapitalne izdatke budžeta.

Uz konstataciju da je Informacija kvalitetno pripremljena, uz dobro obrazloženje, za razliku od junske, predsjednik Skupštine Ivan Novosel je istakao da su se o tome izjasnili i skupštinski odbori. To su potvrdili i Jelka Mimica iz Odbora za finansije i Mileta Rabrenović iz Odbora za Statut i propise.

Radoš Gospić iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je saopštio da je Savjet pažjivo razmotrio ovu Informaciju:
„Ponuđena Informacija se može prihvatiti, ali i zahtjeva neke odgovore. Zašto dosad nisu realizovane kapitalne donacije i da li će se realizovati8 do kraja godine?“ – upitao je Gospić.

Miomir Abović iz Tivatske akcije je rekao da se neke tendencije ponavljaju:
„Slabi su prihodi od naknade za komunalno opremanje što govori o vašoj nesposobnosti. Svi znamo koliko se u Tivtu gradi, a naplata nikad gora. Nisu blistavi ni prihodi od zakupa poslovnih prostora a ,prihodi od Sportske dvorane su konstantno loši, svega 34% planiranih za ovu godinu.

Pokazatelj vašeg bezobrazluka su primici od kredita fizičkim licima, gdje je, od 17 hiljada eura, naplaćeno samo 7 hiljada. Uzeli ste povoljne kredite, pa ih još ne vraćate“ – rekao je Abović konstatujući da je bezobrazluk i rashodovna strana budžeta:

„Od 21.000 eura planiranih za službena putovanja  već ste potrošili 15.ooo. Za reprezentaciju ste potrošili 90% a za komunikacione usluge 79%. Ne štedite na putovanjima, reprezentaicji, telefoniranju, a nema nikave korsiti. Kapitalni izdaci djeluju nešto bolje, ali najveći dio potrošen je za put za Lušticu, po želji stranog investitora. Ono što je bitno za građane Tivta to je realizovano samo 19% – rekao je Abović.

Odbornica SNP Darinka Kašćelan je rekla da je ovo friziran izvještaj:
„Realni prihodi su 7,4 miliona eura, ostalo su prenesena sredtsva i kompenzacija sa Vladom oko nabavke specijalnih vozila. Kapitalni izdaci su nešto bolji, ali nedovoljno, jer se realizacija uglavnom odnosi na izgradnju puta MR1, druga faza, famozni radovi na objektu JU“Muzej i galerija“, Centar za kulturu i trg u Radovićima. Glavni kapitalni izdaci nisu ništa realizovani – šetalište Belani, vatrogasni dom, sportski tereni u Donjoj Lastvi, atmosferska kanalizacija. Ništa!  A isplaćeno je 5 hiljada eura za čišćenje lučice Kalimanj,a Tivćani i turisti s epitaju o čemu se tu radi – rekla je Darinka Kašćelan, istakavši da su prihodi od naknada katastrofalni:
„I to kad je u Tivtu masovna izgradnja i betoniranje, pa će uskoro Budva za Tivat biti šećer u kafi. Ili nemate hrabrosti ili ste u dilu sa investitorima.

Samo na plate trošimo skoro kao na kapitalne izdatke. Kad treba trošiti na putovanja i telefone, tu ste dobri. Previše je sredstava i za medijske usluge, a pitam se šta je to brendiranje Tivta? A kad se trebaju vraćati povoljni krediti tu je realizacija samo 39%. To dovoljno govori o odgovornosti ljudi zaposlenih u lokalnoj upravi“ – zaključila je Darinka Kašćelan.

Andrija Petković iz Bokeškog foruma je kazao da se u Informaciji pozajmice od banaka tretiraju kao prihodi:

Dobro bi bilo da je tako.Ali banke nisu tako milostive, kao što ste vi milostivi prema investitorima. Otud važi onaj stih „Uzalud vam trud svirači, za drugog su žute dunje“. Štite se tajkuni a ne građani Tivta. Ovaj budžet je kao luftbalon. U jednu rupu pušu građani Tivta, ali ih ima na hiljade koji isisavaju. Tivćani zato ne mogu naduvati ovaj balon, a ostaće samo dugovi. Tivćanima samo mrvice, jer vaši principi prestaju tamo gdje počinju interesi investitora. Tvrdim da dok ste vi na vlasti, vlasnici zemljišta neće dobiti svoj novac „ – rekao je Petković i upitao da li je iko naplatio sredstva od jahti koje su usidrene u zalivu.

„Strategije razvoja se ne realizuju, sportska infrastruktura je najjadnija u državi. Nemamo nikakvu viziju u sportu i da nema sportskih entuzijasta klubovi bi prestali sa radom. U zaključku mogu reći da  je ovaj budžet kao cirkus, sa šatrom, klovnovima i drugim izvođačima. Međutim, za razliku od Balaševićevog cirkusa, ovaj ne dolazi iz grada. I to zahvaljujući biračima, koji kad su u problemu, zovu nas iz opozicije, a glasaju za vlast. Nadam se ne zadugo“ – rekao je Petković.

Mirko Kovačević iz Tivatske akciej je konstatovao da već odavno nema smisla ozbiljno raspravljati, jer svaki ozbiljan angažman ne proizvodi pozitivan efekat.

„Ovo je dijagnoza cijelog društva, a vlast je proizvod kolektivne svijesti. Sve se ponavlja, ali je gore nego što je bilo juče i bolje nego što će biti sjutra. Pomaci u prihodima su samo ono gdje građani plaćaju, a naknada za komunalno opremanje iz godine u godinu sve manja, a sve više se gradi. Formirana je nekakva Komisija ali nikako da vidimo nalaze te Komisije, što je predsjednik opštine obećao na prošloj sjednici. Riječ je o astronomskim ciframa, ali tu su vaši tajkuni a probližavaju se izbori. Prosječno sposobna vlast bi Tivat pretvorila u sasvim novi grad. Za sad situaciju spašavaju građani, jer uporno plaćaju porez“ –rekao je Kovačević konstatujući da se u kapitalnom budžetu malo napredovalo u odnosu na raniji period, kad se ništa nije realizovalo.

„Šta je sa kružnim tokovima, za koje ste uzeli kredit? Na asfaltiranje ulica ste potrošili 800 hiljada eura, a 80 posto je bilo u dobrom stanju. Vi prvo asfaltirate a onda ponovo prekopavate. Ulice u gornim dijelovima grada su u katastrofalnom stanju. Svaki sitni posoa vanm je takav. Pogledajte ono čudo u cacocu. Zar je moguće da niko ništa ne kontroliše? Zašto niste isplatili mještane Klačine, nego čekate, da nok sudskog spora, to bude skuplje? Šta je sa servismim zonama za Vodovod i Komunalno? Šta je sa izmještanjem dalekovoda? Ovo više nije ni groteska, nijedna projekat vi ozbiljno ne završavate. A pet godina završavate jedan mali objekat kao što je DTV Partizan – rekao je Kovačević.

Ivan Starčević iz Matice Boke je upitao zašto NVO ne dobijaju materijale za dopunske tačke dnevnog reda.
„Maticu Boke tangira naknada za komunalno opremanje zemljišta, jer zato9 možemo očekivati nove namete. Imate rupe u budžetu i zobg odnosa prema inmvestiorima. Ogorm,na je to cifra, jer prema nekim upporednim podacima možemo reći da je vrijendost objekata koji se grade u Tivtu 78 miliona eura. A m i smo naplatili samo 819 hiljada eura. Takođe me interesuje o kojoj mi deponiji govorimo, za koju izdvajamo sredstva. Deponija Grabovac je zatvorena, i sad je samo treba ozeleneti. Dokle se stiglo sa porjektom OŠ“Branko Briinć“ u Radovićima i zašto Radio Tivat nije objavio da su odbojkaši o odbojkašice Srbije prvaci Evrope? Da ne poznajem gospodina Dragana Popadića, rekao bih da je rodno i nacionalno ostrašćen. Takođe, mi ćemo pitati građane Tivta šta misle o zakupu aerodroma Tivat. Nadam se da će Vlada odustati od te ideje.

Odbornik SD Igor Petković je rekao da je koncesioni akt za crnogorske aerodrome nezakonit i da će njegova partija inicirati pokretanje referenduma u Tivtu u vezi namjere Vlade da aerodrom Tivat da u 30-godišnju koncesiju:
“Nadamo se da će Vlada, nakon što čuje naš stav, odustati od ovogposla, isto kao što s potpunim pravom odustaje od malih hidroelektranauz obrazloženje da ne želi da radi nista protiv volje građana. E pa mi socijaldemokrate ćemo, nadam se uz pomoć mnogih NVO i svih relevantnih subjekata u Tivtu, pitati gradjane Tivta što oni misle o koncesiji Aerodroma”-kazao je Petković. On je naglasio da je mnoštvo argumenata koji potvrdjuju nezakonitost ovog posla. “Realizacija posla po ovom modelu znači direktnu konfrontaciju sa Evropskom Unijom. U poslednjem izvještaju Evropske komisije u CG udijelu koji se odnosi na saobraćajnu politiku više nego jasno jeupozorila Vladu da buduće koncesije budu u saglasnosti sa predstojećom regulativom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijom, a to ovdjenije slučaj”. Petković je kazao da Evropska komisija tvrdi, ono što SD od početka govori, da se ne može po ovom zakonu taj posao završiti, jer on nijepisan za te potrebe. “Koncesioni postupak je nezakonit jer nije na propisan način utvrđenavrijednost imovine koja se daje u zakup, kao i zbog toga što se natender iznosi i imovina koja je pripada državi” – naglasio je Petković.

Replicirajući Starčeviću Andrija Petković je rekao da se sa njim slaže oko priče o budžetu, ali da je bio maliciozan kad je Radio Tivat u pitanju:

“O uspjehu srpske odbojke informisali smo I u programu i na sajtu Radio Tivta. Niste to pratili a diskutujete, I zato kažem da ste maliciozni. Iako je Radio Tivat lokalni emitter prati međunarodne uspjehe sportista iz komšiluka” – kazao je Petković.

Miomir Abović je istakao da je problem nepismenost Popadića:
Nakon 25 godina kao direktor radija Popadić je i dalje nepismen, pa recimo, piše da je klupa otvorena. „Može se otvoriti fabrika, ali ne I klupa. A Igoru Petkoviću iz SD poručujem, da ako ne žele koncesiju aerodrome nek izađu iz Vlade” – naglasio je Abović.

Replicirajući Igor Petković je rekao da nije problem da SD izađe iz Vlade:
“Problem je u nezakonitom koncesionom aktu za aerodrome. A da nismo u Vladi ne bismo ni vidjeli koncesioni akt. Borićemo se do kraja” – rekao je Petković.

Bogdan Čučković direktor Direkcije za investicije kazao je da osjeća potrebu da odgovori Starčeviću kako bi svim gradjanima Tivta bilo jasno.

„Kad se spomenu komunalije koriste se neke riječi koje ne bi trebale u ovom domu da se koriste. Pošto igrom slučaja ja potpisujem rješenja za obračun komunalija, „dil“ je riječ koja je jako teška, ja je ne bih koristio. To je ružno prije svega. Riječ je konstanta je stogo definisana riječ. Možda ima grešaka ali nema „dila“. Mi se oslanjamo na zakon i opštinsku odluku. Milism da jednom treba da stavimo tačku na priču o obračunu komunalija“- rekao je Čučković Starčeviću.

„Za mene je konstanta nešto što se ponavlja, a Vi imate katastrfoalnu naplatu poslednje 4 godine. Vi ste gospodine Čučkoviću nepokolebljivi poltron i branite vlast. Ja se pitam jeste li normalni“-upitao je Abović i dobio opomenu od predsjednika parlamenta Ivana Nopvosela.

Mirko Kovačević iz TA je rekao da je Čučković pogrešno razumio:

„Nije sporan obračun komunalija u vašem Sekretarijatu nego u vaš Sekretarijat ne dolazi dokumentacija. Nikad veća gradnja a manja naplata. O tome mi govorimo. Imamo nakaradni zakon o čemu je govorio i potpredsjednik vaše partije“-rekao je Kovačević.

Darinka Kašćelan takodje je mišljenja da je Čučković poogrešno razumio opozicione odbornike.

„Zašto ste se uhvatili za riječ „dil“? Mi smo govorili o disproporiciji, sa jedne strana gradnja sa druge naplata. Mislim da su vam sada stvari jasnije“-poručila je Kašćelan.

Jelka Mimica DPS smatra da je materijal kvalitetan, precizan, objektivan i jasan.

„Ovdje se daju uporedni pokazatelji i zato je riječ o veoma kvalitetnoj informaciji. Raduje povećani procenat kapitalnog budžeta. Realaizujemo investicije u JU Muzej i galerija, Centar za kulturu, Lungo Mare, sportski tereni u Donjoj Lastvi. Ovo pokazuje napredak i moramo biti zadovoljni“-rekla je Mimica.

Odgovarajući na postavljena pitanja Rajka Jovićević je istakla da je zamjerila odbornici Kašćelan što je upotrijebila izraz friziran izvještaj.

„Ja ne znam na šta ste mislili kad kažete frizirani. To je ružna riječ i očekujem izvinjenje. Moglo se to kazati na ljepši način, jer ovako ova riječ navodi na nešto drugo, za mene je to i lična uvreda“.

Darinka Kašćelan je rekla da Jovićević nije odgovorila na sva postavljena pitanja:

„Frizirani podaci- ne znam zašto se uzbudjujete. Frizirani su jer su manji stvarni prihodi, ne računajući prenesena sredstva“-rekla je Kašćelan.

Na neka pitanja odgovarala je Milena Ćipranić rukovodilac Službe javnih nabavki, pri čemu je navela projekte za koje su ugovori potpisani, dok je Tanja Jelić odgovarajaći na Starčevićevo pitanja rekla da se radi o deponiji Možur a ne Grabovac.

Novak Leković načelnik Komunalne policije kazao je da niko ne može uzimati koverte, nadamo se.

„Služba komunalne policije je raščistila sa kovertama. Pozivam gradjane da prijave svakog ko uzima koverte“-kazao je Lekić.

Replicirajući Lekoviću, Andrija Petković je upitao da li to znači da su se koverte uzimale pa se sad sa tom praksom prekida.

Leković je rekao da možda nije bio najprecizniji.

„Htio sam da kažem da ako je i postojalo završeno je. Tolike godine sam radio u policiji i borio se protiv koverti. A da imamo posla imamo“.

Miomir Abović je kazao da je ova rasprava pokazala da je ovo potrošački budžet.

„U pravu su odbornici Cupara i Kašćelan kad kažu da je ovo potrošački budžet. Biće problema kad se budu vraćali krediti. Tri ipo godine gradite 400 m puta na Belanama, to je sramota. Šta je sa kružnim tokovima, a uzeli ste kredit za ovu namjenu? Ono što gradite u Donjoj Lastvi je ruglo od opeke i u skladu je sa vašim estetskim duhom. Pozivam predsjednika opštine da se uključi u raspravu“.

Njegov partijski kolega Mirko Kovačević je takodje upitao zašto NVO ne dobijaju materijal za dopunu Dnevnog reda.

„Pozivam gospodina Čučkovića i Direkciju da izračunaju koliko bi smo sredstava naplatili od komunalija da nije bilo umanjenja. Nisam znao da je Rajka Jovićević načelnica Direkcije za investicije, a nastup Jelke Mimice govori o nekim novim partijskim inicijativama i osvježenjima. Bolje bi bilo da od vrhuške tražite da malo više ulažu u Tivat. Ulaže se i u Herceg Novi i Berane koje su opozicione opštine, a u Tivat ništa. Lobirajte malo“-poručio je.

Čučković je obavijestio da je u Direkciji trenutno 15 projekata na obradi.

„Nismo obračunali komunalije jer nisu dostavili kompletnu dokumentaciju. Da jesu, i ovaj naš procenat bi bio veći. Pozivam odbornike da dodju u Direkciju i dobiju odgovore na sva pitanja. Zna se kako se radi obračun komunalija, to nije prost posao a mi poštujemo zakon i opštinsku odluku“.

Kovačević je upitao Čučkovića što njemu trebaju tolika objašnjenja.

„Niste Vi lično ni Sekretarijat predmet nekakve sumnje. Problem je budžet i slaba naplata komunalija, a problem je i nakaradni zakon, što je konstatovao ni manje ni više no predsjednik Vlade“-rekao je Kovačević.

Učestvujući u raspravi predsjednik opštine Siniša Kusovac je rekao da je o obračunu komunalija dosta rečeno.

„Mi na teritoriji opštine imamo 1971 zahtjev za legalizaciju predatu u roku, i 37 objekata koji su prijavili gradnju i imamo odredjeni broj predmeta koji čekaju da se kompeltira dokumentacija i da može da se obračunaju komunalije. Precizno smo to rekli odgovarajući na novinarska pitanja Radio Tivta, mogli ste to pročita na sajtu radija. Gospodin Petković kao po običaju paušalno govori, ali to nije problem. Zakup poslovnog prostora bio bi veći da dva pravna lica nisu u sporu sa nama. Što se tiče sportske infrastrukture pogledajte budžet za narednu godinu pa će vam se biti jasno. Sredtva za službena putovanja smo smanjili u donosu na 2018. godinu. Već je objašnjeno u kapitalni izdacima, ali damo da konstatujemo da je  44 odsto procenat kapitalnih investicija. Odbornica Mimica je i ranije jasno i konkretno diskutovala. Nije ništa ovdje frizirano. To može reći samo znalac. Završićemo sve što smo započeli. Neki ugovori su već potpisani i sve ćemo to realizovati, da li na vašu sreću ili ne. Sve što radimo je u interesu gradjana Tivta. Ono što ostaje iza nas o tome će suditi gradjani na izborima. Molim za malo strpljenja. Poštujem što gospodin Kovačević uvjek govori na sjednici Skupštine a ne na fejsbuku. Izgradićemo i zatvoreni bazen. Što sve nije završeno pitajte one što su ranije bili, a nas pustite da završimo ovo što smo započeli. I u Cacovu ćemo završiti, dali smo riječ i završićemo. Ima neriješenih poslova iz objektivnih razloga, ali gledajte šta smo sve završili i dajte malo vjetar u ledja, imamo snage da završimo posao“-poručio je Kusovac.

Miomir Abović kaže da su objektivni razlozi veliki broj zaposlenih u Opštini:
„Treba isplatiti sve to neradnicima. Prošetajte da vidite koliko se samo objekata radi na Seljanovu. Ne živimo mi u vakumu, pa se vi ljutite za izraz. Vidjeli smo kovertu kako Stijepović prima, i šta hoćete da nam zabranite da sumnjamo da se to radi i u Tivtu. Nismo mi u Švedskoj nego u Crnoj Gori ogrezloj u korupciji i kriminalu. Toliko para troštite na službena putovanja. Bila je i glavna administratorka pa neka kaže je li potpisan kakav ugovor o saradnji. A na Fejsbuku i Abović i Luković su pisali i pisaće“-rekao je Abović.

Mirko Kovačević rekao je da je tačno da su smanjena službena putovanja u odnosu na prethodne godine.

„Ali predsjednica Snežana Matijević nije pravile koktele za godišnjicu dolaska na vlast.Niste uradili 80 % bitnih projekata. A šta je sa Olimpijskim selom u Lepetanima?“- pitao je Kovačević.

Darinka Kašćelan je rekla da ni predsjednik opštine ni direktor Direkcije nisu odgovorili na pitanja.

„Vi govorite u futuru kada govorite o realizaciji projekata. Možda ste raspisivali tendere ali ništa bitno niste uradili. Ponavljam, 20 % dajete za zarade a za kapitalne investicije 26 %. To je pravi primjer i prava slika rada u ovoj upravi“.

Odgovarajući Kusovac je rekao da Opština ima zaposlenih koliko ima.

„Bruto plate zaposlenih neće ugroziti stabilnosti i likvidnost budžeta. Kakve veze ima Stijepović sa našim budžetom? Ako imate nešto za nas podnesite prijavu. Što se tiče službenih putovanja ja sam bio samo u Sremskim Karlovcima, ali uči se i na putovanjima, seminarima i na kongresima. Ja nikad ne govorim o sebi jer imam dobro mišljenje o sebi“.

Miomir Abović kaže da Stijepović simbolizuje društvo čiji je Kusovac predstavnik.

„Kakve crne institucije, kome da prijavimo? Ovdje su zarobljene institucije, kriminal cvjeta. Neka glavna administratorka Sijerković kaže šta je naučila u Rovinju, Sremskim Karlovcima i Karpošu. Nema odbrane“-poručio je Abović.

„Mi želimo da vidimo ko su ugledni ljudi u Tivtu a ne plaćaju. Vi ste gospodine Kusovče, 12 godina na vlasti. Bili ste na čelu Direkcije za investicije, pa ste bili odbornik, pa potpredsjednik opštine, pa sad predsjednik. Odgovorni ste za sve neuspjehe vlasti a najviše za 5,6 miliona oprosta duga Porto Montenegru i što ste dva tri puta riješili stambeno pitanje“- rekao je Kovačević.

Glavna administratorka Marija Sijerković je replicirala Aboviću.

„Drago mi je da ste pratili moju putanju. Tri službena putovanja u tri godine a sve jasno obrazloženo i može se naći na sajtu Opštine Tivat“.

Miomir Abović je kazao:

„Ne pratim ja vaša putovanja, nego sam se o tome informisao na sajtu Radio Tivta. Mene samo interesuje šta ste naučili na tim putovanjima“- pitao je Abović čime je završena diskusija o Informaciji o kojoj se ne glasa već se prima k znanju.

 

 

Odbornici Skupštine opštine Tivat su sa 23 glasa Za i jednim uzdržanim usvojili, uz prethodnu saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma i Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Odluku o donošenju Programa privremenih objekata.

Odbornike je sa dokumentom upoznala sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula i zahvalila saradnicima iz urbanizma koji su radili na tom obimnom dokumentu.

 Furtula je istakla da je pravni osnov za donošenje ove sadržan u članu116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim je propisano da se Privremeni objekti postavljaju odnosno grade u skladu sa Programom. Istakla je da Program sadrži zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata.

Program donosi jedinica lokalne samouprave, za period od pet godina, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine. Furtula je pojasnila da za područja morskog dobra, odnosno nacionalnog parka, Program donosi Ministarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave, organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine. Furtula je ukazala na grešku u tekstualnom dijelu dokumenta gdje treba da piše  Idejno rješenje a ne Glavni projekat. Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je konstatovao da se radi o izmjeni akta što je dopušteno pa će biti usklađeno sa stručnim službama.

Predstavnik Matice Boke Ivan Starčević pohvalio je plan i rekao da je riječ o obimnom, preciznom i kvalitetnom dokumentu. Više kao sugestiju ili prijedlog konstatovao je da po pitanju planiranja postoji dvostruko ophođenje prema određenim dijelovima opštine pa kako nije tendeciozno i zlonamjerno, malo više pažnje nebi smetalo. Starčević je naveo primjer prostora od kružnog toka, skretanje za Radoviće i Krtole pa do prvog mosta kod trafo stanice. Plan za taj prostor MZ je napravila ranije i predlagala da se usvoji  kako bi prostor bio zaštićen. Prema njegovim riječima treba tražiti od nadležne institucije da se taj prostor na neki način zaštiti  do donošenja plana.  Nakon što je govorio i o prostoru Pržna Starčević je sugerisao da pri izradi budućeg dokumenta za taj prostor bude konsultovana lokalna zajednica. Sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula je Starčeviću odgovorila da su pri izradi programa imali dva nacrta. Prvim je bila predviđena izgradnja objekata za sportske aktivnosti ali ta lokacija nije bila pogodna sa više aspekata a Agencija za zaštitu životne sredine ih je prepoznala kao objekte koji mogu ugroziti prirodne vrijednosti. U toku izrade dokumenta pribavljeno je mišljenje JP Morsko dobro koje je radilo studiju vodotoka za lokalitet Solila a u njoj stoji da se ne preporučuje betoniranje, odlaganje, zatrpavanje, popločavanje vodotoka i nasipanje zemljišta jer bi sve to moglo dovesti do negativnih promjena unutar rezervata prirode, pa je taj prostor izuzet pojasnila je Furtula.

Odbornica SDP-a Bernardu Moškov je konstatovala: „Tamara je ovo napravila savršeno, obimno, razumljivo, jednom riječju savršeno. Ali, ko će ovo sprovesti u djelo? Da li ista ona inspekcija koja je trebala utvrditi nelegalne objekte i objekte koji se rade bez dokumentacije“.

Zahvalivši na lijepim riječima sekretarka Furtula je kazala da će po usvajanju, Program biti proslijeđen Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direktoratu za inspekcijske poslove, urbanističko građevinskoj inspekciji i u vrlo brzom vremenskom periodu tražiti sastanak sa nadležnim urbanističko građevinskim inspektorom. „Sa njim ću detaljno proći svaku lokaciju, pojasniti, u slučaju potrebe, nešto iz programa. Vjerujte mi da ću voditi računa o tome da red u prostoru bude na zavidnom nivou“, zaključila je sekretarka Furtula.

 

Predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju tivatskih DOO -Vodovod i kanalizacija, Komunalno, Autobuska stanica su usvojeni jednoglasno sa 24 glasa, a Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Parking servis sa 22 za i 2 uzdržana glasa.

Osnov za donošenje odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnivanju tivatskih DOO Vodovod i kanlizacija , Komunalno, Autobuska stanica i Parking servis je u članu 64 Zakona o privrednim društvima definisan je pojam privrednog društva, dok je članom 14 st 1 Zakona o komunalnim djelatnostima propisano  da jedinica lokalne samouprave  obezbjedjuje obavljanje komunalnih djelatnosti na svojoj teritoriji , a  članom 35 Statuta Opštine Tivat  nadležnost skupštine za donošenje predmetnog akta.

Navedenom izmjenom i dopunom ,na način da se u članu 14 st 1 al 9 briše, a da se učlanu 19  st 1 poslije alineje 8 ,dodaje   alineja koja glasi:” bira nezavisnog revizora”, reguliše  se izbor nezavisnog revizora od strane Odbora direktora,čime se postiže cjelishodnost i ekonomičnost  u  postupku izbora,kako bi se  lakše ispoštovali rokovi za izradu finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora , a time i procedura usvajanja na Skupštini.

Na sjednici Parlamenta jednoglasno, sa 25 glasova, je usvojen Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO Vodovod i kanalizacija Tivat.

Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću  „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat , je u skladu sa članom 48 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću  „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat  koji propisuje da „ Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva donosi Osnivač, na prijedlog Odbora direktora“, predložio izmjene i dopune Statuta na način da se u članu 18 stav 1 briše alineja 9 ,kojom je propisano da nezavisnog revizora bira osnivač Društva, a da se u članu 32,koji propisuje nadležnost Odbora direktora, doda  alineja koja glasi: „ imenuje nezavisnog revizora . Takođe predlaže brisanje člana 28 koji reguliše način obračuna naknade članovima odbora direktora,obziro da se obračun naknad evrši u skladu sa posebnom Odlukom Skupštine.

Navedenim izmjenama i dopunama propisuje se da Odbor direktora kao organ upravljanja imenuje nezavisnog revizora, čime se postiže cjelishodnost i ekonomičnost u postupku izbora i u krajnjem usklađivanje rokova za blagovremenu reviziju finansijskih iskaza koja je predmet usvajanja Skupštine opštine Tivat. Takođe je bilo nužno izvršiti brisanje odredbe člana 28  Statuta obzirom da je  Odluka o određivanju naknade za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Tivat  postupajuća Odluka u postupku isplate naknada članovima Odbora direktora Društva.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta  Društva sa ograničenom odgovornošću„ Autobuska stanica” Tivat usvojena je sa 24 glasa ZA i 1 uzdržan.

Navedenom izmjenom i dopunom, na način da se u članu 14 stav 1 alineja 9 briše ,,a da se učlanu 24, poslije alineje dodaje se alineja koja glasi:” bira nezavisnog revizora”, reguliše  se izbor nezavisnog revizora od strane Odbora direktora,čime se postiže cjelishodnost i ekonomičnost  u  postupku izbora, kako bi se lakše ispoštovali rokovi za izradu finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora, a time i procedura usvajanja na Skupštini, obrazloženje je usvojene odluke.

Odbornici su Odluka o izmjeni i dopuni Statuta  doo  “ Parking servis“ Tivat usvojili sa 23 glasa ZA i 1 uzdtržan.

Članom 35 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “ Parking servis” Tivat, propisano je „da se izmjene i dopune vrše na način i po postupku za njegovo donošenje”, dok je članom 14 stav 1 alineja 1 propisano da osnivač donosi Statut.

Navedenom izmjenom i dopunom, na način da se u članu 14 stav 1 alineja 9 briše, a da se učlanu 24,poslije alineje 9 , dodaje  alineja koja glasi:” bira nezavisnog revizora”, reguliše  se izbor nezavisnog revizora od strane Odbora direktora,čime se postiže cjelishodnost i ekonomičnost  u  postupku izbora,kako bi se  lakše ispoštovali rokovi za izradu finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora, a time i procedura usvajanja na Skupštini.

 

Skupština opštine Tivat na današnjoj sjednici sa 25 glasova za, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Statut Javne Ustanove Centar za kulturu Tivat.

Kako je opština Tivat osnivač JU Centar za kulturu Tivat i kako je skupštinskoj službi dostavljen novi Statut koji je Savjet ove ustanove usvojio na sjednici održanoj dana 16.10.2019.godine, to se pristupilo izradi Ove odluke i predloženo je njeno usvajanje.

 

Privremeni Upravni odbor Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” na sjednici održanoj 10.10.2019. godine, donio je Statut i opšte odredbe, koji je dao Skupštini na usvajanje.

Odbornici su na današnjoj sjednici dali saglasnost na ovaj Predlog Odluke sa 22 glasa za i 2 uzdržana.

Sredstva za Javnu ustanovu „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat“ biće obezbijeđena u budžetu opštine Tivat.

 

Lokalni Akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022 godine u opštini Tivat

Odbornici su jednoglasno i bez diskusije usvojili lokalni akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022 godine u opštini Tivat. Kako stoji u obrazloženju Sekretarijata za mlade,sport i socijalna pitanja predsjednik Opštine Tivat donio je Odluku o pristupanju izradi nacrta LAP-a.U skladu sa članom 2 iste Odluke, raspisan je Javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe, od 15.01.2019.godine,koji su imali obavezu da izrade nacrt LAP-a.

Radna grupa je izradila nacrt LAPA-a koji je stavljen na Javnu raspravu.Javna rasprava je obuhvatila okrugle stolove sa lokalnim službenicima,predstavnicima institucja i nevladinim organizacijama , sa skupštinskim tijelom –matičnim odborom, i na kraju je održana Centralna Javna rasprava. Nakon održanih okruglih stolova,sačinjen je Izvještaj koji je dostavljen nadležnom organu.

Sredstva za realizaciju LAP-a biće obezbijeđena u budžetu opštine Tivat, navodi se u obrazloženju nadležnog sekretarijata.

 

Odbornici  tivatskog Parlamenta su sa 21 glasom za i 2 uzdržana usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO “Brend New Tivat “ za 2018.

Nakon što je Darinka Kašćelan iz SNP-a zamolila da direktor Predrag Gajić objasni čime se bavi kompanija BNT, on je podsjetio da je kompanija u prošloj  godini preuzela sav rad oko dizajna, materijala i izrade bilborda , da realizuje autentične filmove o Tivtu i sarađuje sa brojnim  subjektima i NVO.

Djelatnost kompanije su grafička rješenja vizuelnog identiteta Tivta, izrada video materijala o autentičnostima grada čime se stavlja akcenat na sve što čini njegovu  istoriju i kulturu  i čini ga jedinstvenim i prepoznatljivim.  Kompanija ostvaruje prihode iz sponzorstva  i sredstava budžeta.

Raealizovani su kratki dokumentarni filmovi za koje se radi i prevod na engleski jezik, počelo se sa realizacijom projekta “land marker” gdje se u gradskom okruženju postavljaju klupe posvećene odavanju priznanja znamenitim ličnostima koje su obilježile kulturni razvoj grada. Takođe je urađen vizuelni identitet JU Muzej i galerije Tivat, zatim nekoliko publikacija, dosta plakata i pozivnica. Kompanija je bila suogranizator dočeka Dječiji Nove godine a sarađivala je sa TO Tivat, CZK, Parking servisom, JK Delfin i brojnim NVO .

Ukupni  prihodi ostvareni u 2018. iznose 50.657e  a rashodi 46.881 eura.

 

Većinom glasova, odbornici tivatske skupštine usvojili su Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Azila (skloništa za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa za opštine Kotor i Tivat za 2018. godinu)

Napomenuvši da prošli Izvještaj nije sadržavao dovoljno informacija, sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Tatjana Jelić je istakla da je traženo da se izvještaj dopuni sa podacima koji nedostaju, poput broja pasa koji su sklonjeni sa jedne i druge teritorije. Obzirom da je dopunjen, nadležni Sekretarijat se pozitivno izjasnio na izvještaj koji se, kako je naglasila Jelić odnosi na prošlu godinu.

Sjednici je prisustvovao i v.d. direktora Komunalnog preduzeća Kotor Milan Popović, koji je istakao da su troškovi i izdaci azila veći od prihoda. Kako stoji u izvještaju prošlogodišnji prihodi iznosili su 80.299,92 eura, a rashodi 83.759,17 eura iz čega se zaključuje da je Azil prošle godine imao gubitak od 3.459,25 eura. U 2018. godini Opštine Tivat i Kotor izdvojile su po 39.996,96 eura za finansiranje skloništa, dok su donacije iznosile 300 eura.

 

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018. godinu usvojen je na današnjoj sjednici sa 19 glasova za i tri uzdržana.

Odbornica Darinka Kašćelan tražila je od direktorice TO Tivat koliko je za prošlogodišnji program Nove godine izdvojeno novca pojedinačno za sve izvodjače.

Ova tačka Dnevnog reda izazvala je interesovanje odbornika. Odbornik DSS Dejan Risančić obratio se pitanjem zašto se Nova godina počinje slaviti 25. novembra.

„ Nova godina se počinje slaviti 25. novembra ako sam dobro čuo, znači mi proslavljamo staru novu godinu, a ne Novu. Do sad što nas je mučilo, to je pitanje većine gradjana, da li je normalno da se Nova godina počinje slaviti 25. novembra a da se ne produži na 7. januar ili 13. januar. Ovdje direktno pričam o nama koji slavimo pravoslavni Božić, zašto bi nekome bilo omogućeno da sa parama poreskih obveznika slavi i Novu godinu i Božić, a mi pravoslavni, trećega se možemo spakovati i doma stojat. Tradicionalno se Božić slavi kući da ne me neko ne bi pogrešno shvatio, medjutim raspust je školski, da li je normalnije da se produži slavlje Nove godine ili da sad već počnemo slaviti. Čija je to odluka? Ko je insistirao na tome i jako me interesuje da li Udruženje ugostitelja dijeli ovakav stav, iako mislim da se ne pitaju mnogo? Nova godina se ne slavi ko što se svuda slavi“-istakao je Risančić.

Direktorica TO Tivat Gabrijela Glavočić kazala je da nije novogodišnji program, već je u pitanju projekat pod nazivom Zimska bajka.

„U okviru tog projekta biće klizalište, i imaćemo obilježavanje otvaranja samog klizališta koje će trajati mjesec dana i vjerujem uveseljavati dosta sugradjana ponajviše najmladjih. Proslava novogodišnjih praznika trajaće od 28. decembra do 3. januara što znači da nam je bio cilj, isto kao i prethodne godine, da ne ulazimo ni u jedan Božić. Na nivou razgovora sa svim ljudima koji su uključeni u ovaj projekat, više se puta sastančilo i donijeta je odluka da se ni za jedan Božić ne organizuje ništa, nego da su to, kako se u narodu kaže, blagi dani sa ciljem da se provedu u krugu porodice“-objasnila je Glavočić.

Odbornica DPS Jelka Mimica je pohvalila izvještaj Turističke organizacije.
„Izvještaj je jasan, i kvalitetno pripremljen. S obzirom da se rasprava odužila, ja neću dužiti, već ću samo pohvaliti izvještaj“ – rekla je Mimica.
Odbornik Risančić je pitao zašto ta Zimska bajka nije u januaru, do 13., nego u novembru.
„Kad počinje zima? Ako je Zimska bajka nećemo u jesen slaviti zimu. Ali ako je klizalište i Zimska bajka ajde da to bude u zimu“.
Glavočić je objasnila odborniku da neće biti programa ni 25. decembra, niti 7. januara, ističući da će za narednu godinu razmotriti predlog odbornika Risančića.

Govoreći o turizmu generalno i propratnim problemima, Risančić je naglasio da su obilježenje ulice jedna od bitnijih stvari.

„Vi ste ušli u taj posao unazad 2-3 godine i mapiranje grada još nije uradjeno a i ono što je uradjeno totalna konfuzija vlada kod naših turista.  Mapiranje ulica i trgova nije uradjeno po zakonu. Jedan zahtjev su gradjani, mjesta u kojem i ja živim, podnijeli su 11. aprila zahtjev za promjenu ulice upravo zato što gosti i turisti ne znaju gdje da idu i gdje koja ulica počinje i završava. S obzirom da važeća odluka o nazivima mjesta, ulica i trgova u opštini Tivat ne odražava stvarno stanje na terenu, smatram da se pod hitno treba pristupiti njenoj izmjeni i dopuni kako bi se ispravile njene očigledne greške neutemeljene viševjekovne tradicije. Ja sam se po tom osnovu obratio sekretarki Tatjani Jelić i ona je taj dokument stavila u proceduru. Onaj porazni izvještaj Ministarstva za javne uprave po kojem je Opština Tivat proglašena za najneefikasnijom je ustvari istina. Da li znate godspodine predsjedniče da ovaj zahtjev od aprila mjeseca je upućen Vama? Naši preci su savršeno znali, kao i mi koji živimo tamo, da se taj prostor uvijek zvao Župa, a ne Bogunovo kako je unijeto u predmetnu odluku. Treba li Sportsku dvoranu Župa preimenovati u SD Bogunovo? Kakve bi to komentare to izazvalo? Molim vas da se funkcionalno založite da se usaglasi taktičko stanje s pravim, da kompleks Župa bude kao i unijet u Odluci o nazivima mjesta, ulica i trgova. Nezakonito je preimenov kompleks. Zahtjev je dostavljen, a dalji postupak i odlučivanje Savjetu za davanje predloga naziva ulica, naselja i trgova. Do dana današnjeg se oni nisu sastali. Gospodine predsjedniče koliko puta se taj Savjet sastao od početka mandata? Nijednom! Nije mi jasno zašto se ne radi po tom pitanju“-obrazložio je Risančić.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel rekao je da će se Opština pozabaviti tim pitanjem, ali i upozorio da su se udaljili od Dnevnog reda.

Odbornik Budimir Cupara(Arsenal za Tivat) dao je podršku svom prethodniku Risančiću povodom Zimske bajke.

„Mislim da se neobazrivo pristupilo terminu za koji treba zimska bajka da živi u Tivtu i da ste trebali uvažiti taj termin posle 3. januara“.

Cupara je pohvalio i zahvalio Turističkoj organizaciji Tivat jer su ispunili očekivanja i učestvovali u organizaciji Karnevala, a Opštini uputio kritiku zbog malog iznosa kojim je podržala tu manifestaciju i predložio da za narednu godinu izdvoje veća sredstva.

Cuparu je takodje interesovalo kako se u Opštini i Turističkoj organizaciji angažuju pripravnici i koliko je sredstava potrošeno iz budžeta.

Direktorica Glavočić je odgovorila da već godinama nemaju pripravnike iz budžeta već iz Uprave za kadrove preko programa stručnog osposobljavanja.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je kazao i odgovorio odborniku Cupari da se ne treba tačka o radu TO koja ima budžet od skoro 700 hiljada, svesti na sponzorstvo za Karneval.

„Govorimo o izvještaju, a ne segmentirano po stavkama ono što treba ili ne treba da se uveća i na osnovu toga da se daje odredjena kritika. Opština Tivat je dala onoliko koliko i podržava NVO, kao i sve ddruge NVO. A što se tiče pripravnika, pravnim aktom je precizirano da Opštine ne mogu da zapošljavaju pripravnike vladinim programom od 15. januara do 15. oktobra, te u Opštini nema pripravnika po osnovu tog vladinog programa“-objasnio je Kusovac.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja imenuje Skupština i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Opštinu, izglasana je večinom glasova,odnosno za nju je glasalo 19 odbornika, dok su tri odbornika  bila uzdržana.

Govoreći ispred Službe predsjednika Opštine, šefica Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima Nataša Lutovac je iznijela promjenu, koja je kako je navela, tehničke prirode.

Promjena se odnosila na obje odluke- i za rješavanje stambenih potreba za lica koje bira ili imenuje Skupština i predsjednik opštine i drugih lica od interesa za Opštinu, kao i za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika lokalne uprave Opštine Tivat.

Izmjena se odnosi na čl. 6 stav 1i dodaje se formulacija, odnosno naziv odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja imenuje Skupština i predsjednik opštine.„S obzirom da se dodaju riječi potrebno je izmjeniti naziv Odluke, koja glasi: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja imenuje Skupština i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Opštinu.

Ona jer navela i da je neophodno da se alineja 5 izmijeni u vidu formulacije „ne direktori javnih ustanova nego službi u kojima je Opština sa vlasničkim udjelom od 100 posto“ zato što je članom 29. Zakoan o lokalnoj samoupravi propisano da su ustanove i privredna društva i drugi oblici organizovanja radi pružanja javnih usluga javne službe.

Odbornik Lista građana Arsenal za Tivat, Budimir Cupara je tražio pojašnjenje javnih službi u kontekstu privrednih društava.
„To je jasno i precizno definisano u zakonu, u čl. 29 Zakona o lokalnoj samoupravi. Javne službe su širok pojam, u tom smislu gdje se jasno definiše, bez obzira da li je javna ustanova, doo iili drugi oblik organizovanja svuda gdje je opština osnivač koristi se terminologija javna služba“, objasnio je sekretar Skupštine, Goran Babović.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja imenuje Skupština i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Opštinu, izglasana je večinom glasova,odnosno za nju je glasalo 19 odbornika,a tri su bila uzdržana.

 

Skupština opštine Tivat sa 21 glasom za i 1 uzdržanim donijela je Odluku o regulisanju odnosa Opštine Tivat i „Luštica development“ ad Tivat u pogledu izgradnje saobraćajnice „R6“ u zahvatu DUP-a „Radovići“.

„Luštica development“ ad Tivat  obratila se Opštini Tivat inicijativom za davanje u dugoročni zakup ( na 29 godina) kat.parcele 538/1 KO Radovići na kojoj je planskim dokumentom –DUP-om „Radovići“ predviđena izgradnja saobraćajnice-ulice „R6“ kao i parkinga sa zelenim pojasom-drvoredom. Imenovano društvo planira na UP 8, 10 i 11 u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar“ graditi više objekata mješovite namjene koji uključuju stambene objekte, polikliniku, školu i dr. za koje je neophodno obezbijediti i parkiranje. S obzirom na planiranu namjenu kat.parcele 538/1 društvo je zainteresovano za izgradnju/rekonstrukciju postojeće saobraćajnice u svemu prema urbanističko tehničkim uslovima i projektnom dokumentacijom shodno kojoj je vrijednost investicije 438.512,90€, bez PDV-a, a koja bi bila kompenzovana kroz oslobađanje od plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja zakupa.

Opština Tivat u svojim dugoročnim investicionim planovima nije planirala izgradnju/rekonstrukciju postojeće saobraćajnice koja je sada katastarski označena kao kat.parcela 538/1 KO Radovići a u cilju stvaranja uslova   da ovaj značajan investitor obezbijedi za buduće korisnike svoje lokacije i adekvatnu saobraćajnicu sa pripadajućim  prostorom za parkiranje ( koja saobraćajnica će svakako biti u opštoj upotrebi) i  koji je , o svom trošku i pribavio projektno tehničku dokumentaciju shodno UTU, ocijenjeno je da je cjelishodno prihvatiti inicijativu.

Kako je projektom predviđeno da se izgradi ukupno 97 parking mjesta to bi ,na ime investicionog ulaganja Opština  ustupila na korišćenje, bez naknade,  Luštiva development-u 67  izgrađenih parking mjesta  koje bi imenovano društvo moglo davati u zakup trećim licima –vlasnicima/zakupcima stanova i poslovnih objekata koje će isti izgraditi na UP 8, UP 10 i UP 11. Za slobodnu upotrebu društvo bi bilo dužno obezbijediti preostala  parking mjesta ( ukupno 35) od kojih za potrebe  lica sa invaliditetom moraju biti označena 4 mjesta.

Kada bi se zemljište na kom će biti izgrađeni parkinzi dalo u zakup  Opština bi, shodno Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj imovini na kojoj Opština Tivat ima pravo raspolaganja prihodovala na mjesečnom nivou iznos od 858,oo eura .

 

Skupština opštine Tivat donijela je Odluku o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Tivat sa dosadašnjim zakupcima na period od po jednu godinu odnosno na period od 01.januara  do  31.decembra svake tekuće godine . Za Odluku je glasdalo 20 odbornika dok su dva bila uzdržana.

S obzirom da Opština Tivat ima pozitivna iskustva sa skoro svim zakupcima u smislu  redovnog plaćanja zakupnina  ocijenjeno je da cjelishodno sa dosadašnjim zakupcima nastaviti saradnju ali pod malo izmijenjenim uslovima.

Za predstavnika Matice Boke Ivana Starčevića Odluka ima nekoliko nedoumica. Kako nije mogao da nađe Ugovor o zakupu, zatražio pojašnjenje o aneksu ugovora u koliko dođe do povećanja cijene zakupa. Smatra da cijena iz Ugovora ne treba da se mijenja. “Dogovor je dogovor a mijenjanje pravila igre u toku igre nije OK, nije poslovno”, rekao je Starčević.

Direktorka Direkcije za imovinu Rita Mitrović je pojasnila da je Zakonom o državnoj imovini propisano da se  ugovori o zakupu poslovnih prostora mogu zaključivati na rok do 5 godina uz mogućnost produženja. Ovom odlukom se ugovori produžavaju na period od jedne godine i to period januar-decembar svake naredne godine  uz  uslov da dosadašnji zakupci do kraja novembra tekuće  godine nemaju neizmirenih obaveza po osnovu važećih ugovora ( zakupnina , struja , voda, redovno održavanje zajedničkih djelova stambene zgrade u kojoj se prostor nalazi). Namjera je, kako je kazala, sve zakupce svesti na uredne platiše. U kolko to nisu, ugovori će biti raskinuti.

Zakupci će biti dužni da prilikom zaključenja ugovora plate unaprijed dvije mjesečne  zakupnine i dostave garanciju banke kao sredstvo obezbjeđenja na iznos od  tri mjesečne zakupnine, regulišu autorska prava muzičara.

Shodno ovlašćenju iz odluke Predsjednik opštine će  sa  dosadašnjim zakupcima, za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove, zaključivati ugovore o zakupu na godišnjem nivou počev od 2020.godine.

Za prostore za koje ne budu ispunjeni uslovi za zaključenje novih ugovora biće pokrenut postupak iseljenja a nakon toga postupak javnog nadmetanja.

 

Sa 20 glasa za i 3 uzdržana usvojen je Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs.191-2017 .

Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbama Zakona o državnoj imovini koje određuju da imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine vrši organ jedinice lokalne samouprave određen zakonom i statutom opštine,te da ,kada se radi o imovinskim sporovima od naročitog značaja za lokalnu samoupravu ili o sporovima povodom stvari i drugih dobara čija je tržišna vrijednost iznad 30.000 € a treba se odreći tužbenog zahtjeva,priznati zahtjev protivne strane ,zaključiti poravnanje ili odustati od pravnog lijeka o tome treba obavijestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave i postupiti u skladu sa njegovim stavom. To su i odredbe Statuta Opštine Tivat koje određuju da Skupština raspolaže opštinskom imovinom i da u vršenju poslova iz svog djelokruga donosi, između ostalih akata,i odluke.

Ivan Starčević iz Matice Boke je prenio inicijativu ove NVO o tome da eksproprijacija za sve puteve u Opštini Tivat bude ista, jer je cijena  puta koji je predmet razmatranja i koji vodi do drugih parcela, u velikoj nesrazmjeri sa cijenom samih parcela. Direktorka opštinske Direkcije za imovinu, Rita Mitrović, je pojasnila da zakon obavezuje da petočlana Komisija uprave za nekretnine obavlja procjene za svaki konkretan slučaj i da je neprihvatljiva procjena nekog drugog lica i ovlašćenog procjenitelja . Budimir Cupara je pitao kakav je mehanizam koji Direkcije može da preduzme da bi se sudskom vještaku, na osnovu ranijih primjera, oborila cijena vještačenja u korist Opštine a uz usaglašavanje sa drugom stranom.  Rita Mitrović je primjetila da su nalazi vještaka u sudskom postupku uvjek mnogo veći nego nalazi Komisije uprave za nekretnine pa je, i pored redovnih prigovora, samo minimalan procenat onih procjena koje bi odgovarale Direkciji .

Skupštinsko zasjedanje završeno je odborničkim pitanjima i odgovorima:

Odbornik Arsenal za Tivat, Budimir Cupara je pitao predsjednika Opštine Sinišu Kusovca: Da li su se stekli uslovi za početak izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Gornjem Kalimanju i Marićima po glavnom projektu koje je uradilo doo Hidrogis sistem iz Podgorice u oktobru 2017. godine i da li će radovi početi prije 1. decembra ove godine kako ste obećali na 30.sjednici SO Tivat.

Odgovarajući na pitanje predsjednik Opštine Siniša Kusovac je rekao da nije održan sastanak sa generalnim direktorom firme Jedinstvo, ali se nada da će tokom ove sedmice doći do susreta.

„Precizirano je zašto i po kom osnovu sekundarna kanalizaciona mreža treba da počne da se gradi jer je završen glavni projekat, završena je i revizija projekta. Od strane pravnog lica napravljena je ponuda koja se rezlikuje od prvobitne ponude cijene. Shodno tome tražili smo od generalnog direktora Jedinstva sastanak da bi upodobili cijene i krenuli s poslom. Sastanak će se realizovati ove nedelje, a o ishodu razgovora ćete biti obavješteni, rekao je Kusovac.

Da li postoji mogućnost da se u okviru sredstava planiranih za 2019.godinu opredjele sredstva za izgradnju manjih atmosferskih kanala na teritoriji opštine Tivat i da li će po tom osnovu biti raspisan javni poziv u ovoj godini, pitanje je koje je Cupara uputio predsjedniku Kusovcu.

U kapitalnom budžetu sredstva su namijenjena za čišćenje i uređenje kanala. Projektni zadatak nije još urađen ali u okviru kapitalnih investicija u dijelu gdje stoji ulaganja u ostalu infrastrukturu, ali nismo razmišljali na takav način jer mora prvo da se uradi projektni zadatak, da se vidi koje su to predmetne lokacije i da shodno tome može da se raspiše javni poziv i da vidimo koja je to vrijednost.

Da li to znači da postoji šansa, ako se taj projektni zadatak uradi, da ili se mora čekati naredna budžetska godina, pitao je Cupara.

Kusovac je kazao da se po proceduri mora amandmanski reagovati imajući u vidu da su u pitanju investicioni radovi male nabavke do 10 hiljada eura, dok je preko 30 hiljada poziv na javno nadmetanje. „Moramo vidjeti koja je to predračunska vrijednost i shodno tome da se amandmanski reaguje. Sve zavisi od projektnog zadatka i procjenjene vrijednosti“, objasnio je  Kusovac.