Polemično o izvještaju predsjednika opštine

XXXIII sjednica SO Tivat započela je sa 15 minuta zakašnjenja, uz konstataciju predsjednika Ivana Novosela da sjednici prisustvuje 21 odbornik, te da lokalni parlament ima kvorum da donosi odluke.

Institut slobodne stolice na ovoj sjednici koriste Đorđe Trajčevski iz NVO Kreativni centar Pravi put i Džafer Brahimi iz NVO Udruženje Roma i Egipćana.

Predsjednik SO Tivat, Ivan Novosel, obavijestio je odbornike da je odbornica DPS Nina Petković Opštinskoj izbornoj komisiji podnijela ostavku na tu funkciju, nakon čega je ovo tijelo pristupilo verifikaciji mandata. Shodno izvještaju Komisije, Nini Petković prestaje dužnost odbornice, a mandat dobija član koji je sljedeći na izbornoj listi uz prethodno pribavljenu njegovu pisanu saglasnost. Nova odbornica DPS u SO Tivat je Dubravka Koparan, kojoj je Novosel, zahvaljujući se odbornici Petković na njenom dopsrinosu u radu skupštine, poželio uspješan rad.

Novosel je obavjestio skupštinu i da je odbornik Nebojša Vukasović, koji nije prisutan na današnjem zasijedanju, napustio članstvo u SNP, čime je prestao njegov mandat kao odbornika ove partije, te će u buduće nastupati kao nezavisni odbornik.

Nakon što je zapisnik sa XXXIII sjednice usvojen bez rasprave sa 18 za i jednim uzdržanim glasom, pristupilo se utvrđivanju dnevnog reda.

Za riječ se javio odbornik Demokratske srpske stranke, Dejan Risančić, koji je ponovio stav izrečen na ranijim zasijedanjima- da se krši Poslovnik o radu skupštine, jer se u tivatskom parlamentu, bez obzira na digitalnu tehnologiju, još uvijek glasa tajnim putem, iako poslovnik kaže da se odluke donose javnim glasanjem. Risančić je istakao da odbornici i građani imaju pravo da znaju ko je kako glasao o pojedinom pitanju, te da se to može obezbijediti vizuelizacijom na ekranu, kako je to tehnički riješeno u nacionalnom parlamentu.

Novosel mu je rekao da ima pravo da traži glasanje prozivkom, te da taj način sazna lični stav svakog pojednog odbornika, na što je Risančić ponovio svoj stav da se krši poslovnik i da treba obezbijediti javnost glasanja bez da se po pojedinačnim tačkama trađi glasanje prozivkom.

Sekretar SO Tivat Goran Babović ne vidi kršenje poslovnika na koje upućuje Risančić, jer se glasa putem elektonskog sistema.

Pristupilo se utvrđivanju dnevnog reda po predloženih 29 tačaka. Sam predsjednik skupštine, Ivan Novosel, predložio je da Predlog odluke o komunalnim taksama, koji je inicijalno trebao biti treća tačka dnevnog reda, bude prebačen kao posljednja tačka o kojoj će se raspravljati na samom kraju zasijedanja, do kada se očekuje da pristigne i pisana saglasnost Vlade Crne Gore, što je preduslov za podnošenje ovog predloga lokalnom parlamentu na odlučivanje.

Korekciju dnevnog reda predložio je i odbornik SDP Ivo Marić, koji je mišljenja da Predlog odluke o izmjeni Olduke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje SO Tivat treba da bude ostavljen za raspravu nekom novom sazivu skupštine, s obzirom da se bliže lokalni izbori. Ovaj je predlog shodno proceduri stavljen na glasanje, ali su ga odbornici odbili sa pet glasova za, a 15 protiv.

Nakon što je Novosel pročitao dnevni red, pristupilo se glasanju sa u tom momentu 23 prisutna odbornika, koji su prihvatili dnevni red u cjelini sa 17 glasova za, dva protiv i dva uzdržana.

 

Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat usvojen je jednoglasno sa 20 glasova za, što znači da se na predstojećim izborima ovog proljeća u Skupštini opštine Tivat ponovo bira trideset dva odbornika, jer se broj birača nije značajno promijenio.

Sekretar skupštine, Goran Babović predložio je da se amandmanom djeluje u članu tri, gdje je u pitanju stupanje na snagu ove odluke. Obrazložio je to time da je mala mogućnost da se Odluka na vrijeme objavi u Službenom listu ako stupa na snagu danom objavljivanja, jer tako sigurno neće biti ispoštovan zadati rok, te da bi trebalo da stupa na snagu danom donošenja. On se pozvao na odluku predsjednika države o raspisivanju izbora u lokalnom parlamentu, koji je naznačio da ona stupa na snagu danom donošenja. Babović je predložio da se primjeni isto, odnosno promjeni član 3 ove odluke, tako da poslije glasanja ona stupi na snagu, pa će biti ispoštovan rok, pošto skupština zasjeda danas, 20. februara, pa se može početi sa predajom odborničkih lista dvadeset trećeg.

Mileta Rabrenović, predsjednik Odbora za Statut i propise rekao je da su za sve tačke ispunjeni uslovi za razmatranje na sjednici, osim tačke 3 – predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama, za koju nije stiglo mišljenje Vlade. Zbog toga je ta tačka prebačena na poslednje mjesto da bi se o njoj raspravljalo na sjednici u slučaju da mišljenje stigne.

 

Godišnji Izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi opštine Tivta za prošlu godinu usvojen je sa 17 glasova za i 4 protiv nakon sat vremena diskusije.

Uvodno izlaganje imao je predsjednik opštine dr Siniša Kusovac:

„Realizacija kapitalnih projekata i investicija u cilju unapređenja uslova života i rada u našem gradu, saradnja sa strateškim investitorima, te aktivnosti u pravcu daljeg rasta Tivta kao razvijene turističke destinacije, obiljeţile su aktivnosti Opštine Tivat u 2019. godini.

Kao jedan od najvaţnijih pravaca, rad na projektima iz oblasti javne infrastrukture bio je prioritet u radu gradske uprave, pa su realizovani ili stvoreni preduslovi za realizaciju nekih od najvažnijih projekata infrastrukturne baze Tivta u svim oblastima – sporta, socijalne zaštite, kulture, saobraćaja. Jednostavno rečeno: investicioni zamajac u oblasti infrastrukture obiljeţio je proteklu godinu“-istakao je predsjednik Kusovac.

Medju najznačajnijim projektima, na koje su posebno i lično ponosni, suštinskim značajem izdvaja se projekat izgradnje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, kazao je Kusovac, čijoj realizaciji se pristupilo 12 godina nakon što je projekat prvi put kandidovan.

„U izvještajnom periodu ostvareni su rezultati na svim poljima, počev od putne infrastrukture, komunalne djelatnosti, podrške razvoju poljoprivrede, socijalne politike, kulture, kulturnog ambijenta i unapređenja turističko-investicionih potencijala. Okončana je izgradnja druge faze saobraćajnice MR1. Prioritetan projekat izgradnje glavnog bulevara, počeo je izgradnjom dva od tri planirana kružna toka na trasi saobraćajnice ukupne dužine 4,4 kilometra. Prethodno je urađen glavni projekat i u najvećem dijelu završena eksproprijacija. Počela je i izgradnja šetališta Belane, čija prva faza je koštala 500.000,00 €“-kazao je Kusovac.

Kada je riječ o saobraćajnoj infrastrukturi gradska uprava nastavila je sa realizacijom aktivnosti na rekonstrukciji saobraćajnica u gradu i prigradskim područjima.

„Asfaltiranjem lokalnih javnih puteva, u periodu od 27. marta do kraja juna 2019. godine, obnovljeno je oko 37.000,00 m² lokalnih puteva. Vrijednost investicije je 500.000,00 €. Šetališne staze i trotoari u centru Tivta rekonstruisani su u dvije faze, uoči početka turističke sezone. Pripremljen je i raspisan tender za asfaltiranje lokalnih puteva vrijedan 824.000,00 €. Završena je rekonstrukcija potpornih zidova na četiri lokacije na putu za Gornju Lastvu čime je rehabilitovan ovaj putni pravac. Izgradnja atmosferske kanalizacijei saobraćajnice Gornje Seljanovo koštali su ukupno oko 535.000,00 €.   Investirano je ukupno 409.671,00 € u kvalitetniji i bezbjedniji ţivot svih građana“.

Udruženju penzionera Tivat Opština Tivat dodijelila je plac u Gradiošnici za izgradnju stanova i rješavanje stambenih potreba.

„Opština će finansirati izradu glavnog projekta. Za školsku 2019/2020. obezbijeđeni su besplatni udžbenici za učenike prva tri razreda osnovne škole. Opština je raspisala tendere za izradu glavnih projekata za rekonstrukciju objekata područnih odjeljenja JU OŠ „Drago Milović” u Donjoj Lastvi i Gradiošnici, i objekta vrtića JPU „Bambi” u Donjoj Lastvi. Opština je inicirala i realizovala postavljanje zaštitne ograde oko škole i video nadzora. Na JU OŠ „Branko Brinić“ saniran je krov a završena rekonstrukcija trga u Radovićima. U mjesnoj zajednici Gradiošnica završena je izgradnja trotoara sa stazama vrijedna 25.297.00 €, počela izgradnja rezervoara za vodu vrijednog 920.000,00 €, kao i natkrivanje bućarskog terena u šta je uloţeno 45.000,00€. Dinamično smo radili i na rekonstrukciji i izgradnji sportske infrastrukture. Rekonstruisano je košarkaško igralište kod Doma zdravlja, izvedena druga faza radova na pomoćnom terenu FK „Arsenal“ i pokrenuta izgradnja sportskih terena u Donjoj Lastvi. Izvedene su završne faze rekonstrukcije i adaptacije Centra za kuluturu, DTV Partizan i Javne ustanove Muzej i galerija, čime je Tivat dobio najsavremenije ustanove kulture u Crnoj Gori. Tivat je u 2019. godini postigao svojevrstan rekord u organizaciji različitih kvalitetnih ljetnjih dogaĎaja, pa je u sezoni ponudio ukupno oko tri stotine različitih kulturnih, umjetničkih, muzičkih, modnih, pozorišnih, festivalskih i drugih dogaĎaja koje su priredili Turistička organizacija i Opština Tivat, sa partnerima iz privrede“-kazao je Kusovac i istakao da je u prvih devet mjeseci prošle godine ostvareno više od milion noćenja, kao i da je realizovana novogodišnja manifestacija u trajanju od 45 dana.

„Investiciona završnica godine bila je raspisivanje tendera za saobraćajnicu MR2. Nešto ranije, otkupom zemljišne parcele na Župi, Opština je povećala svoju imovinu i stvorila prvu pretpostavku za realizaciju projekta rekonstrukcije sportskog centra Župa sa potencijalnom izgradnjom zatvorenog bazena. Ovajprojekat će u narednom periodu biti jedan od najprioritetnijih, i uz izgradnju bulevara obezbijediće građanima Tivta značajan nivo kvaliteta života“-zaključio je predsjednik u svom izlaganju.

Mirko Kovačević iz Tivatske Akcije pitao je zašto u Izvještaju o radu predsjednika nema spiska sudskih sporova koje opština vodi, a do sada ih je bilo, zašto nema pomena o izgubljenih 2 miliona u Atlas banci, kao ni to da je rađen rebalans budžeta i uzeta pozajmica, kao ni da nema pomena o isplati vlasnicima zemlje u Klačini na ime eksproprijacije, niti Izvještaja komisije koja je popisala svu nelegalnu gradnju u Tivtu:

„Ništa od ovoga niste ni pomenuli, a kamoli da ste to stavili u Izvještaj o radu. Kažete da među značajnijim projektima, i na šta ste posebno i lično ponosni, jeste projekat izgradnje Dnevnog centra, čijoj se realizaciji pristupilo 12 godina nakon što je projekat prvi put kandidovan. Vašom ličnom zaslugom i krivicom, gospodine Kusovče, Vi ste potrošili ove 3-4 godine, makar“-kazao je Kovačević podsjećajući koliko puta se mijenjao projekat i lokacija samog Dnevnog centra.

„Nakon što ste Vi došli na mjesto predsjednika opštine, ponovo ste promijenili lokaciju i izmijenili spratnost. Nikakvi argumenti nijesu pomagali, iako je bilo rasprave, i ja sam rekao tada da nećete uspjeti da napravite četiri nivoa, da trošite vrijeme i radite protiv zakona. I šta se desilo? Kad su se umiješali advokati stanara Lamele brzo ste shvatili da nećete graditi ništa ako nastavite i brzo se vratiste na dva nivoa. Toliko o vašoj ozbiljnostu i vašem znanju i kad su u pitanju zakoni, i kad je u pitanju uvažavanje interesa građana i interesa samih korisnika te ustanove“-kazao je Kovačević.

On je takođe upitao Rajku Jovićević o čemu se radi i kakav ugovor Opština ima sa Adriatik Marinasom, na šta je sekretarka za finansije odgovorila da se radi o osam vatrogasaca stalno angažovanih u naselju Porto Montenegru i da ta kompanija svakog mjeseca prebacuje sredstva za njihove plate.

Kovačević je prozvao predsjednika Kusovca da je tri mjeseca prije isteka mandata započeta izgradnja kružnih tokova.

„Vi ne znate koliki su troškovi ekproprijacije. Prvo ste rekli oko milion, pa onda prije 20 dana rekoste oko 3-4 miliona. Dok je DPS na vlasti bulevar se nikad neće napraviti, jer Tivat to ne može da plati“-rekao je Kovačević, ističući da, osim saobraćajnice MR1, ništa kvalitetno nije urađeno, a da su i za taj projekat dobili novac.

Odbornik Dejan Risančić Demokratske srpske stranke je kazao da će takođe govoriti o onome čega nema u Izvještaju o radu predsjednika.

„Niste naveli da je u februaru prošle godine okupirana Krstionica na Prevlaci, da je održan mirni protest ispred Opštine. Nema informacija koliko ste nezakonitih akata o zapošljavanju potpisali, niti koliko ste, po preporuci Vlade, smanjili ili otpustili zaposlenih. Od početka ove godine ste već raspisali konkurs za 17 službenika i tri interna oglasa.Vama je to legalno, stvarno odlična stvar za Vas koji ih samo ređate, a to nije nikom pošlo za rukom u polumandatu“- kazao je Risančić koji je dodao da se asfaltiraju novi putevi a da na Župi, kod skretanja za Mariće, stoji rupa na sred puta.

„Lažete sami sebe, smiju Vam se ljudi u Tripovićima, troosovinci sad uništavaju taj put gore. Pričate o bazenu, kako ste kupili zemlju ispred SD Župa, a ne pominjete da je investitor zatvorio put, nisu mogli sportiosti da dođu do dvorane, a građani do svojih kuća, Vi ste bili prinuđeni da to kupite. Ali da bi opravdali to što vam je investitor odnio pare, izmišljate projekte. Potencijalna izgradnja bazena? Evo se od 2009. godine kupamo na otvorenom bazenu na Belanama, pa zamislite kad ćemo se kupati u zatvorenom“- istakao je Risančić i kazao da će dati sebi za pravo da u ovoj predizbornoj kampanji odštampa isti program kao i prije četiri godine, jer kako je istakao, ionako ništa nije urađeno da bi on mijenjao svoj program.

Odbornik SDP Ivo Marić je kazao da bi volio da su se u Izvještaju našli podaci o završenim kružnim tokovima, ali da je to vjerovatno smišljeno urađeno zbog izbora.

„Ako krene izgradnja i trećeg kružnog toka nastaće haos zbog zastoja u saobraćaju. Nema ni završetka kanalizacije u Gornjem Kalimanju, kao ni u Donjoj Lastvi. Lungo Mare u Krašićima i Belanima početo, nezavršeno, mislim da je trebalo drugačije“-zaključio je Marić ističući da SDP neće podržati ovaj Izvještaj.

Odbornica Bernarda Moškov je dala primjedbu da je u Izvještaju o predsjednika preskočeno i da nema informacije šta će biti sa palmama koje su uništene surlašem i pitala da li će i kojim vrstama biti zamijenjene.

„Apelujem da povedete računa o tome i da pokušamo da vratimo humanost Pinama, jer ono kako sada izgledaju nije nimalo humano nama koji znamo kako je bilo prije. Takođe, inspekcijski poslovi, nema nijedan prekršajni nalog, nemamo ni građevinsko-urbanističkog inspektora niko to ne radi, a svi vidimo u šta se Tivat svakodnevno pretvara i smatram da bi svi trebali da imamo odgovornost prema tome, a Vi najviše“-kazala je Moškov.

Predsjednik Siniša Kusovac odgovorio je odborniku Kovačeviću da se može tražiti uvid u svaki sudski spor i da se ništa ne krije, a da je priča o Atlas banci još iz decembra 2018.

„Rebalans je urađen i pozajmica je uredno vraćena. Komisija je dolazila i sačinjen je Izvještaj o nelegalnim objektima. Za kružne tokove osporavam Vašu tvrdnju, oni će biti završeni i prije turističke sezone. Evo se kod zgrade stare Opštine stavlja tampon, a što se tiče trećeg kružnog toka, tu smo čekali tender JP Regionalni vodovod da ne bi duplo radili, a radi se o vodosnabdijevanju Herceg Novog, i sada je objedinjena aktivnost između naše opštine i Regionalnog vodovoda, i evo mogu da vas prijatno iznenadim da narednih dana treba da se krene u radove gdje postoji i dinamika rada i dinamika vremena, sve težeći da ne bude ugrožena turistička sezona. Mi smo odgovorni i ozbiljni ljudi i vodimo računa o tome. Ja vas pitam kad su posljednji put asfaltirane ulice u centru grada? Što se tiče Dnevnog centra tamo je opštinska parcela i moglo se graditi P plus 3. Izlazeći u susret zahtjevima građana mi smo s eodlučili za aktuelnu varijantu. Vas žulja stabilnost budžeta i završene investicije. A tvrdim vam da ćemo sve započete investcije i realizovati. Desetak metara ispred SD Župa bilo je privatno zemlnjište. Opština je kupila zemlju,a ušlo se i u izmjene Državne studije lokacije 22 i 23. Zašto potencijalni bazen? Vidjećemo hoćemo li graditi vaterpolo ili olimpijski bazen. Nema potreba za otvorenim bazetnom, ali Tivat vapi za zatvorenim. Vi ste se čudili i pomoćnom terenu Arsenala, a eno on je rekosntruisan po evropskim standardima. Najavljujem i rekonsrukciju glavnog terena.

Što se tiče Krstionice na Prevlaci, bila je delegacija građana kod mene.Imali smo uljudan razgovor, ali i konstatovali da to nije u ingerenciji opštine Tivat“ – rekao je Kusovac.

Replicirajući Mirko Kovačević je istakao da je mučno i tužno slušati kako Kusovac brani ono što je neodbranjivo:
„Ja bih volio da vas vaši vlasnici, pardon koordinatori, ponovo kandiduju za predsjendika. Jer vi ste ih zadužili sa onih 5,6 miliona. Bili ste pod stresom, ali više niste kad ste rješili stambeno pitanje. Ništa ne govorite o sudskim sporovima i izvještaju čuvene Komisije. Vi ste još u decembru 2018. znali da ste ostali bez 2 miliona eura u Atlas bani, i krili ste to. Pitajte vašeg predsjendika iz Rastoka kad će nam vratiti te pare. A i ne pominjete isplatu za PAM“ – naglasio je Kovačević.

Odgovorio mu je predsjednik opštine:
„Vi kažete da je mučno i tužno, a ja kažem istinito. A istina boli. Što se tiče „vlasnika“ i koordinatora Kusovac nije ničiji. Ja se samao klanjam znanju porodici, i državu, i naravno, zakonu. Kako se ja trošim to ostavite meni i mom organizmu. Što se tiče sudskih sporova zna se procedura i kad i kome se isplaćuje. Mi nismo ovdje da vladamo nego da budemo na usluzi građanima, koji će u aprilu odlučiti ko je ko“ – rekao je Kusovac.

Dejan Risančić je kazao da predsjednik priča klasičnu predizbornu priču:
„Izbjegli ste da  govorite o zapošlavanju. Ja vas ponovo pitam koliko ste ljudi zaposlili u svom mandatu. Sve nezakonito radite. Tražim konkretne cifre. Što se tiče bazena, građani dobro znajuz da dok ste na vlasti tamo ga neće zaplivati“ – istakao je Risančić.

Ivo Marić je kazao da se kasni sa izgradnjom kružnih tokova:

„Kasnimo sa eksproprijacijom i krajnja cifra će biti veća. Izgradnju kružnih tokova trebali smo ranije projektovati i započeti. Trebalo je bolje sagledati podzemne instalacije, pa se ne bi dešavalo ono što se desilo kod izgradnje“ – rekao je Marić.

Dejan Risančić je rekao da je predsjednk Kusovac prijetio novinaru suskim sporom, a od toga nema ništa:

„Odreklli ste se 5,6 miliona. Vjerovatno se radi o stambenoj gimnastici. Šta je vaš imovinski karton? Hoće li u njjemu biti jedan ili više stanova? Vi tužite novinare koji o tome pišu. Ponovo pitam koliko ste ljudi zaposlili? Radi se o nezakonitom zapošljavanju, što je krivično djelo. Za to je potrošeno bruto oko 300 hiljada eura. A u lokalnoj administraciji nema 30 posto Srba. Zbog toga ćemo mi početi sa krivičnim prijavama. Kad će Srbi doći na red da se zaposle u opštini? pitao je Risančić.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je rekao da za čišćenje lučice Kalimanj nije potrošen nijedan euro:
„Sjutra je javna rasprava o Elaboratu uticaja na životnu sredinu, pa vas pozivam da uzmete učešće. Ponavljam, tamo Opština nije isplatila nijedan euro. A 40 godina se tamo nije čistilo. Imali smo dobru namjeru. Što se tiče onih 5,6 miliona mislim da građani znaju smisao kada govori opozicija. Tu se radi o kompenzaciji za komunalno opremanje. I specijalni državni tužilac je rekao svoje. Vjerovatno, reći ćete, imamo uticaj i na njega. Što se tiče zapošljavanja sve je bilo u skaldu sa zakonom. Jer vi mislite da u izbornoj godini ijedan predsjed ik radi nešto nezakonito? – kazao je Siniša Kusovac.

Ivo Marić je rekao da jedna firma počela sa čišćenjem lučice Kalimanj:
„Ne vjerujem da su džabe radili. Mislim da je to oko 200 hiljada eura. Taj koji je radio tražiće novac. Trebalo je ranije organizovati javnu raspravu“ – zaključio je Marić.

Dejan Risančić je ponovo pitao predsjednika opštine o zapošljavanju:
„Ponovo vas pitam koilko ste ljudi zaposlili u posljednje dvije godine? A vi ne odgovarate. A ne odgovarate ni o vašoj stambenoj gimnastici. TO su janvi podaci, koje vi, kao i ja, prijavljujete. Nema zataškavanja. Ja kao odbornik branim prava građana, ali i novinara. Nema boljitka dok svi ne počnu da rade odgovorno kao novinar iz našeg grada. Samo iskreni i hrabri mogu se  suprostaviti vašoj hobotnici. Mi se nemamo čemu nadati dok se svi vi ne namirite. Ali idu izbori pa ćemo se izmjeriti“  – rekao je Risančić.

Predsjednik opštine je odgovorio da nema sudskog spora oko imovinskog kartona:

„Do kraja marta ću predati .imovinski karton, pa vi pogledajte i ako imate nešto, podnesite prijavu. Tužba koju sam rekao da ću dati protiv novinara je lična stavr i nema potreba da stoji u godišnjem izvještaju. To je između mene i novinara“ – rekao je Kusovac, našta je replicirao Risančić:
„Ja sam samo pomenuo novinara, čak mu ni ime nisam rekao, kao simbol profesionalnosti i hrabrosti“ – kazao je Risančić.

 

Odluku o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2020.godinu Skupština opštine Tivat donijela je sa 19 glasova ZA.

Tim dokumentom se uređuje način finansiranja a za realizaciju usluge sredstva se obezbjeđuju Budžetom opštine Tivat, u iznosu od 50 000 eura. Tako će njegu i pomoć u kući koristiti lica starija od 67 godina, ili samohrana lica sa invaliditetom, lica mlađa od 67 godina koja se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ogleda se kroz pružanje socijalne i psihološke podrške u njihovom domu i okruženju kao i pomoći u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite predviđeno je da organ uprave nadležan za poslove socijalne  zaštite organizuje i sprovodi pružanje pomoći i njege u kući. Poslovi pružanja usluge Pomoć i njega u kući ovom Odlukom su povjereni  Crvenom krstu Tivat jer ta organizacija kontinuirano provodi program pružanja pomoći i njege starim licima sa teritorije opštine Tivat, na izuzetno human i kvalitetan način, omogućavajući velikom broju naših starih sugrađana zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Visinu sredstava, kriterijume za njihovu raspodjelu, kriterijume za učešće lokalne samouprave i dinamiku prenosa sredstava utvrđuje nadležni organ državne uprave. U obrazloženju Odluke piše da Strateška dokumenta na nacionalnom nivou predviđaju decentralizaciju usluga iz socijalne zaštite, odnosno uključivanje i drugih aktera u proces pružanja usluga a cilj je obezbijediti kvalitet. Zato je potrebno razvijati usluge koje podržavaju boravak u porodici i neposrednom okruženju, a što se , kad su stara lica u pitanju, može realizovati kroz pružanje usluge Pomoć i njega u kući .

Lokalnim akcionim planom za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period 2019-2022 takođe je obuhvaćena ova usluga, uz težnju da se proširi i na prigradska naselja, u saradnji sa mjesnim zajednicama opštine Tivat.  Neophodna finansijska sredstva obezbijeđena su u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno planirana su u budžetu za narednu fiskalnu godinu.

 

Odbornici tivatske Skupštine usvojili su sa 17 glasova za i tri uzdržana  Predlog Odluke o sufinansiranju plana i programa rada kacelarije RE populacije sa teritorije opštine Tivat.

Odbornik Socijaldemokrata Igor Petković kazao je u ime partije da podržava projekat, ali samo, kako je rekao ako je donesen u skladu sa zakonom i uz saglasnost Ministarstva prosvjete.

Replicirajući Petkoviću, sekretarka Sekretarijata za mlade , sport i socijalna pitanja, Darka Ognjanović kazala je da bi svi trebali biti ponosni na ovaj projekat s obzirom da je za isti Opština Tivat 2015. dobila nagradu. Ona je dodala da zahvaljujući ovom projektu postoje medijator i asistent u nastavi, te da je bilo sasvim prirodno tražiti od opštine sufinansiranje. Ognjanović se takođe zahvalila svim odbornicima koji su glasali za odluke i programe Sekretarijata na čijem je čelu.

Predstavnik RE populacije Džafer Brahimi istakao je da Integracija RE uključuje konstruktivni i pragmatični pristup koji smanjuje diskriminaciju,uvažavanje rodnih pitanja,aktivno uključivanje civilnog društva,aktivnu participaciju romske i egipćanske zajednice. On je istakao da se projekat “RE asistent i medijator u nastavi” realizovao u saradnji Opštine Tivat i NVO “Udruženje Egipćana”, a finansiran je u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“.Kao primjer najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2016. godinu  proglašena je Opštine Tivat sa ovim projektom.Glavna aktivnost projekta je formiranje Kancelarije za RE pitanja u O.Š. „Drago Milović“, a koja kroz angažman stručnih saradnika pruža svu potrebnu podršku pripadnicima RE populacije za što kvalitetnije uključivanje u obrazovni sistem, a samim tim i sve društvene tokove u lokalnoj zajednici.Korisnici usluga Kancelarije su djeca, roditelji i nastavnici, kojima saradnici angažovani u kancelariji pružaju značajnu pomoć prilikom prevazilaženja jezičke barijere, koja predstavlja najizraženiju prepreku za redovno školovanje i kvalitetno obrazovanje djece pripadnika RE populacije, zaključio je Brahimi.

Kancelarija će se sufinansirati iz budžeta opštine Tivat, koja će sufinansirati programe i projekte u oblasti integracije RE populacije, u skladu sa zakonom i Lokalnim planom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana

 

Skupština je na XXXIII redovnom zasijedanju sa 19 glasova za usvojila i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat, za čije je izglasavanje bila potrebna saglasnost većine od ukupnog broja odbornika u lokalnom parlamentu. O vom preldogu nije bilo rasprave, a sekretar SO Tivat, Goran Babović prethodno je naglasio da se izmjene koje su unešene u Statut opštine Tivat odnose isključivo na usklađivanje ovog akta sa zakonskim izmjenama. Babović je naglasio da je o tekstu ovog predloga sprovedena i javna rasprava, ali da je za istu pokazano beznačajno interesovanje lokalne javnosti.

 

Odbornici su sa 17 glasova za i 2 protiv usvojili Odluku o izmjeni Odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Tivat. Izmjenjenom odlukom je uvećan koeficijent odbornicima, te je na drugi način regulisano pitanje isplate radnim tijelim, tačnije umjesto dosadašnjeg procenta po održanoj sjednici, sada je definisano da ostvaruju pravo na naknadu u visini jedne odnosno jedne i po dnevnice za službena putovanja u zemlji.

Mijenja se vrijednost obračunskog koeficijenta na način što se postojeća visina koeficijenta „2,2“ zamjenjuje sa visinom koeficijenta „3,00“.

Protiv ove odluke bio je odbornik SDP Ivo Marić:
“Ponoviću, ovo treba ostaviti novom sazivu Skupštine nakon aprilskih izbora. S obzirom da je ovo posljednja sjednica u ovom sazivu, želim svima da se zahvalim na saradnji. Mislim da će nova Skupština imati drugačiju raspodjelu mandata. Vi ste dosad imali apsolutnu većinu i radili ste, što se kaže, što ste htjeli. Nadam se da će buduća Skupština više uvažiti sukob mišljenja” – rekao je Marić.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost usvojena je jednoglasno sa 17  glasova odbornika. Pored ostalog, Izmjenama i dopunama se u članu 10 navodi da se mogu sufinansirati i dopunjena izdanja ranije izdate publikacije, kao i reprint izdanja.

 

Odbornici su sa 16 glasova, koliko ih je i bilo u Skupštinskoj sali tada, usvojili Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o podsticaju u razvoj poljoprivrede.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u u „Službenom listu CG-opštinski propisi“.

Pravni osnov za donošenje ove  Odluke sadržan je u članu 20 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim je propisano da lokalna samouprava može da uvede podrške ruralnom razvoju koja nije u suprotnosti sa Strategijom, Nacionalnim programom i Agrobudžetom.

„Razlog izmjena i dopuna Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede su informacije sa terena od poljoprivrednih proizvođača u opštini Tivat i NVO čija je djelatnost poljoprivreda.Ranije odluka nije obuhvatala oblast vinogradarstva i živinarstvo kao segment stočarske proizvodnje, te na osnovu interesovanja sa terena, odlučeno da odlukudopunimo sa podrškom za vinogradarstvo i živinarstvo. Udruženje pčelara „Pelin“ izrazilo je interesovanje pčelara za nabavku mašina, odnosno kosilica i motornih pila za održavanje pčelinjaka, te da se mjera podrške u pčelarstvu dopuni sa prihvatljivim investicijama za nabavku mašina. Poljoprivredni proizvođači su izrazili interesovanje za označavanje, analizu kvaliteta i sl.  svojih proizvoda, u cilju dobijanja određenih deklaracija, izradu i dizajniranje etikete, čime bi poboljšali prodaju.U cilju dizajniranja i razvijanja jedinstvene etikete poljoprivrednog proizvoda iz Tivta, plan je da se ova mjera sprovede u saradnji sa DOO „Brand New“ Tivat, čime bi se bolje prezentovao  i opisao određeni proizvod. Opšti cilj izmjena i dopuna Odluke ogleda se prvenstveno na unapređenju proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima, na proizvodnji dodatnih proizvoda što je dobro za potrošače, očuvanje biodiverziteta, brendiranje i marketing proizvoda  i slično“- stoji u obrazloženju Sekretarijata za turizam I preduzetništvo.

 

Lokalni akcioni plan za mlade koji je usvojen sa 17  glasova Za pripremila je Radna grupa i  predstavlja rezultat  rada  i  saradnje koji  promoviše   društveno  učešće   mladih   kroz   partnerstva  sa  relevantnim  institucijama koje se  bave i  rade  sa  mladima.

Koristeći institut „Slobodna stolica”, predstavnik NVO „Pravi put” Đođe Trajčevski pohvalio istraživanje ali i kritikovao starosnu strukturu ispitanika smatrajući da je zapostavljna struktura ispitanika od 20 do 30 godina koju akcioni plan obuhvata a koju najviše dotiče problem nezaposlenosti. Po njemu, nezainteresovanost mladih je izazov da se podstaknu za aktivnije učešće u mnogim oblastima i ponovio da je opština Tivat prepoznata kao primjer sveobuhvatnog rada sa mladima.

Sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović je istakla činjenicu da je Plan usklađen sa novim Zakonom o mladima odnosno Nacionalnom strategijom za mlade a da ga je ova Skupština već ranije donijela. Naglasila je da je LAP dobio saglasnost od Ministarstva sporta i mladih i pročitala tekst koji ističe ažurnost tog opštinskog Sekretarijata

Dokument sadrži analizu trenutne situacije, Strateški plan za 4 godine u kojem su navedeni prepoznati problemi,ciljevi i aktivnosti za rješavanje  problema, nosioci aktivnosti, vremenski rok  za  realizaciju  i indikatori uspješnosti realizacije. Za potrebe izrade  sprovedena je anketa, koju je popunilo  293 mladih  ispitanika sa područja tivatske opštine a rezultati su sastavni dio analize trenutne situacije u svakoj od oblasti opštinske Strategije za mlade.

Veliki broj mladih, koji su anketirani, su iskazali  razočarenje  načinom na koji se zapošljavaju i prepoznali probleme koji se javljaju a to su: loša motivacija, prisutna lijenost, ograničen obrazovni profil mladih ljudi. Takođe, mladi su iznijeli i neke činjenice koje smatraju da bi im pomogle prilikom zapošljavanja: dobra priprema za intervju, pokretanje sopstvenog biznisa, edukacija pri pisanju  CV-a, neophodna edukacija i informisanje o ponudi i potražnji na tržištu rada, samoinicijativa.

Problem u oblasti zdravlja jeste  i nizak nivo  svijesti mladih ljudi o zdravim stilovima života. Poslednjih godina zabilježen je porast vršnjačkog nasilja, kriminala kod maloljetnika, stope smrtnosti mladih ljudi u saobraćaju. Istraživanjepotreba mladih pokazalo je da pomoć doktora traže samo kada je to neophodno. Mladi su se  izjasnili da kasno stupaju u brak iz razloga ekonomske zavisnosti  od porodice a zbognezaposlenosti i nemogućnosti odvojenog života kasnije zasnivaju porodicu.

Mladi su kao rješenje naveli da treba ulagati u infrastrukturu igrališta, kuglane, bioskop, omladinski kluba gdje bi veći dio njih provodilo slobodno vrijeme.

Opština je dužna da Nacrt lokalnog akcionog plana za mlade dostavi Ministarstvu, radi davanja mišljenja o njegovoj usaglašenosti sa Strategijom, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine. Opština Tivat je dobila saglasnost na LPAM Ministarstva sporta i mladih. Predviđeno je da Opština iz svog budžeta, donacija, kao i drugih izvora finansira ili sufinansira programe i projekte u oblasti omladinske politike, u skladu sa zakonom, Lokalnim akcionim planom i budžetom Opštine.

 

 

Jednoglasno i bez diskusije skupština je usvojila Plan i program rada DOO “Brand New Tivat“ za 2020. godinu.

Po finansijskom planu za ovu godinu ukupni prihodi iznose 77.300 eura, dok ukupni rashodi iznose takođe  77.300 eura.

 

Odbornici lokalnog parlamenta su sa 17 glasova ZA usvojili Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja opštine Tivat za 2019 godinu.

Prema tom dokumentu, u operativnom dijelu posebna pažnja se posvećuje bezbjednosti vatrogasaca, njihovom zdravlju, bezbjednosti ugroženih i zaštiti materijalnih dobara. To postižu preventivnim radom na terenu, učestvovanjem u izradi planske dokumentacije, obučavanjem pripadnika SZS, DVD i DVV, održavanjem tehnike, opreme i vozila, izradi standardne operativne procedure i operativnih karti djelovanja po prepoznatim rizicma.

Opštinski tim za ZIS je sastavljen od predstavnika svih sekretarijata i preduzeća koji predstavljaju jedinstvenu samoodrživu cjelinu u slučaju vanrednih događaja, pogotovo prilikom većih akcidenata. To je posebno došlo do izražaja ove godine kada je bilo niz intervencija koje su uspješno koordinirane od strane Opštinskog tima i u okviru lokalnih resursa. Uvježbavanja, obuke i koordinacija se rade da bi svaki akcident bio prepoznat, operativno odrađen i na kraju izvršena sanacija a sa ciljem uspostavljanja redovnog stanja u što kraćem vremenskom roku.

SZS Tivat je jedna od najopremljenijih Služba u državi. Tokom ove godine Opština je izdvojila 99.809,00€ za nabavku vatrogasne hidraulične korpe za rad i gašenje na visini do 27 metara. Takođe, tokom 2019.godine nabavljene su i znatne količine druge vatrogasne opreme i to: vatrogasne kacige, nosila, radni kombinezoni za šumske požare, baterijske lampe, radna odjeća i obuća. Dio ove opreme Službi je donirano a dio je i sama zaradila kroz njeno angažovanje.

U 2020.godini plan nabavke opreme vezan je za finansijske mogućnosti Opštine a dio nedostajuće opreme planira se nabaviti kroz donacije i međunarodne IPA programe.

U 2019.godini SZS Tivat je imala ukupno 462 aktivnosti a to podrazumijeva svaki izlazak vozila i pripadnika na teren. Uodnosu na 2018.godinu uvećanje je 79,77%.

Tokom 2020.godine mora se usaglasiti procedura sa Upravom pomorske sigurnosti i Upravljanja lukama a oko gašenja požara na moru.

Jedan od većih problema u Opštini je opterećenje glavnog magistralnog puta, ulica i pristupnih puteva, nedovoljan broj garažnih mjesta i parking prostora. To znači da većina pristupnih puteva predstavlja parking prostor i u slučaju intervencije otežana je komunikacija vatrogasnih vozila i operativnost.

Služba je u fiskalnoj 2019.godini utrošila 643.143,96€ budžetskih sredstava i to 525.674,66€ iz tekućeg finansiranja kao i 116.469,30€ iz kapitalnog budžeta. SZS Tivat je u okviru Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa Porto Montenegrom doprinjela prihodu Opštine Tivat u iznosu od 92.946,71€. Pripadnici SZS Tivat su svojim radom, donacijama uspjeli da obezbijede oko 5.000,00€ koje su utrošili za nabavku opreme.

SZS kao Služba od vitalnog značaja za Opštinu je tokom 2019.godine uspješno izvršila sve obaveze, radne zadatke i aktivnosti koje su joj povjerene. Stalno praćenje razvoja grada i opremanje ove službe su formula za uspjeh u svakoj intervenciji. U zaključku stoji da će Služba i u narednom periodu opravdati „Novembarsku nagradu“.

 

Informacija o stanju bezbjednosti u Opštini Tivat u 2019. godini prihvaćena je od strane odbornika SO Tivat.
Načelnik OB Tivat Dragan Kontić kazao je da je beubjednost u Tivtu ocijenjena kao povoljna.
“Na osnovu broja prijavljenih dogadaja, preventivnih, represivnih i proaktivnih postupanja u svim oblastima rada policije, kao i na osnovu analitičko-statističkih i drugih važnih pokazatelja za stanje bezbjednosti, može se konstatovati da je bezbjednost na području Tivta tokom 2019. godine bila povoljna, stanje javnog reda i mira, saobraćaja i kriminaliteta stabilno, a ostvareni radni rezultati službenika veoma dobri. Iz oblasti organizovanog kriminaliteta procesuirano je 13 lica, 15 lica iz oblasti zloupotrebe narkotika, taj segment je jako značajan i mora mu se posvetiti još veća pažnja u narednom periodu. Tu je bilo nekoliko predmeta koji su se ticali međunarodnog krijumčarenja narkotika i zaplena veće količine opojne droge. Kada je riječ o uličnoj prodaji droga tu moramo dati veći doprinos u narednom period posebno kada je mlađa populacija u pitanju. Tu smo imali dosta preventivnih aktivnosti u saradnji sa školama sa čime ćemo i nastaviti. Iz oblasti javnog reda i mira nije bilo narušavanja u većem obimu i prekršaja koji bi izazvali veću pažnju i uznemirenost građana.
Iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja takođe je stanje ocijenjeno povoljnim, a u saobraćajnim nezgodama u izvještajnom periodu jedno lice je smrtno stradalo na području Tivta, dok drugih posebno težih posledica nije bilo.

„Tu nismo zadovoljni sa saobraćajnom kulturom, u saobraćajnim nezgodama povrijeđeno 17 motociklista, kao i 11 pješaka. Ovo ukazuje da se treba posvetiti veća pažnja motociklistima i pješacima kao učesnicima u saobraćaju, posebno u dijelu preventivnih aktivnosti, a svakako i represivnih, jer je u većini slučajeva ovdje bila krivica povrijeđenog. Na osnovu izvršene analize najznačajnijih bezbjedonosnih parametara, može se konstatovati da je stanje ukupne bezbjednosti na području Tivta u ovom izvještajnom periodu izuzetno povoljno, što svakako doprinosi povoljnom bezbjedonosnom ambijentu i unapređenju turističke privrede i svih drugih segmenata funkcionisanja lokalne zajednice u Tivtu. Svakako da je policijska služba u Tivtu uspješno odgovorila svim ispostavljenim zadacima uz pojedine otežavajuće okolnosti koje se odnose kako na potreban broj izvršilaca i kvalitet kadrovskih resursa, tako i na neadekvatne uslove rada i funkcionisanje u postojećem radnom prostoru Odjeljenja bezbjednosti. U toku je inicijativa za izgradnju nove zgrade za potrebe policije u koordinaciji sa nadležnim službama Uprave policije, Uprave za imovinu i Opštine Tivat, što je jedan od budućih prioriteta”-zaključio je Kontić.
Đorđe Trajčevski NVO “Pravi put” pohvalio je rad OB Tivat i istakao da je po njegovoj procjeni Tivat jedan od bezbjednijih gradova.
“Podržavam, izgradnju policijske stanice jer Tivat je jedna urbana sredina krajnje je vrijeme da se pristupi ovom projektu”.
Odbornik Adrijan Vuksanović je kazao da je HGI procesuirala ovo pitanje ka ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhodžiću i da su dobili pozitivan stav.
“Tivat se širi na svim poljima i trteba da ima odgovarajuću zgradu OB, i tada sam dobio pozitivan odgovor. Dijelim optimizam da ćemo uskoro imati odgovarajući objekat”-zaključio je Vuksanović.
Predsjednik SO Tivat Ivan Novosel pridružio se ovoj inicijativi i apelovao da se ovaj projekat što prije sprovede u djelo.

Godišnji izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019 godinu usvojen je jednoglasno glasovima 17 odbornika. Radoš Gospić, predsjednik Savjeta naglasio je da je Izvještaj cjelovit i kvalitetan i predložio da se prihvati.On je istakao da je Savjet imao kvalitetnu saradnju sa gradonačelnikom, predsjednikom SO, potpredsjednicima opštine, sekretarima, Direkcijom, glavnim administratorom, nevladinim organizacijama, Komunalnom inspekcijom i Komunalnom policijom, te sa subjektima privređivanja, TOT-om i Radio Tivtom, “koji je blagovremeno i istinito izvještavao građane”. Izrazio je zadovoljstvo učešćem na brojnim javnim raspravama, okruglim stolovima, tribinama, na kojima je davao kritike, “koje su obrađivači uglavnom prihvatali”. On je istakao da su njegove primjedbe privredi uglavnom uslišene, a posebno je podvukao saradnju sa Komunalnim DOO i Vodovodom i kanalizacijom:

“Tako su posječene neke palme, popravljene kamene pločice na Trgu kulture, ispred kapele, na groblju Brdišta, posađene su sadnice, uklonjene divlje deponije, koje su i dalje veliki problem, pa se baca otpad i po kanalima i u zaliv… Postaćemo grad divljih deponija. Komunalno tu ne može ništa. Tivćani ruše svoj grad, deponije niču preko noći. Posatvljali smo problem otpadnih voda iz praonica itd, sve ide u more, nismo tu imali razumijevanja. Vodovod i kanalizacija uvažio je niz naših primjedbi…”

Gospić je istakao i razumijevanje Direkcije za investicije i Komunalne inspekcije, koja je na njegovu inicijativu uklonila kamp –prikolicu sa javne površine. Zahvalio je i Zvonimiru Dubravčeviću, koji je pomogao radu Savjeta.

Koristeći slobodnu stolicu, Đorđe Trajčevski je pohvalio iscrpan izvještaj o radu Savjeta i iskoristio priliku da apeluje na konačno formiranje Savjeta za saradnju NVO i lokalne samouprave.

 

Informaciju o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat za 2019. godinu odbornici su primili k znanju. Odbornik Mileta Rabrenović pohvalio je rad svih vaspitno-obrazovnih ustanova u Tivtu.

 

Kao i Informaciju o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Tivtu za 2019.godinu, skupština je bezu rasprave usvojila i informacije o radu osnovnih škola „Drago Milović“ i „Branko Brinić“, Muzičke škole Tivat i Srednje mješovite škole “Mladost”.

Direktorka tivatske srednje škole, Jovanka Vujačić, javila se za riječ kako bi obavijestila odbornike i javnost da je osim informacija dostupnih u Informaciji o radu škole, tokom prošle godine realizovan još jedan značajan projekat. Završena je rekonstrukcija sistema grijanja sa plina na lož ulje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i koštala je oko 20 hiljada eura. Realizovan je i projekat zamjene stolarije, što je koštalo 116 hiljada eura. Vujačić se zahvalila i Opštini Tivat, koja je tokom prethodne godine kroz razne projekte, podržala aktivnosti tivatskih srednjoškolaca sa oko 10 hiljada eura.

 

Odbornici su primili k znanju i Informaciju o stanju u oblasti zdravstva u prošloj godini, u kojoj Dom zdravlja Tivat ističe da je iza nas uspješna godina u kojoj je podignut nivo zdravstvene zaštite.

 

Odbornici su prihvatili i Informacija o stanju u oblasti zaposljavanja u 2019.godini.

Tokom 2019. godine oglašeno je 2430 slobodnih radnih mjesta kroz 1243prijava o slobodnim radnim mjestima. U odnosu na isti period 2018. godine kada je prijavljeno 993 prijava i 1928 slobodnih radnih mjesta.

Od ukupnog broja oglašenih slobodnih radnih mjesta111 je radni odnos na neodređeno vrijeme, 818 je radni odnos na određeno vrijeme, 12 su pripravnici, 275 su sezonski poslovi i ostale vrste radnog odnosa (pripravnik – volonter, dopunski rad, privremeni i povremeni poslovi). Najviše slobodnih radnih mjesta je oglašeno za IVSSS 806, zatim I SSS 603 i III SSS 539. Prema prispjelim podacima dobijenim od strane Poreske uprave Crne Gore kroz sistem Objedinjene registracije poreskih obveznika i osiguranika, tokom 2019. godine, zaposleno je 580  lica sa evidencije Biroa rada Tivat (300 žena).

Najviše su zapošljavani srednjoškolci sa četvrtim stepenom stručne spreme – 250, zatim lica sa VII-1 stepenom stručne spreme 111 i srednjoškolci sa trećim stepenom stručne spreme 76. Aktivna politika zapošljavanja (APZ) podrazumjeva različite programe kojima se interveniše na tržištu rada, kako bi se pružila stručna podrška nezaposlenim licima, u cilju njihovog zapošljavanja. Primarni cilj ovakvih programa je smanjenje neusaglašenosti između ponude i tražnje, kroz različite oblike povećanja zapošljivosti tražilaca zaposlenja.

Mjere aktivne politike zapošljavanja Zavod za zapošljavanje sprovodi kroz različite programe: programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, javne radove, subvencionirano zapošljavanje i sl. Tokom 2019. godine, u Birou rada Tivat realizovani su programi Javnih radova „Neka bude čisto“ za 6 lica evidencije, i Javni rad „Personalni asistent“ za 3 lica (od toga 2 žene). Program stručnog osposobljavanja organizovan je i tokom prethodne godine, po sedmi put. Korisnici programa se stručno osposobljavaju, u periodu od devet mjeseci, tokom kojeg primaju  naknadu  u  neto iznosu od 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.

Tokom 2019. godine, 52 korisnika programa stručnog osposobljavanja je uspješno završilo program u opštini Tivat.

U trećem kvartalu prethodne godine objavljen je javni poziv za novi ciklus Programa, na koji se u Opštini Tivat odazvalo 70 poslodavaca, koji su tražili 299 visokoškolca. Nakon elektronskog povezivanja poslodavaca i korisnika, 52 visokoškolaca je dobilo priliku da se stručno osposobljava kod izabranog poslodavca u opštini Tivat tokom 2020. godine.

Na evidenciji Biroa rada Tivat na dan 31.12.2019. godine nalazilo se65 invalidnih lica sa evidentiranim nekim oblikom invaliditeta (od čega 34 žene). Od tog broja, za 57 lica (34 žene) status invalidnog lica je utvrđen Rješenjem komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje. Ta lica su kategorisana u tri grupe, shodno utvrđenom procentu invaliditeta.

 

Skupština je prihvatila Informacija o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2019.godinu

Predsezonske aktivnosti na uređenju i izgradnji obale odvijale su se saglasno utvrđenom dinamičkom planu za 2019. Godinu. Struktura aktivnosti sastojala se od uobičajenih poslova na pripremi turističke sezone i dijelu planiranih poslova na izgradnji i uređenju morskog dobra. Novina koja je uvedena u ovoj godini jeste komunalno uređenje morskog dobra koja podrazumjeva održavanje čistoće u zoni  morskog dobra za obalne prostore koji nijesu ustupljeni na korišćenje, kao i održavanje javne rasvjete, zelenih površina i bujičnih kanala. Ovi poslovi realizovani su u saradnji sa lokalnim Komunalnim prteduzećima.

Ubrzanim razvojem nautičkog turizma, uočen je veliki broj nasumičnih bez reda vezova/ sidrenja u moru, naročito u Bokokotorskom zalivu. S tim u vezi, Javno preduzeće je sačinilo popis vezova Bokokotorskog zaliva gdje će se u budućem periodu uspostaviti red u korišćenju sidrišta i vezova na bove, stoji u Informaciji Morskog dobra.

 

U Informaciji o radu Opštinske organizacije Crvenog Krsta Tivat sa kojom su upoznati odbornici SO piše da se i u prošloj godini  nastojalo odgovoriti svim izazovima vremena i potrebama ugroženih lica ostvarujući tako svoju osnovnu misiju – Hzmanost, bez obzira na okolnosti i uslove u kojima rade. Privremeni smještaj u Dom kulture Gradiošnica opredijelilo je i karakter djelovanja u proteklih 9 mjeseci. Inventar je na 7 lokacija a dio opreme je doniran Službi zaštite i spašavanja i Komunalnom. I pored skučenih uslova, rad se odvijao nesmetano.

Najviše svakodnevne pažnje i truda posvećeno je socijalnoj djelatnosti. Sa volonterima su odrađene dvije sabirne akcije, četiri velike distribucije pomoći u hrani i higijeni za oko 60 porodica sa 150 članova. Obavljeno je 9 distribucija za korisnike programa Briga o starima a ukupna vrijednost davanja prelazi 15 hiljada eura. Tokom 2019 nastavljena je realizacija geronto programa u koji se sve više uključuju stariji bračni parovi kojima je potrebna ta vrsta pomoći. Namjera je da u saradni sa resornim opštinskim Sekretarijatom projekat bude proširen na ostale dijelove grada, kao i broj i vrsta usluga. Uz angažovanje nove radne snage i uz planirani Dnevni centar za stare, bilo bi omogućeno aktivnije i zdravije starenje.

U zaključku piše da CK Tivat ima korektnu i konkretnu saradnju sa svim nadležnim institucijama što je neophodan preduslov za dobar rad. Posebno mjesto zaslužuje saradnja sa građanima u čemu im, kako piše, mnogo pomaže Radio Tivat.

Na predlog Kluba odbornika DPS u Odbor za društvene djelatnosti I u Odbor za privredu, finansije i razvoj, umjesto Nine Petković imenovana je Dubravka Koparan.

Predlozi Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od žalbi u predmetima Posl.br. Rs 40/18, Rs 68/19, Rs 122/18 i Rs 71/19 usvojeni su sa po 17 glasova odbornika.
Odbornica Jelka Mimica iskazala je pozitivan stav za ove Odluke jer se time skraćuje postupak i štedi novac.