U uređenje obale pola miliona eura

Za JP Morko dobro 2020. je godina investicija, završeni su svi tenderi i odabrani izvođači radova. Ukupna ulaganja u obalu ove godine iznose 4,9 miliona eura, saopštili su iz Morskog dobra koje će u uređenje tivatskog dijela obale tokom ove godine uložiti preko 500 hiljada eura.

Ova godina će biti skoncentrisana na investiciona ulaganja u obalnu strukturu Crnogorskog primorja, kazala je PR Morskog dobra, Ivana Lazović navodeći da je uglavnom riječ o ulaganjima u obalna šetališta, a ulagaće se na određenim lokacijama gdje je evidentirana i velika erozija crnogorskih plaža. To se ne odnosi na Boku  nego na dio obale u Budvi, a jedan od gorućih problema je plaža na Adi Bojani odakle voda odnosi pijesak i gdje je Morsko dobro već intervenisalo prošle godine.

Lazović je navela da se završava prva faza obalne šetnice na Jazu, a na području Budve ove godine će biti aktuelno uređenje slovenske obale površine 8 hiljada kvadrata. U toku je i projektovanje šetališta u Pržnom jedne od najznačajnijih investicija u 2020., a ovih dana Morsko dobro će raspisati javni poziv za izgradnju šetališta u Rafailovićima.

Što se opštine Tivat tiče jedna od najvećih obalnih infratruktura u 2020. godini biće povezivanje pješačkom stazom od crkve Sv. Roka u Donjoj Lastvi do Lepetana. Faza projekotvanaja je pri samom kraju, a vrijednost projekta je 300 hiljada eura. Uz njegovu realizaciju postoji mogućnost i formiranja novih kupališta na tom području, navode iz Morskog dobra.

„Takođe su za izgradnju šetnice od crkve Sv. Neđelje do Bijele, prenesena su sredstva opštini Herecg Novi. Za projektovanje je planirana takva šetnica u Zelenici, a intencija javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da u narednom periodu skoro cijeli Bokokotorski zaliv, tamo gdje je to moguće, spoji šetalištima koja će biti pogodna za šetnju i vožnju bicikla…“, istakla je Lazović.

U saradnji sa Opštinom Tivat Morsko dobro realizuje izgradnju šetališta u Krašićima.

„Morsko dobro opredjeljuje sredstva, a Opština Tivat je nosilac posla. Sredstva iz prošle i planirana od ove godine u ukupnom iznosu od oko 450 hiljada eura biće prenesena Opštini Tivat nakon što se precizira tačana vrijednost tih poslova. Taj posao je počeo prošle godine i nakon rješevanja određenih imovinsko-pravnih pitanja on bi trebalo da bude uspješno nastavljen u 2020.godini“, objasnila je PR Morskog dobra.

Iz Morskog dobra podsjećaju da imaju izrađen glavni projekat za Pontu Seljanovo i kroz usaglašavanja sa Opštinom Tivat ove godine su pripremili sredstva za njegovu reviziju kako bi uvažili statove Opštine i prilagodili taj projekat.

„Stav Morskog dobra, ali i Opštine Tivat je da se taj dio obale uredi u javnom interesu kao javna obalna šetnica čiji će investitori biti i javno preduzeće i tivatska opština“.

Najavljen je i nastavak radova na uređenju specijalnog rezervata Tivatska solila, kojim upravlja Morsko dobro. Na uređenju i zaštiti Solila ove godine utrošiće se 42 hiljade eura.

„Što se tiče održavanja zaštićenog rezervata prirode, odnosi se na uređenje i održavanje staza, posebno glavne staze koja počinje od samog ulaza u rezervat pa do vidikovca. Međutim, ono što će biti jako zanimljivo je to što je Morsko dobro sa partnerima iz BiH i Hrvatske konkurisalo za značajna sredstva kod evropskih fondova i ona bi se mogla odnositi na izgradnju budućeg info punkta, odnosno savremenog multimedijalnog info centra na Solilima“, objasnila je Lazović navodeći da bi javnost o tome trebala vrlo brzo da bude informisana.

Za tekuće održavanje zone morskog dobra na području obale an tivatskoj rivijeri Morsko dobro je za 2020. potpisalo ugovor sa doo Komunalno Tivat. Po tom osnovu Komunalnom će iz Morskog dobra ove godine uplatiti 130 hiljada eura. To se odnosi na održavanje obalne zone, odnosno čišćenje nezakupljenih dijelova obale i održavanje javne rasvjete.