Pojačan napad maslinine muve

Iz Maslinarskog društva „Boka“ obavještavaju maslinare da je na svim lokacijama, određenim za praćenje pojave i razvoja maslinine muve, pojačan napad ove štetočine.

„Zbog trenutne situacije na terenu, koja se može nazvati alarmantnom, preporuka Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore je da maslinari odmah urade hemijski tretman preparatima na bazi fosmeta (preparat Imidan 50 WG) ili dimetoata (Perfektion ili Cromogor), pri čemu moraju voditi računa da ne ponavljaju tretmane više od dva puta preparatima sa istom aktivnom materijom“, kaže se u obavještenju Maslinarskog društva „Boka“.