Podrška osobama sa poremećajem iz spektra autizma

Svjetski dan osoba sa autizmom, ili sa poremećajem iz spektra autizma, obilježava se 2. aprila, a u toku je Nedjelja svjesnosti o autizmu (od 30. marta do 5. aprila). U Tivtu smo poslednjih godina u ovo vrijeme navikli na aktivnosti koje je sprovodio “Evropski dom Tivat” u znak podrške ovoj populaciji, naročito djeci i omladini sa ovim poremećajem. Bile su to tribine i šetnje obojene plavom bojom, koja označava autizam, odnosno uz plave trake i balone.

“Ove godine naučili smo da moramo ostati kod kuće zbog sebe i zbog drugih uslijed svjetske zdravstvene krize, sa kojom se nikada ranije nismo sreli”, poručuju iz ove organizacije

S obzirom na aktuelnu situaciju, svojim mladim prijateljima sa poremećajem iz spektra autizma i njihovim porodicama uputili su riječi podrške, ohrabrenja i razumijevanja u ovim teškim vremenima, sa željom da ih što bezbolnije prebrode.

Autizam je, kako Wikipedia kaže, vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga, koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.

Generalni sekretar Un-a, Antonio Gutereš povodom Svjetskog dana osoba sa autizmom poručio je: “Osobe sa autizmom imaju pravo na samoopredeljenje, nezavisnost i autonomiju, kao i pravo na obrazovanje i zaposlenje na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Ali raspad vitalnih sistema podrške i mreža kao rezultat COVID-19 pogoršava prepreke s kojima se osobe sa autizmom susreću u ostvarivanju ovih prava. Moramo osigurati da dugotrajni poremećaji izazvani vanrednim situacijama ne rezultiraju ukidanjem prava koja su osobe sa autizmom i njihove predstavničke organizacije toliko naporno napredovale.

Prava osoba sa autizmom moraju se uzeti u obzir u formulisanju svih odgovora na virus COVID-19.”