Podrška kampanji „Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“

Crnogorski ženski lobi podržao je kampanju „Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“, najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv ove vrste nasilja.Kampanju karakterišu simbolični plesni pokreti koji svi razumiju i kojima se šalju poruke protiv nasilja nad ženama u porodici i društvu. Ove godine zbog pandemije kampanja neće biti obilježena kao ranije, ali će iz više od 200 zemalja poslate poruke i apele nenasilja, sa namjerom da muzika i ples “Break the Chain” nadjača ovaj negativni fenomen.Iz Crnogorskog ženskog lobija dodaju da živimo u vremenu punom rizika i žene su suočene sa novim izazovima pandemije korona virusa, koji je osim rizika po zdravlje i smrtnosti donio i povećanje nasilja nad ženama, djevojkama, djevojčicama u uslovima preventivnih mjera kao što je izolacija i ograničeno kretanje.

„Ekonomska kriza u uslovima pandemije u fokusu mnogih poslodavaca za dobijanje otkaza stavila je veliki broj žena koje su sada bez posla još siromašnije sa svojim porodicama. Posebno su vidljive dalekosežne posljedice ekonomsko socijalne krize kod žena koje su često radile u sektoru neformalne ekonomije i povremene poslove u sivoj zoni rada. Da bi se smanjio i ublažio socijalno ekonomski jaz sve siromašnijim ženama, posebno iz ranjivih kategorija žena, institucije sistema i cjelokupna Vlada Crne Gore mora preduzeti hitne mjere na ublažavanju i eliminisanju posljedica istih kao i nasilja nad ženama. Vlada Crne Gore treba snažnije da prepoznaje rodne politike i povezuje nasilje nad ženama u svim njegovim oblicima koje je sve prisutnije nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Uz fizičko nasilje nad ženama i otvorenih seksističko šovinističkih pojava, institucije i Vlada takođe moraju imati u vidu nasilje nad ženama u političkim, socio-kulturnim i ideološkim razlikama“, kazali su iz Crnogorskog ženskog lobija.