Andrija i Ana

Podrška BF osobama sa posebnim potrebama

Povodom Svjetskog dana fizioterapeuta, Bokeški Forum je danas u svojim stranačkim prostorijama organizovao konferenciju za novinare na kojoj je najavio aktivnosti u cilju skretanja pažnje javnosti i poboljšanja životnih uslova licima sa posebnim potrebama.

Predsjednik Bokeškog Foruma, dr Andrija Petković je istakao da se ni u Tivtu ni u Crnoj Gori ne poklanja dovoljno pažnje ovoj problematici. Tim povodom on je najavio da će nakon izborne kampanje u kojoj Bokeški forum ne želi učestvovati, početkom novembra organizovati niz radionica na kojima će ugostiti vodeće stručnjake iz ove oblasti za djecu sa posebnim potrebama, njihove roditelje i profesionalce koji rade sa njima. „Tokom ove predizborne kampanje ne želimo da radimo ni jednu akciju, jer ne želimo na taj način da degradiramo ta lica i da neko pomisli da radimo zbog toga. Ova kampanja nas ne interesuje. Početkom novembra ćemo krenuti, nadamo se uz podršku opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, sa konkretnim akcijama u cilju poboljšavanja kvaliteta života tih ljudi. Ako poboljšamo njihov kvalitet života, poboljšaćemo i kvalitet života nas samih“, istakao je Petković.

Portparol BF, Ana Dimovska, magistar fizioterapije je rekla da su povodom Svjetskog dana fizioterapeuta željeli da najave aktivnosti iz programa stranke, koje imaju za cilj podizanje svijesti i početak sistemskog rješavanja problema osoba sa posebnim potrebama i lica socijalno vulnerabilne kategorije. „Želimo da se podigne svijest i uoče problemi sa kojima se susreću osobe sa onesposobljenošću u svakodnevnom životu i da se krene ka rješavanju tih problema. Od najprostijih problema o kojima mi ne razmišljamo jer nemamo fizičku onesposobljenost ili probleme mobilnosti i nedostatka rampi. To su najprostiji problemi a mnogo kompleksniji su egzistencija, zapošljavanje. Na to želimo da ukažemo, da obavijestimo javnost pokrenemo lokalnu zajednicu da se mobiliše u cilju rješavanja tih problema“, istakla je Dimovska.

Dimovska je istakla da Crna Gora ima zakone koji propisuju inkluziju osoba sa posebnim potrebama ali njihova primjena u praksi izostaje, a Bokeški forum želi da se popravi kvalitet života tih lica. Ona je naglasila potrebu ubrzanja procesa otvaranja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Tivtu. „Rampe u Tivtu za lica sa posebnim potrebama nijesu urađene po standardima. Ima ih dosta koje uopšte nijesu funkcionalne. Kada se radi adaptacija prostora kako bi se omogućio pristup takvim licima treba angožavati eksperte i poštovati standarde“, rekla je Dimovska.

Andrija Petković je naglasio da primjer kako se u Crnoj Gori ne poštuju zakonske norme je slučaj u Krašićima u kome je u više navrata rušena rampa za pristup moru namijenjena osobama sa posebnim potrebama. „Imamo primjer i u našoj neposrednoj blizini, u Krašićima gdje je licu sa posebnim potrebama tri puta zarad ministarske vile rušena pristupna rampa na plaži na kojoj se od djetinjstva kupa“, istakao je Petković.