urucenje

Podjela protivpožarnih aparata

Na osnovu kontrole objekata od posebnog značaja gdje boravi veći broj ljudi iz Službe zaštite i spašavanja danas su počeli podjelu protivpožarnih aparata.

Jedan aparat uručen je i Radio Tivtu, a vršilac dužnosti komandira Službe, Zoran Barbić kaže da se aparati dijele po prioritetu. „Prioritet su škole, domovi kulture, a onda će se podjela nastaviti po stambenim objektima“, kazao je Barbić.
Tokom svojih redovnih aktivnosti Služba je u proteklom periodu obišla sve objekte od posebnogh značaja, kao i stambene zgrade i uočila da u dosta njih nedostaju aparati za početno gašenje požara. Zato su odlučili da besplatno doniraju 20 protivpožarnih aparata klase S9 po prioritetu. U Službi se nadaju da će se akcija nastaviti i da će svi dobiti aparate.