Podaci iz države i regiona

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Bosna i Hercegovina (BiH).

  U Sjevernoj Makedoniji registrovano je 169 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, u Crnoj Gori 130, a u BiH 100.
  Na četvrtom mjestu je Srbija sa 56 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 49, Hrvatska sa 27 i Slovenija sa 13 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.
U Srbiji je broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika u stvari broj hospitalizovanih na 100 hiljada.
  U regionu je najviše zaraženih koronavirusom u odnosu na broj stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Srbija, a na trećem BiH.
U Sjevernoj Makedoniji je registrovan 3.835 zaraženih na milion stanovnika, u Srbiji 2.589, a u BiH 1.911.
Na četvrtom mjestu je Crna Gora sa 1.848 inficiranih na milion stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 1.147, Hrvatska 900 i Slovenija sa 883 inficirana na milion stanovnika.
Broj inficiranih izražava se na milion stanovnika radi kvalitetnijeg upoređivanja.
U odnosu na broj inficiranih najveća smrtnost je u Sloveniji, 6,08 odsto, Sjevernoj Makedoniji 4,71 odsto, slijedi Hrvatska sa 3,21 odsto, i BiH sa 3,07 odsto.
Stopa smrtnosti u Albaniji je 2,63, Srbiji 2,11 i Crnoj Gori 1,98 odsto.
Najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Srbiji, 69.805 na milion stanovnika, na drugom mjestu je Slovenija sa 55.098, a na trećem mjestu je Crna Gora sa 38.152.