Počinje postavljanje turističke signalizacije

Opština Tivat je sklopila ugovor sa firmom „Model 5“ iz Beograda za nabavku, isporuku i ugradnju turističke signalizacije čije će postavljanje početi ovog vikenda, najavio je u programu Radio Tivta, Savjetnik za investicije u Opštini Tivat, Milan Drecun.
“Ukupna vrijednost posla, sa nabavkom i ugradnjom, iznosiće oko 39 hiljada eura sa PDV-om. U cijenu su uračunati i prevoz i osiguranje prilikom transporta. Dobavljač se obavezuje da ugovorenu nabavku, isporuku i ugradnju robe izvrši u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora. Naglasio bih da Tivat nakon 15 godina dobija novu turističku signalizaciju koja će uveliko olakšati snalaženje gostiju koji posjete Tivat i dodatno modernizovati grad”-naglasio je Drecun.
Izvršene radove na ugradnji turističke signalizacije, nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa.
Planirano je postavljanje 440 tabli u tri dimenzije, na 85 lokacija u gradu uključujući i pješačke zone gdje će se nalaziti ukrasni poluportalni stubovi. Predviđeno je da se na jednom takvom nosaču postavi maksimalno 7 tabli. U zavisnosti od toga da li se nosač nalazi u pješačkom zoni, usvojene su visine od 2,50m i 1,40m. Visina 2,50m je usvojena kao visina ispod koje mogu proći biciklista i pješaci, dok je visina 1,40m usvojena na mjestima gdje nije predviđen prolazak ispod znakova.
Prilikom određivanja lokacija vođeno je računa da se u što većoj mjeri zadrže postojeće lokacije, kazao je Drecun i objasnio kako će izgledati pojedine table.
“Table će biti podijeljene u dvije boje, bijelu i braon. Bijele će biti kao oznaka za javne ustanove, dok će za ostale ustanove table biti braon boje. Izuzetak je turistička signalizacija koja će biti plave boje, zbog značaja za turiste.
Takođe, dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visina od 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene robe.