Početkom 2021. identifikacije za pomorce

Početkom naredne godine naši pomorci dobiće identifikacione isprave, koje imaju visok stepen zaštite, poput novih ličnih karata.

Tada će biti izrađen i registar koji sadržati sve podatke o aktivnim pomorcima, najavio je za Radio Crne Gore generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu Vladan Radonjić.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva skoro je završilo Pravilnik o identifikacionim ispravama  za naše pomorce ističe generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu Vladan Radonjić.

Nakon završetka tog projekta biće oformljen i precizan registar o svim crnogorskim  pomorcima.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je od početka  pandemije COVID 19 uz podršku Međunarodne pomorske organizacije i naše diplomatsko- konzularne mreže uspjelo da se uključi u  takozvane zelene koridore koji služe za nesmetan transfer naših pomoraca.

Vladan Radonjić ističe da su zaposleni u Direktoratu na čijem je čelu zbog specifičnosti situacije  uslovljene pandemijom na raspolaganju našim pomorcima  non stop.