2

Počelo rušenje hotela „Mimoza“

Pripreme lokacije za izgradnju novog hotela na mjestu stare Mimoze počele su juče pripremom za rušenje i skidanjem stolarije i drugih elemenatra sa fasade, a popodne su građevinski radnici počeli rušenje objekta.
Hotel površine 4. 789 metara kvadratnih, prodat je i od prošle godine je u vlasništvu firme „Mimoza Group“ d.o.o. sa sjedištem u Tivtu.

„Poslu se pristupilo na osnovu elaborata o rušenju na osnovu koga je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo odobrenje za rušenje objekta“, kazala je Radio Tivtu, direktorka Mimoza Group, Anastasija Lašmanova. Trenutno se radi planska dokumentacija, odnosno projekat kako bi mogli podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kod resornog ministarstva.4
Mimoza, nekada čuvena po svojoj atraktivnoj terasi u parku, imala je kategoriju dvije zvjezdice i kapacitet 72 sobe, odnosno 144 ležaja, a na raspolaganju gostima bio je restoran sa 200 mjesta, aperitiv bar, snack bar. Pored toga hotel je imao salu za sastanke sa 100 mjesta, salu zabavnih igara sa bilijar salom i atraktivnom terasom u parku.
Mimoza je najstariji hotel u Tivtu izgrađen 1958.godine, koji je u međuvremenu  nadograđivan aneksom prema gradskoj rivi Pine.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma firmi „Mimoza Group“ izdalo je urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije, za rekosntrukciju postiojećeg objekta-condo hotela na lokaciji urbanističkih parcela UP117 i UP118 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat – Centar“, kojim je ta lokacija predviđena za poslovanje u funkciji turizma.
Planirana nadogradnja hotela na postojeće objekte iznosi 1 600 kvadrata, „a dogradnje i nadgrdnja svojim gabaritom, volumenom i materijalizacijom moraju biti u skladu sa arhitekturom postijećeg objekta i ambijenta.
mimoza rusenjeZa objekte koji se nalaze na lokaciji predviđeno je zadržavanje postojeće namjene. Krov objekata odrediće projektant u skladu s namjenom i uslovima lokacije“, navodi su u urbanističkom tehničkim uslovima, koje je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Podsjećamo, arhitektica, Marija Nikolić prije dvije godine, odnosno 24 novembra 2014.godine je Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore uputila predlog da se zaštite dva značajna objekta arhitekture 20.vijeka u Tivtu- hoteli „Mimoza“ i „Kamelija“. Ona je preporučila da hoteli Mimoza i Kamelija da budu proglašeni spomenicima kulture.
„Hotel Mimoza prvi je hotel u Tivtu, njegov osnovni dio je građen radnim akcijama, što možemo vidjeti na fotografijama. Hotel je projektovao jedan od najznačajnijih arhitekata sa prostora bivše Jugoslavije, arhitekta Miroslav Begović.
Nikolić je tada istakla da je značajno i specifično to što je i dogradnju hotela projektovao isti arhitekta.
„Objekat je sačuvan u autentičnom izgledu, sa manjim intervencijama. Takođe, ima okruženje koje je jedan od markera Tivta. Ima potpuno zapostavljenu terasu, koja je nekad bila središte ljetnih zbivanja u gradu“, objasnila je tada Nikolić.
Hotel je prošle godine u septembru prodat za 6, 5 miliona eura.