Počela rekonstrukcija sale u Centru za kulturu

U Domu Gracija Petković kojim gazduje Centar za kulturu Tivat, juče je počela rekonstrukcija sale. Posao koji se odnosi na drugu fazu obavlja podgorička firma „Grand design“. Prema potpisanom ugovoru sa izvođačem taj posao bi trebalo
da se završi u narednih 60 dana.

Posao podrazumijeva zamjenu parketa, zamjenu stolica, elektroinstalacija jake i slabe struje, te radove na protivpožarnoj zaštiti objekta, kao i demontažu postojeće i ugradnji nove termo tehnike, odnosno hlađenja i grijanja prostora. Iz opštinske kase u te svrhe opredjeljeno je 362.663,14 eura.

U prvoj fazi rekosntrukcije urađena je sanaciju plafona, odnosno postavljanje novih gipsanih ploča, te postavljanje vodova za sistem klimatizacije sale. Velika sala je opremljena i sa dva nova nosača za rasvjetu.

I taj dio posla uradila je podgroička firma „Grand design“ , koja je I fazu rekonstrukcije sale Centra obavila u maju ove godoine. Investitor, Opštian Tivat, za taj dio izdvojila je 94.959 evra.

Podgorička firma bila je angažovana i na rekosntrukciji DTV „Partizan“ nakon čega je Centrar za kulturu dobio multimedijalni prostor za muzičke, pozorišne i književne programe, kapaciteta 200 sjedišta.