Počela nastava za đake prvih razreda srednje škole u SMŠ Mladost

Nastava u SMŠ „Mladost“ u školskoj 2020/21. godini organizovana je  prema uputstvima Ministarstva prosvjete a na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje. Iz škole je saopšteno da su svi učenici, nastavno i vannastavno osoblje dužni da se  pridržavaju propisanih mjera.

Učenici prvih razreda nastavu će pohađati u školi u grupama od po 15 učenika. Nastava za ove učenike realizovaće se u periodu od 7:30 do 10:40 časova sa časovima u trejanju po 30 minuta.

Nastavu će u školi pohađati 142 đaka raspoređenih u šest odjeljenja. Škola ukupno broji 545 učenika  raspoređenih u 22 odjeljenja.

Svaki učenik treba sa sobom da ima masku (poželjno i rezervnu u posebnoj kesi) koju nosi u vtijeme boravka u školi.

Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda nastavu će pohađati online preko platforme Office 365. Online nastava će se organizovati u periodu od 11:00 do 15:00 časova. Kao dodatni vid podrške učenicima Ministarstvo prosvjete realizuje nastavu na daljinu koju učenici mogu da prate na TV kanalima -TVCG2 i MNE sport po programskoj šemi koja će biti objavljena na sajtu www.ucidoma.me  kao i portalu za nastavnike www.skolskiportal.edu.me

Sadržaji će takođe biti objavljeni na You Tube kanalu https:www.youtube.com/channel/UC07Wvcv2N Zpg3WFb9 9vew

Provjera znanja, izrada testova, kontrolnih i pisanih zadataka i konsultacije  će se realizovati isključivo u školi, uz pridržavanje navedenih preporukama NKT-a  u cilju prevencije i sprečavanja širenja epidemije.

Časovi iz nastavnih predmeta koji podrazumijevaju vježbe i praktičnu nastavu će takođe biti realizovaniu školi, kao i kod poslodavaca sa kojima je škola uspostavila saradnju. Realizacija ovog vida nastave planirana je od 15. 10. 2020. godine a do tada će nastavnici držati teorijsku nastavu sa ovim učenicima online, preko pomenute platforme.

Škola je dobila sva neophodna dezinfekciona sredstva i maske u cilju bezbjednosti učenika i zaposlenih. Pred početak školske godine Komunalno DOO je detaljno očistilo školsko dvorište, a Služba zaštite i spašavanja je izvršila dezinfekciju hlorom istog, saopštili su iz SMŠ Mladost.