Počela nastava na osnovnim studijama

Nastava na Univerzitetu Crne Gore, na osnovnim studijama, za studijsku 2020/21. godinu, počinje danas. Prorektorica za nastavu na Univerzitetu prof. dr Đurđica Perović ističe da je ova ustanova usmjerena na kontinuirano unapređenje nastavnog procesa, pa i u vremenima otežanih uslova, imajući u vidu situaciju sa pandemijom izazvanom virusom COVID 19.„Uprava Univerziteta je preporučila dekanima svih fakulteta da organizuju nastavu strogo poštujući kako visoke standarde kvaliteta nastave tako i sve mjere NKT za zarazne bolesti i preporuka IJZ. Zato smo i preporučili kombinovani model nastave, sa stalnim ili povremenim dolascima studenata u grupama i organizaciju predavanja na daljinu“, kazala je prorektorica Perović.

Univerzitet Crne Gore i u svojoj Strategiji razvoja za period od 2019-2024. godine istakao posvećenost razvoju nastave, kroz kreiranje i realizaciju novih studijskih programa, koji su prepoznati i uporedivi u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

„U prethodnim mjesecima smo radili i na modernizaciji i optimizaciji infrastrukturnih kapaciteta, digitalizaciji nastavnih servisa i opreme, a u cilju daljeg unapređenja nastavnog procesa u veoma složenim zdravstvenim okolnostima“, kazala je prorektorica Perović. O svim aspektima nastave, zaključuje ona, razmišljalo se blagovremeno te je Univerzitet spreman za odvijanje nastave i redovnim i onlajn putem.