gradski park 3

Počela Javna rasprava o nacrtu plana upravljanja Veliki gradskim parkom

Na osnovu Statuta Opštine Tivat i Zakona o zaštiti prirode, Predsjednik opštine Ivan Novosel donio je zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Plana upravljanja za spomenik prirode „Veliki gradski park“ u Tivtu.
Nacrt Plana upravljanja danas je stavljen na Javnu raspravu koja će trajati narednih 20 dana.

Centralna Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja biće održana u četvrtak 20. Avgusta sa početkom u 17 sati u multimedijalnoj Sali opštine Tivat.
Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u Nacrt plana upravljanja može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 u zgradi Opštine Tivat- Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine kao i na sajtu opštine Tivat www.opstinativat.com.
O realizaciji Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora i zaštiu životne sredine koji će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave nakon čega će sačiniti izvještaj.
Iz tog sekretarijata pozivaju zainteresovane građane i pravna lica da učestvuju u Javnoj raspravi, odnosno daju primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije koje dostavljaju u pisanoj formi na arhivu Opštine Tivat, na adresu Opština Tivat, sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Trg magnolija br. 1 ili e-mail [email protected]