Energetski kabl MIlo i Itzalijan

Počela gradnja energetskog kabla CG – Italija

Prvi energetski most između Evropske unije i Balkana, postavljen ne danas na rtu Jaz opštine Kotor. Ovaj podzemni kabl povezaće Crnu Goru sa Italijom, a grade ga italijanska Terna i Crnogorski elektroprenosni sistem.
Početak radova ozvaničili su premijer Milo Đukanović i glavni izvršni direktor italijanske Terne Mateo del Fante.

      „Prvi put kada sam došao u Crnu Goru, pokazao sam video snimak Milu Đukanoviću o tome kako smo zamislili realizaciju ovog projekta. Drugi put, odnosno danas smo tu jer smo održali obećanje, i možemo da počnemo sa polaganjem kabla. Crna Gora je tačka, odnosno centar sa balkanske strane upravo zahvaljujući ovom projektu. Zadovoljni smo, a ovo je prilika da i formalno potvrdimo da posao protiče onako kako je ugovorom predviđeno i sve ćemo učiniti da održimo riječ a čak i ubrzamo proces radova“, istakao je Del Fante.
     „Danas započetim radovima ulazimo u novu fazu strateškog projekta ‘Podmorski kabl’ koji realizuju italijanska državna kompanija TERNA i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Od italijanske obale već je položeno 136 km kabla, čija ukupna dužina između Peskare u Italiji i Rta Jaz iznosi 455 km. Nedaleko odavde CGES gradi trafostanicu Lastva, kao i 400-kilovoltni dalekovod Lastva–Čevo–Pljevlja. Ukupna vrijednost ‘Podmorskog kabla’ je preko 800 miliona eura. Završetak radova planiran je do kraja 2018. godine“, najavio je Đukanović.

Za samo nekoliko godina ovaj projekat je od početne ideje, preko ratifikovanog međunarodnog sporazuma između Crne Gore i Italije prihvaćen kao strateški interes ne samo naše dvije države, već i Zapadnog Balkana i EU, kaže premijer.

„Dodatan značaj obezbjeđuje mu uloga generatora ubrzanog energetskog razvoja regiona, koji trasira novi energetski put – Transbalkanski koridor. U njemu se prepliću interesi Energetske zajednice, kao i zemalja Zapadnog Balkana. To potvrđuje i činjenica da je EU kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir podržala ovaj projekat sa 25 miliona eura granta, namijenjenih za izgradnju 400-kilovoltne interkonekcije Pljevlja – Bajina Bašta“, naveo je on.

„Podmorski kabl“ je, kako je dodao, jedinstven i zbog izuzetnih tehničkih izazova, koje uspješno savladavaju zahvaljujući profesionalnoj reputaciji strateškog partnera, kompanije TERNA.

Podzemni kabla JazRadovi se izvode po dnu Jadranskog mora na dubini koja dostiže i do 1200 metara, sa nominalnim kapacitetom prenosa jednosmjerne struje od 1000 MW. I Crnogorski elektroprenosni sistem, koji je u većinskom vlasništvu države, u partnerstvu sa jednim od najvećih evropskih operatora prenosa električne energije, potvrđuje sposobnost domaćih kompanija da učestvuju u realizaciji i ovakvih, zahtjevnih projekata“, kaže premijer.

Benefiti od realizacije „Podmorskog kabla“, koji će Crnu Goru i region povezati sa jakim i stabilnim energetskim tržištem Italije i Evrope već su očigledni, smatra on.

„Samo ovaj posao od konvertorskog postrojenja u Lastvi Grbaljskoj, do Rta Jaz gdje se nalazimo, podrazumijeva angažovanje preko 500 lica, i više od 30 lokalnih kompanija. Tokom najzahtjevnije faze u realizaciji ovog dijela projekta, svakodnevno će biti upošljeno preko 200 ljudi. Osim na ovom dijelu, postoji potreba za angažovanjem značajne domaće radne snage, kao i građevinske operative i na izgradnji trafostanice Lastva. Takođe, i duž cijelog četiristo-kilovoltnog dalekovoda od Lastve, preko Cetinja, Nikšića, Šavnika, Žabljaka i Pljevalja. Očekuje se da će nakon izgradnje samo za održavanje i eksploataciju tog novog dijela sistema biti potrebno desetine novih visokostručnih radnih mjesta“, rekao je Đukanović.

Nakon puštanja u pogon „Podmorskog kabla“, biće obezbijeđeni i značajni prihodi za Crnu Goru po osnovu udjela CGES u ukupnom kapacitetu kabla – 20% od instalisanih 1000 megavata, dodao je on.

(Tekst i foto: CDM)