Fakultet nmedietranski zimski semestar

Počela nastava na Fakultetu u Tivtu

Na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu, danas je za sve studente počela nastava u okviru zimskog semestra – saopšteno je sa fakulteta.

Posebnu dobrodošlicu poželjeli smo studentima prve godine, kojima smo se zahvalili na povjerenju što svoje školovanje nastavljaju na našoj akademskoj ustanovi.

Nastavni plan i program sastavljeni su tako da kroz kombinaciju 50% nastave iz osnovnih i opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte – stručnih i 30% nastave iz usko – stručnih disciplina omogućava osposobljavanje studenata za teorijska i praktična znanja.

Na Fakultetu je u funkciji e – learning Moodle platforma, koja studentima omogućava pristup svim nastavnim materijalima u elektronskoj formi, kao i mogućnost praćenja svih akademskih aktivnosti na Fakultetu.

Na Fakultetu za Mediteranske poslovne studije u Tivtu postoje tri dodiplomska akademska studijska programa: Menadžment i bezbjednost marina i jahti, Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju i Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji.

Takođe na Fakultetu postoje i dva postdiplomska akademska studijska programa:
• Specijalistički akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam i upravljanje marinama
• Magistarski akademski studijski program pod nazivom Nautički turizam

Fakultet za mediteranske dva studsneta ispredOvom prilikom posebno ističemo međunarodnu saradnju koju Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat ostvaruje sa brojnim akademskim ustanovama u regionu i svijetu. U partnerstvu sa Visokom školom za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita učestvujemo u međunarodnom projektu „Erasmus +” kojim će se omogućiti internacionalizacija nastave i studentskog tijela, a mobilnošću osoblja i međunarodna dimenzija nastave i njihovog profesionalnog razvoja. Projektom su predviđene brojne aktivnosti poput razmjene studenata i osoblja, jačanje saradnje, internacionlizacija studijskih programa, itd.

Fakultet za mediteranske poslovne studije ostvario je međunarodnu saradnju i sa dva kineska univerziteta: „Zhejiang Wanli“ i „Yiwu Industrial & Commercial College” – kaže se u saopštenju dostavljenom našoj redakciji.