Do 26 maj

O Strateškom planu, autobuskoj, Pinama, privremenim objektima i stanovima

Današnja redovna 21. sjednica Skupštine opštine Tivat sa 26 tačaka dnevnog reda trajala je punih šest sati. I ovo skupštinsko zasijedanje Radio Tivat je direktno prenosio.

Prvi diskutant bio je Rato Brajković iz Nove srpske demokratije koj je prigovorio predsjedniku Parlamenta Krstu Boškoviću da se nije dovoljno starao o poštovanju Statuta i Poslovnika Skupštine, jer zbog državnog praznika odbornici nisu mogli da dostave amandmane na predložene odluke.
Predsjednik Skupštine je istakao da vjerovatno nije bilo uslova da se u dane državnog praznika omogući odbornicima da dostave amandmane, ali da to danas ne bi trebao biti problem, posebno ako se na samoj sjednici dostave amandmani koji nisu usko partijski. On je podsjetio da se amandmani dostavljaju najkasnije tri dana od dana održavanja sjednice, a skupštinski materijali poslati su prije sedam dana.
„Amandmani su se mogli dostaviti i juče, ali nije bilo nikakvih najava“ – rekao je prvi čovjek Parlamenta.
Predsjednik opštine Ivan Novosel je kazao da je u opštini i u dane praznika obezbjeđeno 24-časovno dežurstvo i da je obezbjeđen minimum procesa rada, te da to nije opravdanje za nedostavljanje amandmana.
Savo Klakor iz Nove srpske demokratije je imao primjedbu na zapisnik i pozvao je skupštinsku službu da ispoštuje Ustav i materijale dostavlja i na ćirilici.
Predsjednik Skupštine je rekao da odbornici koji to žele, pismeno treba da to zatraže, i materijal će im se dostavljati na ćiriličnom pismu. „Pojedinačne zahtjeve treba rješavati pojedinačno“ – istakao je Bošković.
Sa tim se nisu složili Savo Klakor i njegov partijski kolega Mirko Metikoš ističući da nema potrebe da se dijelimo, već samo treba da se pismo upotrebljava ravnopravno.
Ranko Bošković iz SDP je rekao da se materijali šalju u elektronskoj formi, pa se tekst može konvertovati.
Učestvujući u raspravi oko dnevnog reda Glavna administratorka Jovanka Laličić je predložila da se osma tačka – Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave – da u formi nacrta, jer je dosadašnja rasprava pokazala da ima prostora za njenu doradu.
Predsjednik Skupštine je predložio drugačiji raspored tačaka dnenvog reda.
Zapisnik je usvojen sa 18 glasova za i 6 protiv, a istovjetan rezultat glasanja bio je i kod predloga drugačijeg rasporeda tačaka dnevnog reda, koji je u cjelini usvojen sa 17 glasova za i 10 protiv.

Skoro sat ipo vremena trajala je rasprava o Informaciji o realizaciji Strateškog plana opštine Tivat za 2014. Godinu.
Raspravu je otvorila glavna administratorka Jovanka Laličić ističući da je dogovoreno da se zbog preambizioznosti izradi Aneks plana, u dijelu međunarodnih projekata, te da predsjednik opštine formira radnu grupu za njegovu izradu.
Siniša Kusovac u ime Odbora za finansije, privredu i ekonomski razvoj i Milinko Papović u ime Odbora za statut i propise su saopštili da članovi Odbori smatraju da su sve procedure ispoštovane i da se na plenumu može raspravljati o ovom dokumentu, iako je bilo mišljenja da zbog preambicioznosti, treba izvršiti njegovu reviziju.
Nezavisni odbornik Miomir Abović je kazao da ovaj plan pokazuje nesposobnost i nemoć tivatske vlasti. Prema njegovim riječima nisu završeni projekti autobuske stanice, vodovodne i kanalizacione mreže, bazena u Belanama, sistem za odvod atmosferske kanalizacije, sekundarne saobraćajne mreže u gradu, objekat dnevnog centra za mališane sa posebnim potrebama, nadgradnja šoping centra, Lungo Mare.
„Pine je završeno, ali uz mnogo nejasnoća, pa se ne zna koliko je JP“Morsko dobro“ uplatilo sredstava za ovu investiciju“ – naglasio je Abović.
Dejan Risančić iz Demokratske srpske stranke je upitao zašto je ugovor sa kompanijom „Mesopromet“ Bijelo Polje o izgradnji autobuske stanice potpisan u septembru, a na sajtu opštine objavljeno da je građevinska dozvola izdata u februaru ove godine?
Demokrata Vladimir Arsić kaže da je Strateški plan ostvaren u malom procentu.
„Od planiranih 3,5 miliona eura za razvoj komunalne infrastrukture realizovano je svega 360 hiljada eura. To su zabrinjavajući podaci „ – istakao je Arsić i upitao koliko je sredstava utrošeno za rekonstrukciju Pina u 2014. godini i koji tekst plana je podjeljen Ministarstvu a koji odbornicima.
Mirko Metikoš iz Nove srpske demokratije podsjeća da je još prije tri godine upozorio da se plan ne može ostvariti. Po njemu trebalo je raditi na poboljšanju statističkih podataka koji su negativni, kao što je to recimo nezaposlenost. On smatra da je opština morala da ima svoje predstavnike u nadzornom organu koji prati izgradnju autobuske stanice.
Petar Vujović iz DPS, koji je 2012. bio koordinator radne grupe za izradu Starteškog plana, ističe daje danas lako kritikovati plan, podsjećajući da je u izradi plana učestvovala radna grupa od 12 članova, da su održane četiri javne rasprave i jedna centralna kojoj je prisustvovao samo jedan građanin.
„Zamišljeno je da ovaj dokument bude plan svih nas, jer to nije politički dokument. Nama je rečeno da projekti koji ne uđu u plan neće moći da apliciraju za sredstva iz evropskih fondova. Zato smo bili ambiciozni i ponekad nerealni. Ali, ostvarili smo uštede u budžetu i obezbijedili sredstva za više projekata“ – naglasio je Vujović.
Jovanka Laličić, glavna administratorka, ocjenjuje da je ovo bio težak i zahtjevan posao, ali da se podaci nikad nisu frizirali.
„Isti tekst je poslat i Ministarstvu i odbornicima“ – zaključila je ona.
Miomir Abović kaže da je Vujović vješto zamijenio teze, jer opozicija ne govori kako je plan napravljen, neko koliko je ostvaren.
„Vi ste „folirali“ projekat da biste dobili više sredstava „ – poručio je Abović ocjenjujući da ova vlast neodgovorno radi.
Petar Vujović ističe da je „foliranje“ teška riječ i poziva Abovića da kaže koji je od 138 projekata „foliranje“, te podsjeća da je Skupština izglasala plan.
Vladimir Arsić je ponovio da je plan preambiciozan jer su u njega uvršteni neke stvari koje spadaju u redovne aktivnosti, kao što su to recimo DUPovi.
„U tom izobilju izgubili ste se i vi i mi“ – rekao je Arsić ocjenjujući da je lokalna vlast prije nekoliko godina i slušala konstruktivne predloge opozicije, što sada nije slučaj, jer je na sceni neka vrsta inaćenja.
Ponovo se javljajući za riječ Miomir Abović je istakao vlast i opozicija ne mogu biti jednako odgovorni.
„Mi smo glasali za plan u nadi da će biti realizovan“ – kazao je Abović.
Đorđe Trajčevski iz NVO „Pravi put“ smatra da moramo odgovoriti nekim novim izazovima na nov način, jer se našim vizijama mora prići ozbiljnije. I on se slaže da radni tim za izradu novog plana treba ojačati, kao što je to uradila opština Danilovgrad, koja je postigla i najbolje rezultate.
Ivan Novosel soPredsjednik opštine Ivan Novosel se slaže da je plan možda bio preambiciozan, ali on to i treba da bude. On smatra da je naš plan bio i realan, iako je to teško postići u ovim vremenima, pogotovo sa stanovišta obezbjeđenja sredstava.
„Ni ja nisam zadovoljan procentom ostvarenja plana, ali bih i danas podržao sve projekte koje smo uvrstili u plan, u čijoj izradi je učestvovala brojna i raznovrsna ekipa“ – poručio je predsjednik opštine uz ocjenu da je sve rađeno vrlo transparentno i javno.
Uzimajući u obzir i objektivne i subjektivne okolnosti, Novosel odbacuje kritike opozicije koje je nazvao kritizerstvom.
On je izrazio zadovoljstvo rekonstrukcijom Pina koje je sad možda i najljepša riva na Crnogorskom primorju.
„Bilo je kašnjenja oko Pina ali ništa zabrinjavajuće“ – rekao je on najavljujući da će autobuska stanica biti u funkciji do 1. jula.
„Dobijamo modernu autobusku stanicu koju po planiranoj dinamici gradi „Mesopromet“ Bijelo Polje, a tražimo partnera koji će upravljati autobuskom, i na dobrom smo putu da ga nađemo“ – poručio je Novosel.
On je izrazio zadovoljstvo izgradnjom stanova na prostoru Švedskih baraka, dok je za bulevar rekao da neće biti završen u dogledno vrijeme, jer se radi o velikoj investiciji koja će se vjerovanto graditi fazno.
„Za bazen u Belanama urađen je i revidiran projekat“ – saopštio je Novosel poručujući odbornicima da sve konkretne cifre mogu dobiti u nadležnim Sekretarijatima ili kroz instituciju odborničkog pitanja.
On je odbacio tvrdnje da je vlast neodgovorna, naprotiv ocjenjujući da se radi ozbiljno i odgovorno, što će se pokazati na narednim izborima gdje očekuje još bolje rezultate.
„Ova vlast može pogledati u oči i odbornike i građane koji će dati konačnu riječ“ – rekao je Novosel.
Rato Brajković je kazao da nije upoznat da su opozicioni odbornici bili u radnoj grupi za izradu Starteškog plana, našto mu je Petar Vujović odgovorio da je to bio Neven Staničić.
Miomir Abović ocjenjuje da je govor predsjednika opštine pun fraza i da nije dao odgovor ni na jedno pitanje. On je upitao da li je tačno da je JP“Morsko dobro“ uplatilo za rekonstrukciju Pina samo 400 hiljada eura, čime je opštinski budžet oštećen za milion eura. Abović je upitao zbog čega je razlika između procjenjene vrijednosti autobuske stanice od 8 miliona eura i stvarne vrijednosti od 2 miliona.
Predsjednik opštine Ivan Novosel je rekao da je Morsko dobro za rekonstrukciju Pina u tri posljednje godine uplatilo 1.395 000 eura i apsolutno ispoštovalo sve zakonske obaveze.
„Za autobusku stanicu opština nije platila nijedan jedini cent a dobijamo kvalitetan i funkcionalan objekat kakvog nismo imali“ – rekao je Novosel.
Savo Klakor je pojasnio da Neven Staničić nije bio odbornik opozicije kada je imenovan u radnu grupu za izradu plana.
Dejan Risančić ocjenjuje izlaganje predsjednika kao klasično spinovanje jer ispada da opoziciji nije drago što se autobuska završava, što nije tačno.
Vladimir Arsić je upitao predsjednika opštine kako opština nije platila nijedan cent kad je obezbijedila zemljište i oslobodila „Mesopromet od plaćanja komunalija.
„Rečeno je da su ovaj Ugovor pisali stručnjaci, a sada vidimo da nemamo kontrolu i nema penala zbog kašnjenja u izvođenju radova“ – rekao je Arsić.
Predsjednik Novosel je izjavio da se ne kasni sa izgradnjom autobuske stanice, te da nema ni potrebe za penalima, i poručio da i on smatra da u radnu grupu za izradu plana treba da uđu i odbornici opozicije.
Mirko Metikoš je istakao da je opozicija kritikovala plan na samom početku, te da je neupsjeh javnih rasprava neuspjeh organizatora a ne građana.
Mirko metikosMetikoš je pozvao glavnog menadžera opštine da već od sjutra počne sa radom na izradi novog Starteškog plana i izrazio očekivanje da će opština zaposliti nove stručne kadrove, kako mlade, tako i ljude sa iskustvom.
Obzirom da se zbog nedostatka kvoruma matični odbor, Odbor za planiranje i uređenje prostora nije uoči skupštinske sjednice sastao ni dao mišljenje, odbornici su Odluku o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Gornji Kalimanj donijeli nakon dvije pauze i nakon naknadnog zasijedanja tog radnog tijela na samom kraju sjednice parlamenta. Odluku je podržalo 17 odbornika, dok je protiv bilo sedam.
O planu se pozitivno izjasnio odbor za statut i propise čiji je predsjednik Milinko Papović predložio da se izjašnjavanje o odluci obavi tokom najavljenog nestanka električne energije što je prihvatio predsjednik Skupštine, Krsto Bošković.
Prethodno je Savo Klakor iz odbora za planiranje i uređenje prostora postavio pitanje da li se može glasati o odluci obzirom da se o njoj nije izjasnio matični odbor. Sekretar skupštine, Ana Matijević je objasnila da se odbor nije mogao sastati zbog nedostatka kvoruma, jer odbornici opozicije ne žele da učestvuju u radu pojedinih odbora. Ona je dodala da se odbor za statut i propise izjašnjava o svakoj tačci pa se njegovo mišljenje može uzeti za mjerodavno.Klakor je istakao da je skupština ovako u pravnom raskoraku, jer se bez mišljenja matičnog radnog tijela ne može odlučivati.
Milinko Papović je rekao da mišljenje odbora nije obavezujuće i da u Odboru za statut i propise nijesu imali informaciju da se matični odbor nije sastao.
Odbornik SDP, Ranko Bošković je rekao da je situacija u kojoj se matični odbor nije sastao ni izjasnio pitanje forme i suštine. On je predložio da se napravi pauza kako bi se skupštinski odbor sastao i izjasnio kako bi bilo omogućeno da se o odluci glasa kako bi se izašlo u susret zahtjevima građana i investitora.
Detaljni urbanistički plan odbornicima je u ime obrađivača firme „Montecep“ izložio Saša Karajović. On je istakao da je plan za period do 2020. godine prošao svu neophodnu proceduru pred nadležnim Ministarstvom i dobio potrebnu saglasnost. Karajović je objasnio da je Detaljnim urbanističkim planom Gornji Kalimanj obuhvaćen prostor od 56 hektara koji se dijelom naslanja na Jadransku magistralu. „Izgrađeni objekti su u neredu i bez potrebne saobraćajne infrastrukture. Glvani zadatak ovog plana bio je da se naselje transformiše u urbanio dio Tivta i da se uvede red u prostor. Plan se oslanja na dokument višeg reda, Prostorni urbanistički plan Tivta“, rekao je Karajović dodajući da su tokom javne rasprave na plan stigle 203 primjedbe građana. Prihvaćeno je 40 odsto, a nije prihvaćeno 70 odsto primjedbi. „Planom je Gornji Kalimanj dobio namjenu-stanovanje manje gustine, a pojas uz magistralu je dobio mješovitu namjenu“, objasnio je Karajović objašnjavajući da je maksimalna spratnost objekata predviđena planom 5 etaža. DUP Gornji Kalimanj zadržane su zelene površine, predviđeni objekti za školstvo, sport i rekreaciju. Stanovanje je poraslo sa 46 na 62 odsto, a saobraćajna infrastruktura je povećana na 14 odsto. Obradom DUP Gornji Kalimanj, Montecep je kako je naglasio predstavnik obrađivača zaokružio planiranje dijela Tivta iznad Jadranske magistrale.

Odbornici su danas sa 17 glasova ZA i 7 PROTIV usvojili Odluku o izmjenama i dopunama odluke o privremenim objektima na teritoriji Opštine Tivat.
Sekretarka za zaštitu i uređnje prostora, Tanja Jelić je ispred predlagača kazala da su u odluku uvršteni plastenici jer su smatrali da je opravdan zahtjev korisnika, a što je u skladu sa strategijom ruralnog razvoja. Ona je istakla da je u odluku unijeta novina, koja je više puta ispred Udruženja privrednika iznošena, a to je uređenje ugostiteljskih terasa. Cilj je da se napravi jedinstveno i unificirano rješenje na zadovoljstvo svih.
Prema dosadašnjoj odluci su bili samo suncobrani na terasama, a kroz ovu odluku dajemo mogućnost da se to pitanje riješi kroz izradu jedinstvenog projekta čime će se definisati jednoobrazno natkrivanje terasa u cilju omogućavanja adekvatnije valorizacije istih i vizuelnog kontinuiteta, objasnila je Jelić koja je kao prelazno rješenje, navela da se na terasama mogu postavljati suncobrani samo do izrade jedinstvenog projekta, a Trg magnolija kao posebna lokacija posebno obrađen u Planu privremenih objekata. Trg je posebna lokacija jer upravo pergole su dio objekta koji je dobio građevinsku dozvolu. Znači nije ni jedna terasa ista ni lokacijski ni vizelno ni po položaju, a kako će se urediti to će biti stvar projektanata koji budu radili projekat, objasnila je Jelić.
Učestvujući u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, odbornik DSS-a Dejan Risančič je tražio pojašnjenje člana 28-a, odnosno da li će se u prelaznom rješenju moći koristiti postojeće tende ili će ih morati uklanjati, dok se sa predlogom složio odbornik NOVE, Rato Brajković istakavši da je na neki način uvažen njegov predlog
Sobzirom da Odbor za uređenje i planiranje prostora po ovoj kao i nekim drugim tačkama nije dao mišljenje te odluke se ne bi trebale ni usvajati, kazao je odbornik NOVE, Savo Klakor istakavši da on nije bio prisutan na odboru ne na uštrb građana nego samo da se uozbilji većina, odnosno vladajuća koalicija. Reagujući na objašnjenje odbornika Klakora, odbornik DPS-a Špiro Ivošević je istakao da su konstantna odsustva sa sjednica odbora, što je izazvalo reakciju opozicionih odbornika. Odbornik Brajković je istakao da vlast ima većinu i ne mo že prozivati opoziciju da ne prisustvuju odborima. Nećete nas na taj način disciplinovati, kazo je nezavisni odbornik, Vladimir Arsić naglasivši da je opozicija uz davanje kvoruma na sjednciima davali i konstruktivne predloge što vi niste htjeli da prihvatiti. I Arsić je istakao da se o odlzkama, koje su vezane za mišljenje Odbora, ne može glasati.
Sekretarka Skupštine, Ana Matijević je istakla da su svi odbori zakazani pet dana prije i da prilikom zakazivanja kordiniraju sekreta skupštine i predsjednik odbora.
Vlast ima većinu pa je prirodno da ima i veću odgovornost, kazao je nezavinski odbornik Miomir Abović ističući da je sekretarka skupštinski materijal proslijedila sat vremena priej isteka zakonskog roka, a trebalo je mnogo ranije, istakao je Abović.
Predsjednik Opštine, Ivan Novosel je kazao da se o svim tačkam raspravlja da se u međuvremenu sastane Odbor za uređenje i planiranje prostroa, da svoje mišljenje i nakon toga obavi glasanje.
Mišljenje Matice Boke, ali i građana je da da ej neophodan domaćinski odnos prema imovini lokalne uprave, prema njenim prihodima i rashodima, kazao je koristeći slobodnu stolicu, Ivan Starčević istakavši da treba insistirati na prihodima jer od priprevremenih objekata Opština više prihoduje, a prošitrenje prihoda je značajno jer može direktno uticati i na građane, o čemu bi Opština trebalo da raznmisli. Ističući da je predlog da se od kružnog toga prema Krtolima s lijeve strane u dužini od 500-600 metara postave privremeni objekti pozitivno ocjenjeno od staren Opštiene, Starčević je predložio da se listu privremnih objekata uključe montažna skladišta, možda hladnjače za poljoprivredne proizvode ili neke druge jer su deficitarna na području Opštine. Po miljenju Starčevića kvadratura malih sportskih terena može biti manja od predložene.
Navodeći da skladišta nisu tretirana odlukom o privremenim objektima, sekretarka Jelić je mišljenja da ne treba sa objem strane puta prema Radovićima stoje montažno demontažna skladišta. Što se tiče kvadratura malog sportskog objekta, kamionske pijace to su standardne veličine.

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno se složio da Skupštini predloži usvajanje Odluke o dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Tivat.
Odluka je usvojena sa 17 glasova za i 7 protiv.
Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata je propisano da organ lokalne uprave izdaje odobrenje za postavljanje, odnosno građenje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kao i da bliže uslove za postavljanje, građenje i uklanjanje objekata.
Prethodnu odluku Opština Tivat je donijela 27.12.2013. godine. Današnja dopuna proistekla je iz nastojanja lokalne uprave da pojednostavi proceduru pribavljanja odobrenja za postavljanje odnosno građenje pristupnih objekata, kada je u pitanju javna površina odnosno zemljište kojim raspolaže Opština.
Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, normirano je da se sankcije mogu propisivati i opštinskom odlukom pa su se stekli uslovi i za dopunu u dijelu kaznenih odredbi.
To znači da će se novčanom kaznom u visini od 150 € do 10 000 € za prekršaj kazniti pravno lice ako postavi ili gradi pristupni objekat bez odobrenja za postavljanje, odnosno građenje i ako ne podnese zahtjev za dobijanje odobrenja za upotrebu za pristupni objekat. Kaznom od 50 € do 3 000 € kazniće se preduzetnik.
Novčanom kaznom u visini od 20 € do 1 000 € kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako postavi ili gradi pristupni objekat bez odobrenja

Pojašnjavajući da se Plan privremenih objekata donosi na osnovu plana iz 2009 godine na period od tri godine, sekretarka Sekretarijata, Tanja Jelić je kazala da je bio cilj da se uradi plan kojim će se obuhvatiti sve lokacije. Ona je istakla da su sklonjeni svi pokretni privremeni objekti, kako za sladoled, tako i štandovi sa Trga od kulture. Oni će biti prebačeni u mali park preko puta upravne zgrade „Primorja“.
Zadovoljan planom odbornik DSS, Dejan Risančić je istakao da je na Župi u roku 48 sati postavljen kiosk, što nije u skladu sa Planom, odnosno nisu ispumnjeni zakonski uslovi. Taj kiosk, kako je naveo, ugrožava bezbjednost saobračaja na tom dijelu magistarle. Risančič je, kada je u pitanju plan privremenih objekata, tražio i pojašnjenje fotografija sa rashladnim vitrinama, koje se ne mogu postaviti uz druge privremene objekte. Odbronik NOVE, Rato Brajković je mišljenja da u malom parku, gdje je predviđeno da se prebace štandovi sa Trga od kulture, ima mjesta i za ugostiteljki prostor.
Navodeći da se novopostavljeni kiosk na Župi nalazi u zoni morskog dobra, sekretarka Sekretarijata za zaštitu i uređenje prostora, Tanja Jelić je kazala da nemaju ingerencije i ne mogu iz Opštine reagovati niti ga ukloniti, a što se fotografija sa rashladnim vitrinama tiče one su tu radi lakšeg snalaženja u prostoru, odnosno da bi se shvatilo da sene mogu postavljati uz druge privremene objekte, objasnila je ističući da će se razmotriti da li je pravo rješenje da se štandovi sa Trga od kulture prebace u mali park.
Nezadovoljan odgovorom odbornik Risančić je pitao da li se građani trebaju obratiti Morskom dobru, odnosno da li opštinski inspekcijski organi mogu provjeriti da li postoji dozvola da se kiosk postavi na Župi ili da prodesjednik Opštine to provjeri, kazao je Risančić.
Navodeći da je kiosk tokom praznika premješten sa autobuske stanice, predsjednik Ivan Novosel je kazao da ima informaciju da je dozvolu izdala Direkcija za saobraćaj, ali da će to provjeriti i informisati javnost. Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdaje dozvole za objeket u zoni morskog dobra, ali uz saglasnot opštine Tivat, naveo je predsjednik Novosel što je ujedno bio i odgovor odborniku Arsiću koji je pitao da li se, sobzirom da je ogroman prostor Opštine u zahvatu morskog dobra, odlukom može precizirati da se prilikom postavljanja objekata u zoni morskog dobra konsultuje tivatska opština.

Na današnjem zasijedanju, Skupština je usvojila Odluku o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja za 2015-2016. godinu.
Program socijalnog stanovanja donosi preciznu evidencije stanova za socijalno stanovanje, i preciziranje nadležnosti nad upravljanjem i održavanjem stambenog fonda, odnosno objekata socijalnog stanovanja i svih objekata koji će se ubuduće graditi, odnosno obezbjeđivati za ove namjene na teritoriji opštine Tivat.
Cilj donošenja Programa je da se omogući izgradnja i osposobljavanje što večeg broja stambenih jedinica, kako bi transparentnom politikom raspodjele bila zadovoljena stambena potreba prioritetnih ciljnih grupa. Ciljne grupe koje na osnovu ovog Programa imaju pravo na rješavanje stambenog pitanja su fizička lica koja nemaju stan odnosno drugi objekat za stanovanje, odnosno lica čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda i koji iz prihoda koji ostvaruju ne mogu obezbijediti stambeni objekat.

Prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje naročito imaju samohrani roditelji odnosno staratelji, staratelji maloljetnog djeteta, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina života, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, pripadnici Roma i Egipćana (RE populacija), žrtve naselja u porodici.
Program definiše uslove, sredstva, način, kriterijume i postupak za rješavanje stambenih potreba ovih lica.

U cilju poboljšanja standarda odnosno rješavanja stambenih potreba lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, ustanovama, državnim organima,drugim preduzećima koji imaju sjedište u Opštini i građanima koji imaju prebivalište u Tivtu, Opština Tivat učestvovuje dodjelom zemljišta bez nadoknade i oslobađanjem od plaćanja naknade za komunalno opremanje i oslobađanjem dijela naknade za komunalno opremanje za individualnu stambenu izgradnju licima koja rešavaju stambeno pitanje.

Sa 18 glasova za i 8 protiv, na današnjem zasjedanju tivatskog Parlamenta je usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o rješavanju stambenih pitanja, lica u stanju socijalne potrebe.
Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada januara 2011. godine, prestao je da važi Zakon o etažnoj svojini, pa sam tim i pravni osnov za postojanje Odluke o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe.
Prestankom važenja Zakona o etažnoj svojini i stavljanjem van snage ove Odluke, kategorija socijalno ugroženih lica nije ostala bez zaštite i brige zajednice (države i opštine). Naprotiv, na osnovu Zakona o socijalnom stanovanju, Lokalnog programa socijalnog stanovanja i opštinskih odluka koje će se donijeti na osnovu njega , rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih lica će se posebno regulisati.

Jovana ladičica soNa osnovu predloga glavnog administratora, Jovanke Laličić tokom usvajanja dnevnog reda Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat usvojena je u formi nacrta. Nacrt koji tretira odluku o kriterijumima dodjele stanova u dvije nove zgrade koje se u partnerstvu sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izgradnju grade na lokaciji Švedske barake na Seljanovu biće na javnoj raspravi do 15.juna što je podržano glasovima 21 odbornika, dok su 2 bila uzdržana. Nakon pozitivnog mišljenja odbora, opšti stav učesnika u raspravi bio je da komisiji koja će nakon javne rasprave i usvajanja na skupštini raditi na pravilniku neće biti nimalo lak zadatak.
Šef odborničkog kluba NOVE, Rato Brajković je rekao da je u poslednjih 15 dana imao u rukama tri različite verzije ove odluke što govori o tome da su radne grupe opštine ozbiljno radile na verziji odluke. On je sugerisao da se tokom utvrđivanja koeficijanata službenicima sa visokom stručnom spremom uračuna i pet godina računajući vrijeme provedeno na studijama. „Ovo je stvar sindikata i zaposlenih. Treba naći mjeru između radnog staža i koeficijenta, ali biće dosta problema dok se ne donese pravilnik koji neće svima odgovarati“, rekao je Brajković.
Predsjednik opštine Ivan Novosel je predložio da odluka bude u formi nacrta do 15.juna, a zatim da se uvrsti u dnevni red naredne skupštinske sjednice.
Nezavisni odbornik Miomir Abović je ocijenio da je neprihvatljiv način na koji se koncipira odluka o rješavanju stambenih pitanja jer se njom diskriminišu obični građani koji nijesu zaposleni u lokalnoj upravi. On je istakao da je opština u projekat uložila zemljište koje je oslobodila komunalija čija je ukupna vrijednost dva miliona eura, a ta sredstva pripadaju svim građanima. Abović je rekao da je rok od 5 godina koji je predviđa odluka o vremenu dozvoljenom za otuđenje stana malo i predložio da taj period bude 10 godina. Kritikujući odredbe odluke on je primijetio da sepcifikacijama stanova po članovima domaćinstva nije navedena kvadratura, da se odlukom pokušavaju dodijeliti stanovi službenicima sa manjim radnim iskustvom te da se mora uvrstiti i kriterijum da za stanove ne mogu konkurisati službenici i namještenici koji imaju stanove u Srbiji ili Hrvatskoj.
Vladimir Arsić je upoozorio da su pojedine tačke odluke neustavne, da je bodovna struktura prilikom pravljenja pravilnika o dodjeli stanova važan kriterijum te da radni staž treba biti prioritet. On je sugerisao da treba biti formirana drugostepena komisija i podjsetio na odredbe Zakona o radu kojima je diskriminacija po osnovu stambenih prava zabranjena.
Glavni administrator Jovanka Laličić je istakla da je odluka vraćenja u formu nacrta nakon koja je prethodila na nivou sindikata zaposlenih u opštini te da su shvatili da je neophodna javna rasprava. „Pravilnik neće biti svima po mjeri, komisiji će biti jako težak posao. Odluka je bila na ispitivanju kod sindikata u opštini. Mišljenja su bila različita – od davanja prioriteta radnom stažu do stručne spreme“, rekla je Laličićeva dodajući da rješenje treba preispitati kroz sindikalne organizacije lokalnih preduzeća koje apliciraju za stanove. Ona je naglasila da je cilj da se sačini jedinstveni pravilnik na nivou opštine, kako bi zaposleni u opštini i preduzećima čiji je opština osnivač imali jednake uslove i pozvala sve da uzmu učešće u javnoj raspravi kako bi se došlo do što kvalitetnijeg rješenja.

Skupština je sa 17 glasova za, 6 glasova protiv i jednim uzdržanim odbornikom, prihvatila Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu između Opštine Tivat i DOO „Crnogorski Fond za solidarnu stambenu izgradnju“.
Glavni administrator Opštine Tivat Jovanka Laličić je izjavila da je trenutno postavljena vremenska ograničenja, iz praktičnih razloga nemoguće ispoštovati, tako da je zatražila da se isti pomjere. Odnosno da se rok koji se odnosi na izradu rang lista pomjeri za 1.septembar, a rokovi koji su vezani za dogovor sa izvođačem radova do 1.novembra
Odbornik Miomir Abović je zatražio odgovor na pitanje zašto se potpisuje novi Sporazum sa Danilom Popovićem, kad se očekuje njegova smjena sa mjesta generalnog direktora Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju, a i inače mu ističe mandat na toj poziciji. Takođe, interesovalo ga je ko su bili predstavnici opštine u tijelu koje je odlučivalo o najboljoj ponudi za izvođenje radova, kao i ko su bili članovi komisije za obračunavanje cijena kvadrata stambenog prostora. On je takođe izrazio nezadovoljstvo što potrebna dokumentacija o tome nije dostavljena odbornicima na uvid. Abović je ponovio konstataciju glavnog administratora da je rok od 45 dana za formiranje rang listi nedovoljan i smatra da Komisiju za dodjelu stanova, odnosno onu koja odlučuje o rang listi treba da formira Skupština, a ne Predsjednik.
Odbornik Vladimir Arsić je izrazio čuđenje što tačka koja se odnosi na Sporazum nema obrazloženje u materijalu dostavljenom odbornicima. Glavni administrator Jovanka Laličić mu je odgovorila da to ni do sad nije bila praksa, jer je to pravno tehnički posmatrano nepotrebno. Arsić joj je odgovorio da su principe definisali ljudi iz aktuelne vlasti, a ne iz opozicije, i da sa tog stanovišta on nastupa principijelno, tražeći poštovanje pravnih normativa i principa koje je aktuelna vlast sama tražila i uspostavila.
Predsjednik Skupštine je na kraju konstatovao da Sporazumu nije potrebno obrazloženje, nakon čega se pristupilo glasanju.
Sporazumom o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu utvrđuju se prava i obaveze na izgradnji objekata za kolektivno stanovanje i ističe se da se iskazala potreba da se neke odredbe ranije zaključenog Sporazuma na drugačiji način ili preciznije regulišu. Pravo na rješavanje stambenih pitanja pod povoljnijim uslovima imaju zaposleni koji imaju prebivalište na teritroriji opštine Tivat i to: u organima i službama lokalne uprave, „DOO Vodovod i kanalizacija“, „ DOO Komunalno“, „DOO RadioTivat“, „JU Centar za kulturu“, „JU Sportska dvorana“ i „ Turistička organizacija Tivat „ kao i u Upravi policije – Centru bezbjednosti Herceg Novi odjeljenje bezbjednosti Tivat i Agenciji za nacionalnu bezbjednost- odjeljenje Tivat.
Strane u Sporazumu su saglasne da Opštini, za potrebe rješavanja stambenih pitanja pod povoljnijim uslovima pripada kvota od 75 % stambenih jedinica dok Fondu za potrebe rješavanja stambenih pitanja svojih ulagača sa teritorije Opštine Tivat, pripada kvota od 25% stambenih jedinica.

Na prilodlog Odbora za statut i propise, Skupština je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustupanju prava gradnje.

Razlozi za donošenje ove Odluke sadržani su u činjenici da je Odlukom o ustupanju prava gradnje krug lica, koja po ovom osnovu mogu riješiti svoje stambeno pitanje, bio postavljen veoma široko. Imajući u vidu ograničeni broj stanova i obavezu Opštine da na trajan i adekvatan način riješi problem stanovnika „švedskog naselja“, valjalo je i suziti krug lica koja očekuju da na ovaj način riješe svoje stambeno pitanje. Prioritet je utvrđen na strani zaposlenih u organima lokalne uprave i službama Opštine i javnih službi čiji je ona osnivač . Slijedeća grupa određena je imajući u vidu činjenicu da je 2008. godine Opština Tivat dodijelila građevinske placeve Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Upravi policije Područnoj jedinici Herceg Novi, da na navedenim parcelama nije započeta gradnja i da bi zaposleni u istim mogli riješiti svoje stambeno pitanje kroz ovaj projekat. Vraćanjem tih parcela u svojinu opštine stvara se mogućnost adekvatne valorizacije istih od strane Opštine.

Odbornici su prihvatili godišnji izvještaj o otpadu i upravljanju komunalnim otpadom. Opština je donijela Lokalni plan upravljanja otpadom za period 2009. – 2013.godine. U međuvremenu je donijet novi Zakon o upravljanju otpadom koji je propisao da će jedinice lokalne samouprave donijeti nove lokalne planove upravljanja otpadom u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Državnog plana upravljanja otpadom, koji još nije usvojen.
U okviru projekta „Priprema i implementacija drzavnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“, opština Tivat je bila izabrana za model opštinu za izradu novog lokalnog plana upravljanja otpadom. Formirana je radna grupa na lokalnom nivou koja je tokom 2013. godine radila na novom planu uz pomoć stručnog konsultanta. Na novom Planu radilo se zajedno sa predstavnicima opštine Kotor, obzirom da će u okviru međuopštinske saradnje zajedno organizovati upravljanje otpadom.

Odluka o načinu organizovanja poslova održavanja, korištenja i naplate javnih parkirališta povučena sa današnjeg skupštinskog zasjedanja na prijedlog predlagača, predsjednika opštine Ivana Novosela koji je zahvalio na konstruktivnim diskusijama i korisnim idejama.
Kako su bile objedinjene diskusije o parkinzima i autobuskoj stanici i trajale dugo, čulo se dosta dilema, pa je predlagač Predsjednik opštine Ivan Novosel zaključio da je, kako je rekao, „ovo za sve nas velika nepoznanica“.
Što se tiče parkirališta, dileme su išle tri pravca od toga da se gazdovanje da komunalnom preduzeću koje bi se toga nerado prihvatilo, zatim da se osnuje posebno preduzeće ili da na godinu dana parkinzima upravlja neka firma.
Odbornik SDP-a Ranko Bošković koji je na sastaku Odbora imao izdvojeno mišljenje obrazložio je da se dvoumio se između organizovanja Javnog preduzeća koje bi gazdovalo parkinzima i privatne firme koja bi ostvarivala javni interes. Istakao je da je za sada zagovornik ideje organizovanja preduzeća u vlasništvu opštine koje bi gazdovalo autobuskom stanicom i parkinzima postojećim i budućim. Volio bi da postoji elaborat koji bi pomogao da se odluka donese.
Za sada je zagovornik ideje da se formira preduzeće koje bi gazdovalo autobuskom stanicom i parkinzima a volio bi, kako je rekao, da neki elaborat ponudi mogućnost lakše odluke.
Odborniku Dejanu Risančić u se dopala Boškovićeva ideja te da treba gledati sopstveni interes.
Odbornik Nove Rato Brajković je podsjetioi na dogovor kod usvajanja prethodne Odluke o parkinzima, da se naprave neki elaborati koji bi pokazali šta je to najisplativije, odnosno šta znači ako se upravljanje parkinzima dakomunalnom, privatniku ili bude osnovano posebno preduzeće. Brajković je ipak izrazio mišljenje da bi preduzeće bila isplativa investicija koja bi uvela red u oblasti parkiranja.
Sa formiranjem opštinskog preduzeća za upravljanje parkinzima složio se odbornik SDP-a Jovo Radonjić i ustvrdio da parkinzima niko nebi bolje gazdovao.
Sa prethodnicima se složio odbornik DPS-a Branko Samardžić. Iznio je podatak da kada je privatniku bio izdat parking u parku prikazani promet za mjesec dana iznosio 300 eura. Jednostavna računica iznosi mnogo više pa se pitao gdje su pare. Formiranjem opštinskog preduzeća pružila bi se mogućnost za više radnih mjesta građanima Tivta.
Prema riječima Sava Klakora iz Nove parking prostor je nešto što do sada nismo imali i gazdovanje time može da sačeka a odbornik Metikoš predložio da se za sektor parkinga i saobraćaja na autobuskoj stanici formira radna jedinica u okviru komunalnog preduzeća.
Nezavisni odbornik Vladimir Arsić kritikovao je vlast za koju je rekao da je umorna i neshvatljivo da se pare od parkirališta pružaju a da oni neće da stvaraju firmu. Time su prema Arsićevim riječima dovedeni pred svršen čin a trebalo je da imaju biznis plan po kome bi se poslovalo.
Na osnovu iscrpne i argumentovane diskusije Odluka o načinu organizovanja poslova održavanja, korištenja i naplate javnih parkirališta povučena sa današnjeg skupštinskog zasjedanja.

Odbornici tivatskog Parlamenta su sa 13 glasova za i 7 protiv usvojili Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike I namještenike.Ova Komisija je u prošloj godini održala 6 sjednica, a na osnovu prethodnog Plana, realizovane su sljedeće aktivnosti:
Ažuriran je baner Komisije na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat, analizirana kompletna evidencija o zaposlenima koji podliježu nadzoru Komisije, formirani numerisani dosijei i uskladišteni pod ključem u depou Opštine Tivat. Po zaključku Komisije iskorišteno je zakonsko pravo da se Skupština i javnost informiše o nadležnom organu ili instituciji u kojoj zaposleni nisu potpisali izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa kao i o tome koja su ta lica .
Radi bolje komunikacije građana, zaposlenih u javnim službama, sa Etičkom komisijom-napravljene su specijalne kutije za primjedbe, sugestije i pisma Komisiji. Od kada su kutije postavljene na vidnim mjestima u svim institucijama do kada je sačinjen ovaj Izvještaj, nije bilo nijedne primjedbe, sugestije ili pisma za Etičku komisiju.
Radi približavanja načina rada Etičke komisije institucijama za koje je ona nadležna, organizovana je kampanja „Biramo najljubaznijeg službenika“ koja je trajala do 10. decembra, kada je na Međunarodni dan ljubaznosti, proglašen pobjednik.
Na osnovu predviđenog Plana i programa, napravljen je i Plan posjeta institucijama, gdje su bili prisutni i direktori i zaposleni. Prezentovan je rad Etičke komisije, njen sastav, način rada, postupanje u slučaju nepotpisivanja Etičkog kodeksa a razgovarano je i o samim odredbama kodeksa.
U protekloj godini nije bilo pritužbi, niti inicijativa od strane građana, po kojima bi Komisija vodila postupak.

KikoSkupština je danas prihvatila Informaciju o realizaciji sredstava budžeta Opštine Tivat opredjeljenih za nevladine organizacije za 2014.g, koju je podnijela Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Komisija je, kroz dva konkursa, donijela Odluku o sredstava u iznosu od 55.000 €, koliko je budžetom opštine opredjeljeno za rad nevladinih organizacija .

Po prvom konkursu podržano je ukupno 22 projekta, s tim što su četri organizacije- Kulturno – zavičajno udruženje „Napredak“ Gornja Lastva, Evropski dom, Mladi i zdravlje i Tivatska antikorupcijska akcija odustali od realizacije projekata uz obrazloženje da „odobreni iznos sredstava to onemogućava“, čime je za raspodjelu po drugom konkursu preneseno ukupno 3.800,00 € od sredstava opredjeljenih za prvu raspodjelu.
Takodje, Hrvatska krovna zajednica „Dux croatorum“ obavjestila je Komisiju da je sredstva potrebna za realizaciju projekta obezbjedila iz drugih izvora, čime je u budžet za drugu raspodjelu vraćeno dodatnih 500 eura.

Po drugom konkursu podržano je 14 projekata tivatskih NVO u ukupnom iznosu od 22.950,00 eura.

U cilju postizanja kvalitetnijeg rada nevladinih organizacija, Komisija je uspostavila monitoring realizacije projekata u svim fazama, na način što je za svaki projekat pojedinačno zadužen član komisije.

U Informaciji o svom radu, Komisija je istakla mišljenje da su sazreli uslovi za izmjenu pojedinih djelova Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte nevladinih organizacija.

 

Skupština opštine Tivat donijela je sa 17 glasova za i 6 glasova protiv Odluku, kojom se, zbog podnošenja ostavke, Dragan Laković razrješava dužnosti člana Savjeta JU „Centar za kulturu“. U Savjet Javne ustanove „Centar za kulturu“ Tivat na njegovo mjesto člana Savjeta iz reda zaposlenih imenovana je Katarina Rot. Takođe, Dubravka Nikčević je zbog podnošenja ostavke na mjesto Odbornika u Skupštini Opštine Tivat, sa 17 glasova za i 7 glasova protiv razrješena dužnosti člana Odbora za društvene djelatnosti, a na njeno mjesto imenovana je Svjetlana Đikanović.
Iz istog razloga Dubravka Nikčević je sa takođe 17 glasova za i 7 protiv razrješena dužnosti člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost, a na njeno mjesto imenovana je Kristina Petrović.
Dubravka Nikčević je sa 17 glasova za i 7 protiv razriješena i dužnosti člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, a umjesto nje za tu dužnost imenovana je Silvana Čupić.
Ana Matijević, sekretarka Skupštine navela je da je u samom pisanju tog dokumenta došlo do greške, koja će biti ispravljena, što su odbornici primili k znanju. Na pitanje da li Odluke stupaju na snagu odmah ili danom donošenja, koje je postavio odbornik Vladimir Arsić, sekretarka Skupštine mu je odgovorila da stupaju danom donošenja, što će biti objavljeno u Službenom listu.

Sa 17 glasova za i 7 protiv odbornici tivatskog parlamenta danas su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka. Prema tom dokumentu, umjesto dosadašnje odbornice Dubravke Nikčević, određuje se odbornica Svjetlana Đikanović za prisustvo prilikom zaključenja braka.
Pravni osnov za donošenje ove odluke sardžan je u članu 32 Porodičnog zakona u kojem se kaže da sklapanju braka prisustvuju oba bračna druga, odbornik skupštine opštine koga ona odredi, dva svjedoka i matičar.
Kako je odbornica Dubravka Nikčević podnijela ostavku u Skupštini opštine na mjesto odbornice, a Odlukom o određivanju odbornika koji prisusutvuju zaključenju braka od 25.06.2012. godine, bila određena kao odbornica koja prisustvuje tom činu, valjalo je pristupiti izmjeni ove odluke, i odrediti novog odbornika/cu.
Nakon upućenog zahtjeva za izmjenu i nakon što je je utvrđeno da nema zakonskih smetnji skupština je usvojila odluku da zaključenju braka prisustvuje odbornica Svjetlana Đikanović.

Sa 17 glasova ZA i 7 PROTIV usvojena je odluka o imenovanju člana odbora direktora doo „Brend Wew Tivat“. Za predstavnika Opštine u tom preduzeću imenovana je odbornica DPS-a, Jovanka Vujačić.
Izbor je izvšen na osnovu zahtjeva da se, u skladu sa Statutom DOO „Brand New Tivat“ , imenuje član ispred Opštine.

Odluke o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl. Br Rs 25/12, prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 123 u zahvatu DUP Mrčevac i Odluku o razmjeni zemljišta odbornici su danas prihvatili bez rasprave sa podrškom glasova odbornika DPS i SDP.

Jedna od tačaka koja je izazvala najveću raspravu na današnjem zasijedanju bila je odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti kojim se određuje način izdavanja prostora autobuske stanice sa pripadajućim parkingom. Rasprava o ovoj tačci je bila objedinjena sa srodnom odlukom o načinu organizovanja, poslova održavanja, korišćenja i naplate javnih parkirališta koja je na kasnije na predlog predsjednika opštine Ivana Novosela skinuta sa dnevnog reda. Cijena od 135.000 eura i rok zakupa od godinu dana po ocjeni većine odbornika su nerealni i predstavljaju limitirajući faktor za zakupce. Predsjednik opštine Ivan Novosel je kao predlagač predložio izmjenu o smanjenju visine zakupa za 50 odsto na cifru od 8.657 eura na mjesečnom nivou. On je rekao da se u oba slučaja radi o novim djelatnostima koje obavljaju u Tivtu za koje nema potrebnih parametara. „Zbog toga je dat rok od godinu dana da se odredimo da li je ovo dobar model, pa da se nakon toga donese odluka“, rekao je Novosel. „Prioritet je da autobuska stanica profunkcioniše u sezoni. Ne smijemo dopustiti da se ovaj objekat ne stavi u funkciju. Imamo interesovanje zakupaca. Tražićemo na tenderu da zakupac bude registrovan kod Privrednog suda, autobuske usluge zahtijevaju licencu. Smatram da neće biti problema za dozvolu“, istakao je Novosel.
Član skupštinskog odbora za statut i propise Milinko Papović je iskazao mišljenje da je godinu dana zakupa malo dok je cijena velika što će biti prepreka za zakupce.
Odbornik SDP Ranko Bošković koji je kako se čulo imao izdvojeno mišljenje na skupštinskom odboru je predložio formiranje posebnog opštinskog preduzeća koje bi gazdovalo parkinzima navodeći kao raniji negativan primjer privatnog – javnog partnersta preduzeća Hidromont merkur koje gazdovalo izvorištem Topliš. On se založio da takvo preduzeće gazduje i lučicom Kalimanj, a da se na isti način uredi upravljanje autobuskom stanicom. Bošković je zatražio mišljenje opozicije o cijeni zakupa autobuske stanice koja je po njemu neperspektivna.
Odbornik DSS, Dejan Risančić je rekao da pored malog perioda zakupa ograničavajući faktor odredba da zakupci moraju biti registrovani za usluge prevoza te da se po njemu javnim pozivom moraju obuhvatiti sva pravna i fizička lica.
Rato Brajković je pitao gdje je opština, ako se niko od ponuđača ne pojavi na tenderu. Prema njegovim riječima nerealno je očekivati da neko da za zakup preko 100.000 eura, uloži u opremanje kancelarijskog prostora i da zaradi. „Budite spremni da mi preuzmemo upravljanje autobuskom stanicom, jer će objekat biti završen, a neće imati ko s njim da upravlja“, zaključio je Brajković.
Rok od godinu dana i visina zakupa sporna je i za odbornika SDP, Jova Radonjića. On se složio sa izlaganjem drugih odbornika da opština bude spremna da upravlja autobuskom stanicom jer po njemu „niko bolje ne bi upravljao pored našeg preduzeća“.
Milinko Papović (SNP) iznio je mišljenje da opština upravljanje autobuskom stanicom može preuzeti tek za godinu dana, a odbornik NOVE, Savo Klakor je upitao šta ako zakupac raskine ugovor nakon šest mjeseci. On je predložio da se zakupac za parkirališta oko autobuske stanice traži na posebnom tenderu.
„Izgradnja autobuske nas je iznenadila, pa nemamo koga da uselimo“, rekao je u šaljivom tonu odbornik Nove sprske demokratije, Mirko Metikoš. Metikoš je predložio da se razdvoji u tenderu izdavanje prostora za ugostiteljske usluge i da se u okviru Komunalnog preduzeća oformi poseban sektor za saobraćaj i parkirališta.
Nezavisni odbornik Vladimir Arsić je rekao da je opštinska vlast kriva što se odluka o načinu upravljanja autobuskom stanicom nije donijela na vrijeme. „Vi ste umorna vlast. U obrazloženju odluka ste napisali da nijeste spremni da preuzmete firme imaju sopstvene tokove i za koje ne trebaju velika ulaganja, samo da ubirete sredstva. Menadžer opštine je za šest mjeseci mogao da napraviti biznis plan, ovako dovedeni smo pred svršen čin. Da ste nas iz opoziciji zamolili, mi bi to do sada uradili. Ili ste nesposobni, ili umorni, ili ne smijete da da upustite u formiranje opštinskih preduzeća koja bi gazdovama prakinzima i autobuskom stanicom“, rekao je Arsić.
Zahvaljujući se na izlaganjima odbornika opozicije, Ranko Bošković je zaključio da je jasno da se što prije mora naći model upravljanja autobuskom stanicom.
Rato Brajković je iznio stav da se na tenderu razdvoji izdavanje autobuskih perona od objekata u stanici. On je tražio raspisivanje dva tendera, jer se po njemu taj posao na jednom tenderu neće završiti.
Odgovarajući Brajković, Ivan Novosel je rekao da imaju interesovanje zakupaca, da neće razdavajati izdavanje prostora i da će sve biti ponuđeno jednim javnim oglasom, kao što je i planirano.
Nakon naknadnog zasijedanja skupštinskog odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost koje je dalo pozitivno mišljenje, odbornici su sa 17 glasova za i 7 protiv podržali ovu odluku.