plaza ponta 1

TOT: Plaža Ponta ispunjava sve uslove

Nakon rezultata ankete za mjesec jul, koju TO Tivat sprovodi dugi niz godina, gdje su najveće primjedbe date na uređenje i čistoću plaža, predstavnici Turističke organizacije posjetili su plažu ,, Ponta,, zakupca Gorana Vukšića, da bi se na licu mjesta uvjerili u eventualne primjedbe gostiju – saopšteno je iz TOTa.

Plaža ,, Ponta“, ispunjava uslove koje je svojim Pravilnikom propisalo JP ,,Morsko dobro. Ispunjeni su uslovi bezbijednosti, ograđeno kupalište i organizovana spasilačka služba.Plaža nije prenatrpana plažnim mobilijarom i jedna polovina je oslobođena za kupače.

Na informativnoj tabli nalazi se broj turističkog telefona za žalbe i pohvale tako da je gostima omogućeno da u svakom trenutku mogu dati primjedbe.

Kao što je više puta pozivala Turistička organizacija opštine Tivat i ovom prilikom poziva zakupce plaža , kao i JP,,Komunalno,, koje održava plaže koje nijesu u zakupu da povedu računa o uređenosti i čistoći plaža, jer gosta interesuje samo to, a pitanja zakupa i drugih ugovora oni ne provjeravaju – kaže se u saopštenju TOTa.