Platamuni- prvo crnogorsko zaštićeno morsko područje

Crna Gora je blizu tome da proglasi prvo zaštićeno područje u moru. U toku je javna rasprava o Nacrtu odluke o proglašenju zaštićenog područja Platamuni, kao i pripadajućoj Studiji zaštite, koju je Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo do 17.decembra.

Područje budućeg Parka prirode “Platamuni” predstavlja dio priobalnog mora sa pripadajućom obalom između zaliva Trašte – Rta Žabica na sjeverozapadu i Rta Platamuni kod plaže Ploče na jugoistoku, u kome se štite zaštićene i ekološki značajne morske i obalne vrste i staništa.

Priča o proglašnju zaštićenih zona iz perspektive morskog biodiverziteta traje već godinama. Zbog čega Crna Gora ovako dugo čeka na proglašenje zaštićenih područja u moru, objašnjava jedna od eksperata Instituta za biologiju mora koja je radila na studiji zaštite, Dr Slavica Kašćelan Petović.

„Platamuni su odavno predmet našeg interesovanja. I ranije smo radili neke studije o procjeni stanja ekosistema na tom području, jednako kao što smo radili studije za područje ostrva Katiči i za područje Starog Ulcinja. Najzad su se složile kockice, intenzivirao se rad na sagledavanju bioloških potencijala, i nadam se da ćemo uskoro imati prvu zonu pod zaštitom,“ kaže Dr Kašćelan Petović.

Park prirode “Platamuni” predstavljaće Integrisano obalno i morsko zaštićeno područje koje se svrstava u IV kategoriju zaštićenih područja u koju spadaju područja u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka i životinja i njihova staništa u kojima se upravlja radi njihove zaštite. Dr Slavica Kašćelan Petović objašnjava zbog čega su baš Platamuni značajni iz perspektive biodiverziteta:

„Platamuni su značajni zbog velikog biološkog potencijala. Na tom području se nalaze staništa koja su prioritetna prema evrospkim direktivama. Tu imamo značajne bentosne vrste na listama zaštićenih i ugroženih, a Platamuni su značajni i kao bogat ribolovni resurs. To je sve doprinijelo da ovo područje prepoznamo kao vrijedno za stavljanje pod zaštitu,“ objašnjava Dr Slavica Kašćelan Petović.

Ukupna površina budućeg Parka prirode “Platamuni” iznosiće 1.091,73ha, od čega je u morskom dijelu 285,08ha u II zoni zaštite i 775,87ha u III zoni zaštite, dok je u kopnenom – obalnom dijelu u III zoni zaštite 3,08ha (3) Ukupna dužina granice budućeg Parka prirode “Platamuni” iznosi 28,589 km.

Dr Kašćelan Petović očekuje da će uspostavljanje zaštite za Platamune uskoro biti zaokruženo, ali i da ćemo nedugo nakon prvog dobiti još dva zaštićena područja u moru- ostrvo Katiči i područje ispred Starog Ulcinja. Međutim, naglašava da je svaka zaštita nedovoljna ukoliko se ne podigne svijest svakog pojedinca o potrebi zaštite životne sredine i ograničenim resursima koji nas sve skupa obavezuju na odgovornost.

Foto: D. Varda