zelenoplavo

Plan za zeleno – plavu ekonomiju Boke

U okviru crnogorsko – italijanske saradnje na polju zaštite životne sredine, danas je u opštini Tivat održana prezentacija master plana i aktivnosti na promociji zeleno – plave ekonomije u Bokokotorskom zalivu.
Riječ je o projektu koji je započet u okviru aktivnosti na realizaciji programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

Brojne aktivnosti u okviru programa Integralno upravljanje obalnim područjem se odnose na testiranje novog pristupa koji zahtjeva program za životnu sredinu ujedinjenih nacija i evropske komisije. Predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, Jelena Knežević kazala je da se radi o ekosistemskom pristupu upravljanju čovjekovim aktivnostima, što prema njenim riječima podrazumjeva zadržavanje aktivnosti na ekonomsko prihvatljiv nivo sa aspekta benefita koje generišu i istovremeno smanjiti pritiske prema eko sistemu mora.
U cilju sistematičnijeg sagledavanja koncepta zeleno plave ekonomije, a uz podršku italijanskog Ministarstva zaštite životne sredine urađen je master plan za analizu mogućnosti za zeleno plavu ekonomiju u Boki.
Namjera je da se takav strateški pristup u planiranju prilagodi potrebama na lokalnom nivou. Na bazi selekcije prioriteta biće osmišljen pilot projekat koji će na određenom lokalitetu testirati na koji način funkcionišu mjere onoga što se smatra zeleno plavom ekonomijom, koje se predlažu na nivou strateškog dokumenta.
Chiara Farinei, predstavnica firme D’Appolonia angažovane na izradi dokumenta, održala je prezentaciju nacrta master plana u okviru koje su predstavljeni dosadašnji rezultati koncepta zeleno plave ekonomije.