PK CG o Indeksu rodne ravnopravnosti i podrškama ženskom preduzetništvu

Na sjednici Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore razmatrane su informacije o Indeksu rodne ravnopravnosti za Crnu Goru i podršci Ministarstva ekonomije, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, lokalnih samouprava, te Investiciono razvojnog fonda razvoju ženskog preduzetništva. Članovi Odbora su upoznati sa aktivnostima MONSTAT-a i kompanije BI Consulting, a najavljeni su predstojeći događaji iz oblasti razvoja ženskog preduzetništva.

Prema ocjenama učesnika/ca istraživanja za potrebe izrade Indeksa rodne ravnopravnosti, najznačajnije barijere za liderstvo žena u menadžmentu preduzeća su: žene imaju veću odgovornost prema porodici nego muškarci; nedovoljno menadžersko ili ukupno radno iskustvo žena; uloge koje su muškarcima i ženama dodijeljene od strane društva; stereotipi i predrasude o ženama.

Lokalne samouprave imaju finansijske i nefinansijske linije čime se stvaraju uslovi za investicije i otvaranje novih radnih mjesta kroz podršku biznis idejama, čije su kreatori, između ostalih, i žene preduzetnice.  Programe razvoja preduzetništva, sa akcentom na žensko, prezentovali su predstavnici opština – Sanja Mitrović, Bar, Petar Vujović, Tivat, Suzana Memarović, Herceg Novi, Sonja Nikčević, Nikšić, Nermina Bašić Škrijelj, Pljevlja, Dragan Bulatović, Kolašin, te Danijela Radeč, Podgorica.

Opština Tivat je tokom prošle godine sa 10.000 eura podržala žensko preduzetništvo. Osim privrednicama, sredstva su dodijeljena i kreativnim radionicama za žensko socijalno preduzetništvo i preduzetničkoj učionici u osnovnoj školi, naveo je resorni sekretar Petar Vujović.

Na sjednici su najavljeni skupovi koji će se temom unapređenja ženskog preduzetništva baviti u predstojećem periodu. Riječ je o Međunarodnoj konferenciji ženskog preduzetništva „Women in Leadership Summit SEE SARAJEVO 2020“, koja će se održati 3. aprila, te zajedničkoj Konferenciji Jadransko jonske inicijative EUSAIR i Foruma privrednih komora, gradova i univerziteta, u Beogradu, od 11 do 13 maja. Planirano je da se tokom oba skupa održe i susreti privrednika uz podršku EU projekta Mreža evropskih preduzetnika.

U susret 8. martu, Međunarodnom danu žena, Koordinacioni odbor je, afirmišući rodnu  ravnopravnost, uputio poruku ne samo ženama već i muškarcima.

“Muškarci bi valjalo da više podrže žene i da to ne rade samo kada je njihov praznik. Pruka ženama je da vjeruju u sebe, budu hrabre, uporne i odvažne”, poručeno je sa sjednice.