Pješačka staza od marine do plaže Almara

Pješačka staza duga oko 700 metara, od marina naselja do uvale Oblatna i plaže Almara biće od danas nova atrakcija Luštice Bay namijenjena svim stanovnicima, gostima i posjetiocima.

Dodatak ponudi Luštice Bay, privremena pristupna staza formirana je adaptacijama u prostoru, minimalnim modelovanjem terena na stjenovitoj podlozi i bez trajnih fizičkih promjena.

Staza, uklopljena u okolinu, ima nekoliko drvenih mostića preko postojećih uvala, dok je preko strmih stijena urađena drvena staza kako bi bio očuvan prirodni ambijent obale u uvali Trašte.

„Očekujemo da će biti veoma zanimljiva svim posjetiocima jer se radi o ugodnoj pješačkoj ruti, od ulaza na parking u marina naselju pa sve do uvale Oblatna i plaže Almara. Na nekoliko mjesta su formirane tačke za predah, sa drvenim klupama sa kojih se pruža vrlo lijep pogled na more. Ove godine smo se opredijelili da budemo najviše u društvu prirode i na otvorenom, I naše aktivniosti su bile usmjerene na bogaćenje ponude, pa su tako naši novi sadržaji čak tri plaže, novi svjetionik i terase i bašte novih lokala na šetalištu“, saopštila je Dragana Bećirović, PR savjetnica Luštice Bay.

Na djelovima nove staze gdje je teren ravan, šetališni koridor je izveden nasipanjem bijelog šljunka granulacije od 4 do 8 milimetara. Ruta je vizuelno zaštićena sa mora, duž ivica – od prirodnog kamena sa lokacije, u boji prirodnog okruženja da ne narušava izgled. Visinska razlika nivoa staze je prevaziđena širokim stepeništima od četinarskih oblica.

Zaštitna ograda je napravljena za svaku lokaciju. Zavisno od prirode terena negdje su to drvene letvice, na nekim mjestima prirodne grane koje su pričvršćene na postojeće zelenilo, a drveni stubići su postavljeni na lokacijama na kojima je bila potrebno obezbijediti dodatnu zaštitu.

Silazak na dvije prirodne plaže duž staze omogućavaju drvene stepenice koje će biti uklonjene nakon ljeta – zakljucuje se u saopstenju.