Pismeni radovi u fiskulturnoj sali

U OŠ „Drago Milović“ u toku je provjera znanja putem kontrolnih i pismenih zadataka učenika VII, VIII i IX razreda, koji nastavu pohađaju online. U skladu s poštovanjem mjera NKTa đaci pismene i kontrolne rade u fiskulturnim salama škole, rekao je direktor, Predrag Šušić.

U školi su, ističe direktor, od početka imali organizacionih problema i tražili najbolja rješenje koja se sad i vide i da se te aktivnosti odvijaju , kolko tolikož prema planu. Zbog izmnjneog godipnjeg kalandara uskoro će, kako je najavio Šušić, imati i raspored za polugodište kontlolnih i pismenih kako bi se đaci na vrijeme inforisali o održavanju.

„Tokom tri sedmice rasporedili smo pismene i kontrolne zadatke kako bi smanjili opterećenje, prije svega učenika. U prosjeku bio je jedan pismeni zadatak i jedan do dva, zavisno od generacije kontrolna zadatka. Tako smo uspjeli da opterećenje učenika svedemo na minimum“, kazao je direktor škole.

Šušić smatra da su se u ovom periodu dobro organizovali. On je podsjetio da je tivatska škola sa oko 1 700 učenika najbrojnija u Crnoj Gori i da je veliki posao i izazov organizovati nastavni proces.

Međutim, što je što je zanimljivo i drugačije, u odnosu na ostale škole, kad je u pitanju organizacija pismenih i kontrolnih, jeste to da se oni u tivatskoj školi relizuju u fiskulturnim salama gdje su, poštujući distancu i ostale mjere, postavili klupe namjenjene za jednog đaka.

“To su klupe za jednog ulenika koje su nekad služile za nastavu likovnog vaspitanja i iamamo ih  oko 50. Organizovali smo se tako da rad pismenih i kontrolih prilagodimo u fiskulturnim salama pa smo tako mogli da objedinimo cijelo odjeljenje i da nemamo grupe za učenike koji su na online nastavi. Na taj način smo skratili vrijeme koje nam je bilo potrebno za organizovanje pismenih zadataka“, objasnio je Šušić.

U odnsou na prethodni period kada ej bilo odstutno dvadesetak učenika, u školi su zadovoljni trenutnom prisutnošću jer se nekoliko nastavnika vratilo sa bolovanja ili samoizolacije i oni su sada u radnom procesu što je veoma bitno jer je, kako je naglasio Šušić, teško pronaći zamjenu. Zbog odsustva profesora jedan broj časova iz određenih predmeta nisu održani pa je određen broj učrnika ostao neocjenjen.

„Učenici nisu ocjenjeni, ne zbog njihove niti bilo čije greške. Jednostavno nastavnici nisu bili u mogućnosti da ih ocjene. I ne bismo željeli da uđemo i situaciju gdje se neosnovano daju ocjene. Nastavnici će sigurno čim se vrate u redovnu nastavu da izvrše provjeravanje znanja i ocjenjivanje učenika“, objasnio je direktor.

On je naglasio da duži niz godina, ne samo tivatska škola, imaju problem zbog nedostatka profesora matematike i fizike, a u posljednje vrijeme i profesora razredne nastave. Tivćanima je dodatan problem jer imaju veliki broj odjeljenja pa su konkurisali kod Vlade za stručno osposobljavanje lica sa visokim obrazovanjem, odnosno pripravnika i tako bar djelimično nadomjestili nedostatak deficitarnog nastavnog kadra.