CRNVO PROJEKAT

Pisanje projekata- fokus na sticanju praktičnih znanja

U tivatskom hotelu Palma danas je počeo trodnevni trening na temu “Pisanje projekata”, koji, u okviru projekta “Jače NVO, jača demokratija” sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa regionalnim partnerima, u ovom slučaju NVO „Nada“ iz Herceg Novog, resursnim centrom za Boku Kotorsku.

Projekat „Jače NVO, jača demokratija!“ finansijski podržava Evropska unija preko Delegacije EU u Crnoj Gori. CRNVO, kao jedina organizacija koja se kontinuirano bavi osnaživanjem nevladinog sektora u Crnoj Gori, u okviru ovog projekta formirao je, u saradnji sa lokalnim NVO, četiri resursna centra- u Herceg Novom, Ulcinju, Bijelom Polju i Pljevljima. Ove kancelarije zamišljene su kao centri podrške, kako bi lokalne organizacije mogle lakše i brže doći do potrebnih informacija ili konkretne podrške pri osmišljavanju projekata od interesa za njihove zajednice. U tom smislu, CRNVO u saradnji sa hercegnovskom NVO „Nada“, lokalnim resursnim centrom za Boku Kotorsku, u hotelu „Palma“ sprovodi trodnevni trening, na kojem učestvuje 15 predstavnika NVO iz triju bokeljskih opština.

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Po riječima Radoša Mušovića, CRNVO koordinatora za jačanje kapaciteta, akcenat je na praktičnom radu. “CRNVO ima specifične načine predavanja i obuka. Naši ciklusi učenja se fokusiraju na praktično znanje, tako da će u naredna tri dana ljudi koji učestvuju na treningu praktično raditi, naučiti kako se piše projekat, kako prepoznati problem u svojoj lokalnoj zajednici, kako ga projektno uobličiti i dobiti podršku za realizaciju. Mi se nadamo tako doprinijeti da se u budućnosti riješe određeni problem u njihovim opštinama”- zaključio je Mušović.