muzicka 2

PISA testiranje u Muzičkoj školi

U Muzičkoj školi, prvi put do sada, obaviće se PISA testiranje. Testiranju, koje zakazano za 7.maj u 10 sati, u prostorijama škole, pristupiće sedmoro učenika, srednjoškolaca, godišta 1999.

PISA testirnje akcenat stavlja na procjenu postignuća učenika u zadacima koji se tiču realnih životnih situacija i koji se smatraju relevantnim za efikasno učestvovanje u društvu odraslih. PISA je projekat Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
PISA ocjenjuje petnaestogodišnje učenike, budući da u većini OECD zemalja ova starosna granica ujedno predstavlja i granicu obaveznog obrazovanja. S obzirom na to da se PISA testiranje zasniva na starosnoj dobi učenika, uobičajeno je da u PISA testiranju učestvuju učenici prvog i drugog razreda srednje škole.
Testiranje se sastoji iz dva dijela, pisanog i kompjuterskog testa. Neki učenici će raditi samo pisani, a neki i pisani i kompjuterski. Pisani dio testa se sastoji od pitanja iz matematike, čitalačke pismenosti i prirodnih nauka i traje dva sata. Kompjuterski se sastoji od zadataka iz oblasti rješavanja problema.
PISA pitanja su osmišljena tako da testiraju sposobnost učenika da znanje i vještine koje su stekli u školi primijene u situacijama iz svakodnevnog života