Pina Bubanja: Godine uspješnog, zajedničkog  i predanog rada

Uvaženi građani i poštovaoci moga rada i rada JU Muzička škola Tivat,

Ovim putem želim da se zahvalim svim institucijama, pojedincima, a nadasve svojim kolegama i koleginicama na uspješnoj i dugogodišnoj saradnji, koja sa pojedinima datira još od davne  1993. godine, kada sam preuzela dužnost direktora, u uslovima koji se sigurno ne mogu porediti sa onima kakvi su danas.

Iza mene, institucije na čijem čelu sam bila, kao i iza mojih kolega, stoje godine uspješnog, zajedničkog i predanog rada, koji su doveli do toga da je Muzička škola Tivat prepoznata kako kod nas tako i u bliskom okruženju.

S ponosom mogu reći da sam dužnost direktora, uz podršku svojih saradnika i posvećenih prosvjetnih radnika obavljala savjesno, odgovorno i časno kako mi profesija i nalaže.

Srećna sam što škola ostaje, mogu slobodno reći, brend grada koji su gradili i izgradili generacije kolega i učenika unazad, a mi nastavili da njegujemo muzičku kulturu i stvaramo generacije uspješnih mladih muzičara.

Vjerujem da će škola nastaviti svoju misiju i viziju, te nastaviti nizati uspjehe po kojima je, između ostalog i bila prepoznata.

Novoj direktorici želim uspjeh u daljem radu.

S poštovanjem, Pina Bubanja