Petru Vujoviću nagrada za najboljeg mentora

Ministarstvo ekonomije i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) organizovale su u ponedjeljak, 4. novembra 2019. godine, u hotelu Hilton, ceremoniju izbora najboljih mentora Crne Gore – MENTOR AWARD 2019, u okviru druge faze projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“.
Ove godine priznanje MENTOR AWARD 2019 dodjeljivalo se najuspješnijim mentorima u dvije kategorije. Za najboljeg mentora u kategoriji zrelih preduzeća izabran je Petar Vujović – Opština Tivat, dok je Saša Jovanović – Biznis start up centar Bar dobio priznanje u kategoriji novoosnovanih preduzeća.

Mogu da kažem da sam počastvovan nagradom. Na neki način ova nagrada predstavlja i ličnu satisfakciju za sav trud i konstantno usavršavnje, pogotovo u oblastima koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta, a o čemu govore poboljšani rezultati poslovanja i ostvareni uspjesi preduzeća u kojima sam sprovodio ovu uslugu u proteklom period. Sa druge strane, nagrada me obavezuje da nastavim da predano obavljam odgovorne poslove u lokalnoj samoupravi in a taj način podstaknem i pomognem lokalnim preduzećima da se što bolje pozicioniraju na globalnom tržištu”-kazao je Petar Vujović.

Mentori, koji dolaze iz lokalnih samouprava i biznis start-up centara u Crnoj Gori, su prije izbora najboljih pojedinačno predstavili svoje korisnike, sa kojima su zajedno prošli mentoring, i tom prilikom iznijeli sve izazove sa kojima su se suočavali u tom procesu.
Kroz mentoring se zaposlenima i vlasniku preduzeća otvaraju vidici da stvari posmatraju iz drugačije perspektive, razvija se i preduzetnički duh, a stvara se i nova vrijednost i jača ekonomija što vodi većem standardu.
Na ovaj način pokušavaju se izgraditi kapaciteti biznis centara i lokalnih samouprava, odnosno mentora pojedinaca, raditi na izgradnji i jačanju njihovih praktičnih i teorijskih znanja, kao i vještina za pružanje kvalitetne podrške svima kojima je potrebna.

Moram reći da je veliki izazov za mentora ući u preduzeće i na terenu pokazati kako se može uspostaviti standardizovani sistem i pružiti kvalitetna podrška. Preduzeća treba da se što više uključe u promovisanje ovog programa, zato pozivan sve zainteresovane privredne subjekte u Tivtu da iskoriste uslugu mentoring koja je, baš zahvaljujući podršci Ministarstva ekonomije i Opštine Tivat, potpuno besplatna za sve korisnike“– istakao je Vujović.

Najboljeg mentora birali su sami učesnici/mentori, kao i žiri sastavljen od predstavnika JICA konsultantskog tima na osnovu definisanih kriterijama, koji se odnose na postupak sprovođenja standardizovanog mentoring procesa, alata i tehnika korišćenih tokom samog rada sa kompanijama, kao i postignuća koje je preduzeće imalo nakon pružene mentoring usluge.
Cilj konferencije je podizanje svijesti o mentoring uslugama, predstavljanje primjera iz prakse, inicijativa i konkretnih rješenja za prevazilaženje problema u preduzeću, tokom jednog ciklusa pružanja mentoring usluga.