Petričević: Pregovori oko dozvola za uvođenje tura hidroavionima

Na Sajmu turizma u Beogradu nastavljeni su pregovori oko projekta za prevoz turista hidroavionima u Crnoj Gori. Ti razgovori su od strane jednog grčkog investitira inicirani prije mjesec dana, a nastavljeni na BTOC konfernciji na Sajmu. U te pregovore je uključen i menadžer Opštine Tivat Marko Petričević.

Namjera je investiranje u prevoz duž obale Crnogorskog primorja, a u tu priču bi bila uključena i jezera.

Petričević je kazao da zainzteresovana kompanija u Grčkoj ima preko 300 sletišta za avione. I ukoliko dođe do realizacije tog projekta u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj će se nalaziti tri sletišta, u Hercegnovskom dijelu zaliva, Kotoru, odnosno u risanskom i tivatskom zalivu. Mreža sletišta biće raspoređena na potezu od Skadarskog jezera, povezivaće gradove duž obale do jezara Krupac u nikšićkoj opštini i još nekim jezerima. To je jedan vrlo složen projekat sa aspekta zakonske regulative, ističe Petričević naglasivši da je investotor toga svjestan i da je krenuo u proceduru.

„U ovaj proces, osim Opštine i njenog menadžera, uključeni su Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo pomorsva i saobraćaja, Uprava sigurnosti plovidbe na moru, JP Morsko dobro jer se mora stvoriti legislativni predujam da bi se ovaj biznis odvijao na adekvatan način. Uradili smo jedan mali biznis plan i investitori su veoma zadovoljni onim što smo im do sada prezentovali“.

Pored toga što bi imali rentabilnost tokom cijele godine, investitorima je posebno značajan veliki promet putnika koji dovode kruzeri. Namjera im je da za te goste organizuju  ture u Crnoj Gori.

Ističući da je posao u začetku i da ne može da govori o kom se investitoiru konkretno radi, Petričević je naglasio da ta komapnija, osim Grčke, radi na cijelom Mediternu.

„Što se tiče tehničkih uslova potrebna im je vodena površina koja nije preduga, do 100 metara, a voda ne mora biti preduboka jer avioni mogu sletiti i na vodu čija je dubina i pola metra. Potreban je i jedan dio infrastrukture na kopnu odakle bi preuzimali putnike“, objasnio je Petričević.

To bi bio vrlo zanimljiv i atraktivan dodatak turističkoj ponudi Crne Gore, naglasio je menadžer Opštine i naveo da bi turisti koji odmaraju i na udeljenijim destinacijama, mogli da dođu i do Crne Gore ili gosti koji su se sa svojom jahtom usidrili u Boki, vrlo brzo bi sa hidroavionom mogli da stignu i spuste se na Skadarko jezero.

Kapacitet aviona se kreće od 9 pa do dvadesetak sjedišta. Na taj način bi se u  uslovima zagušenog saobraćaja i vremenskog zadžavanja kruzera u luci mogla da organizuje neka mini tura razgledanja dijela Crne Gore, objašnjava Petričević.

On je kazao da zainteresovanosti za taj projekat u Crnoj Gori ima, ali ne baš i razumjevanja za rokove koje biznis traži. „Tako da ako u narednih godinu dana uspijemo da sklopimo i omogućimo investitoru da implementira projekat u skladu sa zakonom, oni će se sigurno baviti tim poslom u našoj zemlji, a ako ne otići će na drugu destinaciju, zaključio je menadžer Opštine Tivat.