Petković: Skupština će imati važnu ulogu u izgradnji povjerenja kod građana

Uoči druge redovne sjednice novog saziva Skupštine opštine Tivat, o ulozi parlamenta u korjenitim promjenama koje su u svojim izbornim programima najavile sve tri pobjedničke građanske liste, razgovarali smo sa predsjednikom SO Tivat, Andrijom Petkovićem (Bokeški forum).

Razgovarala Antonela Stjepčević

Nedavno ste preuzeli funkciju predsjednika SO Tivat. Dugo vremena, a posebno u posljednjem četvorogodišnjem periodu, skupštinska sala nije bila prostor konstruktivne rasprave i dogovora o pitanjima od značaja za grad, već tijelo za potvrdu odluka koje su često donošene i suprotno interesima Tivta i Tivćana. Građani su na izborima pokazali da žele promjene. Sada ih očekuju. Da li mislite da te promjene treba da krenu upravo iz parlamenta? Da li smatrate da je na skupštini odgovornost da vrati povjerenje građana u lokalne institucije kao vlastiti servis? Kako to namjeravate postići?

Prije svega, moram da istaknem da mi je velika čast što sam prvo od ljudi iz Bokeškog Foruma, a potom i naših koalicionih partnera, dobio priliku da obavljam ovako značajnu funkciju. Naravno, i odgovornost je samim tim veća, budući da svi moramo biti svjesni u kakvom se trenutku nalazimo. Pogodila su nas dva virusa – jedan je aktuelni COVID19, na koji cijeli svijet nema odgovor. Za drugi virus građani Tivta su našli rješenje 30.avgusta, a to je virus DPS-SD-HGI vladavine, koji je bukvalno razorio opštinsku kasu i od jedne od najbogatijih opština u Crnoj Gori doveo nas u situaciju da popunjavamo rupu, za koju nam se ponekad čini da je bez dna.

U pravu ste, parlament je često bio mjesto na kojem su se donosile odluke koje su bile u suprotnosti sa interesima Tivćana, posebno domicilnog stanovništva. Išle su na ruku podgoričkoj birokratiji i zadovoljavale interese privatnih investitora. U ovoj  konstataciji krije se i odgovor na Vaše pitanja o tome kako vratiti povjerenje građana u institucije sistema. Građanin mora da prepozna da su odluke koje će se donositi u budućnosti posljedica studioznog planiranja rješavanja nagomilanih problema i da će kao krajnji rezultat imati unapređenje kvaliteta života svih članova naše zajednice.

Mislim da je Skupština samo mali šraf u cijelom tom, da ga nazovem “kompleksu”. Doduše- izuzetno važan šraf, od kojeg to povjerenje počinje. Razumnim dijalogom, konstruktivnim raspravama, nuđenjem različitih riješenja za situacije u kojima smo i u kojima ćemo se nalaziti. Zanemarivanjem u mjeri u kojoj je to moguće partijskih stavova i razmimoilaženja, a u potpunosti odstranjivanje svih sitnih pojedinačnih interesa. Svi, od portira do predsjednika Opštine, moramo se potruditi da građaninu nema dilemu da smo mi tu da radimo u njegovom interesu. On se mora osjećati dobrodošao u gradskoj kući od strane ljudi koje plaća da obavljaju svoj posao.

Međutim, mora biti promjena i u suprotnom smjeru. Kvalitetnije i masovnije učešće građana u javnim raspravama, njihovi predlozi koji se neće odnositi na ostvarivanje onih interesa koji se prekidaju tamo gdje počinje ograda njihovog dvorišta. I možda najvažnije- korupcija počinje ne od službenika, nego od građanina koji donosi mito. To je za početak najvažnije prevazići.

Skupštinski odbori su politička tijela, koja čine predstavnici svih parlamentarnih stranaka. Da li će se prilikom imenovanja članova voditi računa o njihovoj kompetentnosti s obzirom na nadležnosti svakog pojedinog odbora?

Siguran sam da su se naši koalicioni partneri odlučili za provjerene kadrove, a o njihovom radu u Odborima najbolji svjedok biće vrijeme. Kad je o Bokeškom Forumu riječ, o čemu u ovom trenutku jedino mogu da pričam na provjeren način, naša predstavnica u Odboru za Statut i propise  i Odbora za planiranje je diplomirana pravnica Marija Maja Giljača. Vjerujem da će svojim bogatim radnim iskustvom u lokalnim organima dati kvalitet radu Odbora. No, ponavljam, o radu svakoga ponaosob sudiće rezultati. A za to je ipak potrebno vrijeme.

Da li ste na nivou koalicije dogovorili model po kojem će biti sprovedena racionalizacija rada lokalne uprave? Kada bi se ovakve odluke mogle naći pred odbornicima SO Tivat?

Nova koalicija intezivno radi na pripremi novih predloga organizacionih rješenja, a samim tim i sistematizaciji i racionalizaciji lokalne uprave. Definitivno je nužno smanjivanje broja zaposlenih, što svakako nije popularno, ali je potrebno rješenje. Na žalost, zapošljavanje u organima lokalne uprave do sada nije bilo u skladu sa stvarnim potrebama. Bilo je u skladu sa zadovoljavanjem izbornih potreba vladajuće koalicije. To više neće biti slučaj.

Ne mogu da precizan datum kada bi se takvi planovi i odluke mogli naći pred odbornicima, ali vjerujem da će konkretnija rješenja biti ponuđena do kraja ove i u prvom kvartalu naredne godine. Naravno, svima nam je potrebna i šira slika po ovom pitanju budući da smo freški u svojim ulogama.

Da li i na koji način namjeravate da povećate participaciju građana u donošenju odluka od značaja za lokalnu zajednicu?

To je nastavak odgovora na prethodno pitanja. Skupštinska radna tijela jesu i savjeti u kojima je predviđeno i učešće građana. Na žalost, mislim da ovdje najveći problem čini zakon koji se odnosi na izbor članova skupštinskih savjeta, a predviđa da više od polovine članova ovih radnih tijela moraju biti odbornici. Smatram da bi kvalitetnije rješenje bilo da, budući da već postoje odbori u kojima su zastupljeni isključivo odbornici, u savjete mogu biti delegirani ljudi od struke. No, tako je kako je. Mi ćemo svakako preostala mjesta u savjetima pokušati da iskoristimo kako bi građane koji su dokazani u svojim profesijama uključili u rad i iskoristili njihovo znanje za dobrobit svih nas.

Takođe smatramo, a to sam i ranije rekao, da su građanske inicijative u predlaganju nekih rješenja izuzetno bitne. Poseban akcenat stavljamo na saradnju sa NVO. Ne samo putem institucije “slobodne stolice” u kojoj direktno na skupštinskom zasijedanju mogu da učestvuju u raspravama, već i kroz mnogo konkretniju podršku koju ćemo pružiti u njihovom radu na realizaciji značajnih projekata. I logističku i finansijsku. Naravno, kad oporavimo budžet,  koji je zahvaljujući neradu i načinu rada prethodne vlasti na više nego staklenim nogama.

Tivat je internacionalna sredina. Da li smatrate da to dodatno povećava odgovornost za donošenje i sprovođenje lokalnih kulturnih politika u cilju veće inkluzivnosti svih članova zajednice?

Internacionalnost je bogatstvo čitave Boke i toga smo mi u Bokeškom Forumu I te kako svjesni. Naravno, sad smo u prilici da sa riječi pređemo na dijela, mada smo u skladu sa našim mogućnostima i ranije realizovali neke projkete koji su uključivali čitavu zajednicu. Strateški plan razvoja Opštine Tivat 2019 – 2022 je dobro urađen, ali mislim da kad je riječ o prezentovanju te “internacionalnosti” nije do kraja dobro implementiran. Doduše, da ne griješim dušu, jedino je taj proces inkluzije svih kulturnih zajednica, po mom mišljenju zaslužio prelaznu ocijenu u radu stare uprave. Naravno, moramo se pobrinuti da putem novih inicijativa svih organa lokalne vlasti tu dobru praksu nastavimo i dalje unapređujemo. Ne zarad pukog zadovoljavanja kriterijuma propisanih od strane EU, već zarad poštovanja ljudskih prava i sloboda, i želje svih nas da unaprijedimo kvalitet života ljudi bez obzira na njihovu vjeru i naciju. To je, bar u Boki, uvijek bilo pravilo.

Da li smatrate da je prethodna vlast imala dobru saradnju investitorima, prije svega kompanijama Luštica Development i Adriatic Marinas? Da li ima potrebe pravno analizirati tu saradnju?

Zavisi iz kog ugla posmatrate. Ako se misli na zadovoljavanje potrebna stranih i domaćih investitora, kao i ostvarivanje interesa pojedinaca iz partija koje su činile vlast, onda je ta saradnja bila izuzetna. A ako mislite na ostvarivanje benefita domaćeg stanovništva i napretka grada, onda Tivat nije dobio ništa ili je bar dobio višestruko manje od onoga što je ponudio. Nekako su svi ti normalni, lokalni interesi ostajali po strani, a svaka, pa i najmanja želja kompanija, tretirala se kao zapovijest. Brojni su primjeri. Ne govorim samo o navodnjavanju golf terena ili oprostu duga od 5,6 miliona eura, niti samo o najvećim projektima. Govorim i o manjim investicijama, i svakodnevnim propustima u kojima je dio po dio do njihovog pojavljivanja pristupačnog javnog prostora zamandaljivan gvozdenom bravom. To nećemo više dopuštati. Što bi rekao Đorđe Balašević mora da se zna “ko je bio domaćin, a ko je bio gost”. Pa taman po cijenu da taj cirkus ode iz našeg malog grada. Na novoj vlasti, kako onoj na državnom tako i lokalnom nivou, zadatak je da pronađe i pokrene sve pravne instrumente kako bi djelovali u tom pravcu.