Dusan perovic

Perović: Penzije neće biti ugrožene

Preusmjeravanje 1,58 miliona eura iz budžeta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja PIO na Ministarstvo saobraćaja ne smije i neće ugroziti redovnost i sigurnost penzija, kazao je direktor Fonda PIO Dušan Perović.

On je Dnevnim novinama objasnio da je riječ o uslovnoj saglasnosti na zahtjev ministra saobraćaja Ivana Brajovića da se 1,58 milion eura preusmjeri za izmirenje kreditnih obaveza Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza, koje dolaze na naplatu u septembru.
„To preusmjeravanje neće niti smije ugroziti ni jednog trenutka isplatu penzija. Riječ je o privremenom preusmjeravanju sredstava da se premoste neke obaveze koje su prispjele na naplatu i koje su, sa pozicije Vlade prioritetne, a novac će biti vraćen u Fond PIO“, kazao je Perović i dodao da to nije ni prvo ni posljednje preusmjeravanje novca, već da se dešava svake godine.
Uslovna saglasnost znači, objašnjava Perović, da je obavezujuća da se novac vrati, a dok se novac ne vrati penzije će ići redovno.
„Penzije se neće niti mogu dovoditi u pitanje“, zaključio je Perović.