jedan euro

Podržane izmjene Zakona o boravišnoj taksi

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet predložiće parlamentu da usvoji Predlog izmjena i dopuna Zakona o boravišnoj taksi, kojim se, kako je saopšteno, pojednostavljuje njena naplata i smanjuje siva ekonomija.

Pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma, Olivera Brajović, saopštila je da se predloženim izmjenama i dopunama predviđa uvođenje paušalnog obračuna i plaćanja boravišne takse, koje za plovne objekte nautičkog turizma utvrđuje Vlada, a za usluge u domaćinstvima, seoskim domaćinstvima i kampovima – opštine.
     „Postojećim zakonskim rješenjem je pojam boravišne takse kao paušalnog iznosa stvarao dileme kod pojedinih opština, jer je ona naplaćivana na dva načina – na osnovu evidencije broja noćenja i na osnovu procijenjene popunjenosti kapaciteta objekta na godišnjem nivou“, kazala je Brajović na sjednici Odbora.
Ona je dodala da su novinama u vidu predloženih izmjena i dopuna te nedoumice i dileme odstranjene, čime su stvoreni uslovi za pojednostavljenje naplate boravišne takse, ali i smanjenje sive ekonomije.
Brajović je navela da je i način obračuna boravišne takse na objektima nautičkog turizma stvarao određene nedoumice, ali su predloženim izmjenama i dopunama one otklonjene.
„Pripremljen je i nacrt uredbe kojom se propisuju uslovi i način utvrđivanja obračuna evidencije naplate boravišne takse na plovnim objektima“, rekla je Brajović.
Ona je saopštila da se Predlogom izmjena i dopuna povećava gornji iznos boravišne takse sa 80 centi na jedan EUR, čime se Crna Gora djelimično približila zemljama regiona.
Novine se, prema riječima Brajović, odnose i na bolju evidenciju davaoca usluga smještaja u plovnim objektima nautičkog turizma, kao i turističkog prometa u svim vrstama objekata za pružanje usluga smještaja. Novine predviđene predloženim izmjenama i dopunama odnose se i na usklađivanje sa zakonima o lokalnim samoupravama i o prekršajima, kao i na kompatibilnost sa zakonima o strancima, o registrima prebivališta i boravišta i o jahtama.
     „Zakon o boravišnoj taksi nije bio usklađen sa Zakonom o prekršajima, pa se nije mogla sprovoditi kaznena politika. Predloženim izmjenama i dopunama to će biti omogućeno“, kazala je Brajović.
Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandar Damjanović, smatra da Zakon o boravišnoj taksi neopravdano skoro četiri godine nije bio usklađen sa Zakonom o prekršajima.
     „Faktički smo bili bez zakona“, rekao je Damjanović.
On je poručio da se siva ekonomija u oblasti naplate boravišne takse mora uvesti u legalne tokove, što bi doprinijelo njenoj boljoj naplati i većim prihodima po tom osnovu.
Damjanović je dodao da se predviđenim izmjenama i dopunama povećava gornji iznos boravišne takse, ali da donji ostaje na deset centi.
Poslanik Pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja, tražio je da Brajović saopšti u kom obimu je naplaćena boravišna taksa u proteklom periodu i da li i u kom procentu u Ministarstvu očekuju da će se usvajanjem predloženih izmjena i dopuna prihodi po tom osnovu povećati.
Brajović je saopštila da je 2013. godine po osnovu boravišne takse naplaćeno 3,8 miliona eura, a prošle 3,2 miliona eura. Naplata boravišne takse u prva četiri mjeseca ove godine je, prema njenim riječima, bolja nego u istom periodu prošle i kreće se na nivou od oko 200 hiljada eura.
(Mina-business)