Patricia Pobrić: Gasimo požare koje nam je ostavila prethodna vlast

Aktuelna situacija sa Postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda na Klačini i izlivanjem fekalija u uvali Trašte, završetak radova na izgradnji sportskih terena u Donjoj Lastvi, nastavak projekta kanalizacionog sistema za Lastvu, Opatovo i Lepetane, uspostavljanje zaštite Parka prirode Vrmac i uvale Pržna, nastavak radova na izgradnji dionice lungo mare od Kalimanja do Župe- samo su neke od tema o kojima smo razgovarali sa današnjom gošćom emisije Radio Suncobran, menadžerkom Opštine Tivat, Patriciom Pobrić.

„Mi još uvijek ne možemo reći da smo u situaciji da upravljamo Opštinom Tivat, još uvijek pokušavamo da pohvatamo konce i „ugasimo požare“ koje nam je ostavila prethodna gradska uprava,“ istakla je aktuelna menadžerka Opštine Tivat, ukazujući na brojne probleme sa kojima se suočavaju u nastojanju da obezbijede nastavak i završetak projekata započetih u ranijem periodu. Veliki broj tih poslova opterećen je sudskim sporovima, a činjenica da zbog štrajka advokata pravni sistem trenutno ne funkcioniše na pravi način, dodatno usporava prevazilaženje nagomilanih problema.

Poslušajte razgovor sa menadžerkom Opštine Tivat, Patriciom Pobrić.