Parlamentarni izbori: HRS: Rodna ravnopravnost neophodnost i pravilo

Hrvatska reformska stranka Crne Gore smatra da je rodna ravnopravnost neophodnost i pravilo – kaže se u saopštenju ove stranke.

HRS se zalaže za stvaranje socijalnog i političkog ambijenta, koji će omogućiti jednake šanse ženama i muškarcima da ostvare svoja prava.

Biti ćemo poticaj ženskom poduzetništvu, kao i drugim odredbama kojima će se obezbijediti uslovi da majčinstvo ne bude prepreka ka poslovnom razvoju.
HRS se zalaže za dijeljenje uloga, kako bi se na jednak način ostvarivali i žene i muškarci kako u poslovnom tako i u porodičnom životu.

Dodatnim unaprijeđenjem ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, ženama će biti omogućeno veće učešće u političkom i javnom životu, samim tim i u  procesima odlučivanja.

HRS će se zalagati za apsolutno poštovanje principa jednake naknade za jednak rad i stvoriti uslove za ravnopravan pristup ženama na sva radna mjesta“ – zakljuluje se u saopštenju.