Parlament imenovao Skupštinu FK Arsenal

Više od osam sati trajala je današnja sedma redovna sjednica Skupštine opštine Tivat koju je Radio Tivat direktno prenosio.

Na današnjoj sjednici konstatovana je ostavka Sanje Franceskovic iz DPS, umjesto koje je nova odbornica Dubravka Koparan iz ove partije.

Prilikom rasprave o zapisniku sa prethodne sjednice Jovanka Laličic iz DPS je rekla da nema primjedbi na zapisnik, ali je pitala predsjednika Skupštine po.kom osnovu je odbornicima DPS oduzeo naknadu.
„Mi učestvujemo na svim radnim tijelima, mi nismo bojkotovali sjednicu SO,  vec smo je napustili u znak protesta. Nije problem u naknadi, jer i ako nam se ona vrati , naš odbornički Klub  je odlučio da naknadu ustupi kolegama koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Ovo kažem zbog Fejsbuk mitraljezaca  i onih koji se identifikuju  i onih anonimnih’ – rekla je Jovanka Laličic, podsjecajuci da su poslanici liste Crno na bijelo 4 godine bojkotovali Parlament, a uredno dobijali poslaničje naknade.
Predsjednik Skupštine dr Andrija Petkovic je rekao da DPS najviše boli kad ih udarite po džepu,:
„Opustošili ste opštinsku kasu a sad kao hocete da kolegama uplatite vaše naknade. Odbornik je prisutan na sjednici kada se utvrdjuje kvorum. Postoje i primjeri pozitivne prakse. Niste se bunili kad su Miomir Abović, Mirko Kovačević i Dejan Risančić i ostali ostali bez naknade.Za prisustvona odborima dobili ste naknadu, a građani Tivta su svjesni da Tivat ne volite više od svog novčanika. Boli vas naknada od 270 eura, a ostavili ste dug od 4 miliona. Radujem se suđenju i meni i vama, jer Specijalno tužilaštvo radi svoj posao. Neka se odmjeri po mjeri i meni i vama. Ali, nema tog suda koji će Andriju Petkovića natjerati da vam vrati naknadu“ – rekao je Andrija Petković.
Igor Petković iz SD je upitao predsjendika Parlamenta da li je naknadu oduzeo odbornicima Miomiru Aboviću i Ivanu Novoselu.
Predsjednik Skupštine je odgovorio da to nije uradio u duhu Božića.
Dejan Risančić (Narod pobjeđuje) je kazao da je Jovanka Laličić iskoristila raspravu o zapisniku, na koji nije imala primjedbi, da prozove Narod pobjeđuje
„Zašto niste štitili naše odbornike koji su se tada odlučili za vanparlamentarnu borbu? Kad idete na sud stavite i nas na spisak“ – poručio je Risančić.
Igor Petković je zatražio pauzu, jer je, po njemu, predsjednik parlamenta prekršio Poslovnik.
Nakon dvadesetominutne pauze Igor Petković je ponovio da je predsjednik Skupštine povrijedio član 98 Poslovnika:
„Gdje  Poslovniku piše da se u duhu Božića može opraštati naknada, kad ste već oduzeči naknade odbornicima DPSa? – pitao je Petković.
Predsjednik Parlamenta je rekao da je po članu 87. njegova dužnost da štiti Poslovnik, uvede red u Skupštinu:
„Odluku o oduzimanju naknada odbornicimas DPSa nisam donio ja nego Odbor za izbor i imenovanje. Vi ste glasali za zapisnik u kome nisu navedene kazne za Abovića, Kusovca i Novosela. Ja želim da pružim ruku saradnje, a vi imate pravo da tražite da se glasa da li sam prekršio Poslovnik „- kazao je Andrija Petković.
Igor Petković je rekao ne zna sa kojim Andrijom Petkovićem priča:
„Vi prvo kažete da nema suda koji će vas natjerati da vratite naknadu, a onda malo kasnije govorite da želite da radire u dobrom duhu. Vi ste prekršili Poslovnik i to ste priznali, i ja hoću da se o tome glasa“ – kazao je Igor Petković.
Adrijan Vuksanović iz HGI je ustvrdio da je predsjednik parlamenta prekršio Poslovnik:
„Vi ste javno priznali da ste prekršili Poslovnik. Predsjedavanje Skupštinom nije vaša privatna stvar, morate biti fleksibilni Pitam se da li nama uopšte treba Poslovnik. nama izgleda ne treba ni budžet. Iz ove sitruacije predsjedavajući želi da izađe glasanjem. Vi u kontinuitetu prekidate odbornike opozicije. Ali, HGI je navikao na to“ – istakao je Vuksanović.
Dr Miomir Abović sa liste Narod pobjeđuje je konstatovao da je očita namjera opozicije za destrukcijom:
„Da su ovo ljudi koji su razumno vodili državu, sve bi bilo u redu. Ali, ovo su oni isti koji su imali aferu Ramada, zemljišta i slično“ – rekao je Abović.
Predsjedavajući je stavio na glasanje da li je prekršio Poslovnik. Sa 15 glasova za i 11 protiv konstatovano je da Poslovnik nije prekršen. Zanimljivo je da je za povredu Poslovnika glasao Aleksandar Đurović iz SDPa.
Nakon glasanja Ilija Janovićiz HGI je zatražio pauzu, što je predsjednik parlamenta i uvažio.
Nakon nešto duže pauze predsjendik Skupštine je saopštio da su se u međuvremenu na Kolegijumu dogvoorili da svi odbornici i predsjednik Parlamenta moraju voditi računa o demokratičnosti.
„Svako vrijeđanje će biti kažnjeno. A rasprava da se vodi u skladu sa dnenvim redom“ – rekao je Andrija Petković.
Ivan Novosel iz DPS je imao primjedbe na zapisnik
„Vi u zapisnik niste stavili riječi predsjednika Parlamenta „Doviđenja“ i „Pa-pa“, što je važno i zbog čega su odbronici DPS i napustili zasijedanje. Takođe, predsjednik Skupštine ne konstatuje ko je bio uzdržan, a ko protiv, već samo ko je glasao za. Najmanje deset tačaka je usvojeno na taj način. Tako se ne zna da li je bilo kvoruma. Ja ovo govorim dobronamjerno. Takođe, prekršili ste član 75, dozvolivši sebi da otvorite raspravu, populističku“ – konstatovao je Novosel
Dejan Risančić (Narod pobjeđuje) je poručio Novoselu da je bio na sjednici, vidio bi da je bio kvorum:
„Problema je bilo i kad ste vi vodili Skupštinu. Ponavljam, bio je kvorum na toj sjednici“ – rekao je Risančić.
Igor Petković(SD) i Aleksandar Đurović (SDP) su predložili da se u zapisniku konstatuje ko je za, ko protiv, ko uzdržan, kao i ko nije glasao. Sa ovim predlogom saglasili su se i Andrija Petković i Ivan Novosel.
Glasanjem sa 11 glasova za i 15 protiv odbornici su ocjenili da predsjednik parlamenta nije prekršio Poslovnik kad u zapisnik nije uvrstio svoje riječi „Doviđenja“ i „Pa-pa“, a istovjetnim glasanjem konstatovano je da predsjendik Parlmaneta nije prekršio Poslovnik ni po članu 75.
Zapisnik sa prezhodne sjednice usvojen je sa 23 glasa za, a 4 odborniak se nisu izjasnili.
Predsjednik Skupštine je kazao da zbog toga što se nije mogao sastati Odbor za izbor i imenovanje predlaže da se peta tačka, plan i program i finansijski plan JU“Dnevni centar“ skijne sa dnevnog reda. Za ovakav predlog glasalo je 26 odbornika, a jedan se nije izjasnio.
Predsjednik opštine Željko Komnenović je predložio da se u dnevni red uvrsti 5 tačaka: saglasnost o razrješenju direktorice JU Dnevni centar, saglasnost na imenovanje vd direktora Dnevnog centra, predlog Odluke o razrješenju člana Skupštine Vodacoma, predlog Odluke o imenovanju Skupštine FK Arsenal i predlog Odluke o formiranju Savjeta za sport.
Aleksandar Đurović je rekao da nema dovoljno informacija da se izjasni o imenovanju Skupštine FK Arsenal i upitao da li može ova tačka da se skine sa dnevnog reda.
Za predlog predsjednika opštine o dopuni dnevnog reda izjasnila se većina odbornika, pojedinačnim glasanjem o svakoj tački.
Dnevni red u cjelini izglasan je sa 15 glasova za, 9 protiv, a jedan odbornik se nije izjasnio.

Nakon maratonskog uvoda i dugih pauza prva tačka Dnevnog reda, Predlog Odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat, završena je nešto prije 16 časova, sa 16 glasova za i 11 protiv. Izmjene se odnose na to da u slučaju vanredne situacije izazvane epidemijom zarazne bolesti odbornik može učestvovati u radu i odlučivati na sjednici Skupštine i njenih radnih tijela van sjedišta Skupštine putem bezbjedne informaciono-komunikacione tehnologije.

Odbornik SDP-a Aleksandar Đurović kazao je da je ranije trebalo početi sa izmjenama Poslovnika.

-Pričali smo o tome ali se nikad nije pokrenulo. Ja sam danas predao inicijativu za promjenu, a ne samo stavku po stavku. Podržaću jer je potreba.

Odbornica DPS-a Jovanka Laličić istakla je da njena partija neće podržati ove izmjene.

-Bilo je dovoljno vremena da napravite radnu grupu. Ovako postavljena norma može široko da se tumači i zloupotrijebi. U Službenom listu se objavljuje Odluka a ne obrazloženje. Trebali ste da ograničite ove izmjene, bojimo se da ovako može doći do zloupotreba.

Njen klupski kolega Ivan Novosel reagovao zbog Odbora za statut i propise i izbor za imenovanja.

-Ne slaže mi se nešto, kako 3:3 može biti usvojeno. Tri su glasali za, tri uzdržana. Kako to može biti većina?-pitao je Novosel.

Dejan Risančić Narod pobjeđuje kazao je da su se u Odboru usaglasili da je to većina jer su ostali uzdržani.

– Gospođo Laličić ja Vas molim da više ne pominjete da nam pravite kvorum. Izađite pa ćemo vidjeti da li pravite kvorum. Obmanjujete građane Tivta.

Odbornik SD-a Igor Petković kazao je da se raspitao i ovo se ne broji i da trebaju potražiti stučno mišljenje, sa čim se složio i odbornik Đurović i zatražili su pauzu kako bi se utvrdilo.

Odbornik NP Miomir Abović ocijenio je da je „ovo očigledno dogovorena opstrukcija opozicije“.

-Stalne upadice i osporavanje. Stavite na glasanje, a oni neka pišu sudovima i nek rade šta oće.

Ilija Janović HGI je kazao da i on ima dilemu.

-Na odboru sam komentrisao i smatrao sam da je izglasano, ali dajte relevantno mišljenje o ovome. Ispred kluba odbornika HGI moram reagovati na prozivanje Abovića da je ovo dogovorena opstrukcija.

Potpredsjednik opštine Goran Božović kazao je odbor ima obavezu da razmatra i daje mišljenje i upitao da li je relevantno to za glasanje odbornika o ovoj tački, sa čim se složila i odbornica Laličić i dodala da „uzdržan nije isto što i za“.

Sekretarka SO Ivana Aranđus je na primjedbe Jovanke Laličić o mogućim zloupotrebama kazal da su jasno naveli uslove.

-Ograničenje ove odluke dali smo oslanjajući se na trenutnu situaciju. U narednom periodu, uz nadu da će ovo kratko trajati, po formiranju radne grupe biće prilike da se sve sugestije uvaže i zadovolje svačiju potrebu-kazala je Aranđus.

Predsjednik SO dr Andrija Petković kazao je da onaj ko koristi na daljinu mora imati rješenje o samoizolaciji i dodao da „ko zna kakve nas bolesti čekaju“.

Novosel je kazao da ima više primjedbi.

-Ako jedan odbornik glasa na daljinu da li je cijela skupština na daljinu? Promijenite termin, nije skupština na daljinu nego je određeni broj odbornika koji učestvuje na daljinu. Ima i suvišnih članova.

Igor Petković je kazao da „zadnje tri tačke nisu legitimne po članu 23 i treba ih skinuti“.

Nakon duže pauze i utvrđivanja kvoruma, sekretarka SO Ivana Aranđus obavijestila je da je na zahtjev odbornika SD-a i DPS-a vezano za proceduru glasanja odbora, predloženo je da se odbori ponovo sastanu, što je i učinjeno.

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ankica Bogdanović NP, kazala je da je odbor glasao sa 3 glasa za, 2 uzdržana i 1 protiv po tačkama Predlog Odluke o imenovanju Skupštine FK Arsenal i Predlog Odluke o davanju saglasnosti o razrješenju direktorice JU Dnevni centar Snežane Matijević.

Odbornica Laličić je predložila da se ove tačke skinu sa dnevnog reda i prenesu na sledeću sjednicu.

Ilija Janović kazao je predsjedniku SO Andriji Petkoviću  da su odbornici DPS-a naveli par tehničkih stvari i da bi ih trebalo razmotriti.

-Neprihvatljivo mi je da ne prihvatite naše komentare. Nećemo podržati ovakve izmjene Poslovnika, to smo rekli i na kolegijumu. Nijedna odluka nije toliko hitna da ne može sačekati. Nije potrebno unositi ovakve izmjene jer kao što su već rekli, može doći do zloupotreba. To bi bio etički momenat u političkom djelovanju. Trebam li da pitam zbog čega idemo u ovakvu proceduru ako smo više puta rekli da ćemo kroz cjelokupno djelovanje poći kroz Poslovnik, ne samo pozicija nego i opozicija. Zapisnik je do sad bio korektan, ne vidim zašto bi sad isključivali sad određene stavke.

Đurović je kazao da se nada da ovo nije puko obezbjeđivanje većine.

-Primjećujem kroz Ilijino izlaganje postoji neka potreba da se ovo pogura. Nadam se da se ovo ne radi sa ciljem obezbjeđavanja većine većini. To nije ni moja uloga ovdje. Nije SDP podržao novu vlast da bi radila što i stara. Volio bih da se u ovoj sali odluke donose koncenzusom a ne nategnutom većinom. To nije ono što mi podržavamo. Pozivam većinu da uključi i opoziciju.

Igor Petković podržao je Janovića i rekao da se ovaj zakon treba ograničiti i da je trebalo mijenjati sve što treba u Poslovniku.

-Smatram da svi imamo kapaciteta da donesemo prave odluke. Trebali smo sjesti i donijeti odluke na pravi način. Brzinom ugrožavamo legitimitet. SD neće podržati ovaj predlog.

Adrijan Vuksanović HGI je predložio da u donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika, treba uvrstiti i NVO, medije.

-Trebalo je bolje precizirati određene stvari. Opozicija pokazala da je ispred politike stavljena solidarnost. Etika ispred politike. Potrebno je pojačati i skupštinsko obezbjeđenje.

Janović je upitao Đurovića da li će ipak podržati Poslovnik.

-Ne vidim zašto usvajamo ovakvu dopunu ako ćemo uskoro raditi novi Poslovnik-kazao je Janović.

Đurović je potvrdio da ga je izlaganje Janovića podstaklo na premišljanje i pozvao predsjednika opštine da se izjasni.

-Volio bih da se vlast uključi i da ovo usvajanje Poslovnika ne bude samo puko obezbjeđivanja većine.

Predsjednik opštine Željko Komnenović je kao predlagač kazao je da nije imao namjeru da se uključuje u raspravu, jer je ovo formalno pravna stvar.

-Ljudi moji ovakve stvari se dešavaju i dešavaće se, ali zašto bi nekome uskraćivali učešće ako je kući u izolaciji. Nećemo nekoga uključivati ko je na respiratoru. Nećemo čekati da svi virusi prođu da bi se sjednica održala. Opština mora da funkcioniše. Nije Tivat ni prvi ni jedini koji su ovu odluku donijeli. Djeca učestvuju na horu online, što ne bi i sjednica. Hvala opoziciji na kontruktivnim primjedbama. Dajte da se što prije napravi radna grupa oko izrade Poslovnika.

Igor Petković je na izlaganje predsjednika kazao da nije nikakva opstrukcija u pitanju već zakon.

-Danas ste imali priliku vidjeti da se neke odluke ne donose po zakonu. Insistiramo da sve sve odluke donose po zakonu.

Đurović je kazao da mora kritikovati vlast i podržati opoziciju jer su neke odluke dostavljene u zadnjem momentu.

-Želim da se stvari rješavaju koncenzusom. Neke stvari su trebale biti riješene prije dolaska u Skupštinu. To nije opstrukcija. Ne smatram da je ovo gorući problem. Neću da podržavam odluke na silu i neću biti presudni glas. Nadam se da niko neće glasati partijski nego kontruktivno.

Adrijan Vuksanović je kazao Đuroviću da vidi da se muči.

-Posmatrajući Vaše ponašanje i izlaganje vidim muku koja raste. Imate dobre namjere. Nemam problem s tim što se razlikujemo. Kažete da Vi ne želite prelomiti. Morate prihvatiti odgovornost. Većina i manjina je rezultat onoga što je bilo 30. avgusta i mi smo to prihvatili. Razumijem Vašu muku i vaganje između manjine i većine. Kad Vaši članovi zauzmu određena mjest u Upravnim odborima, vaša podrška više nije manjinska, Vi ste u većini.

Ilija Janović kazao je da ostaju pri tome da je ovakav Poslovnik neprihvatljiv HGI-ju.

-Dolazim u dilemu. Kad pričamo o ovim stvarima, aludiram na stanje pacijenta koji je prinuđen doma u izolaciji. Koja je to granica bolesti kad odbornik može učestvovati? Dignitet je ono o čemu pričamo. Ja ne mogu da prihvatim da pacijent od bilo koje bolesti učestvuje, sem da to pravo ostvaruje u ovom domu. HGI takve odluke neće prihvatiti.

Jovanka Laličić je kazala odborniku Đuroviću da se ukazuje da nije lako biti u vlasti.

-Saglasna sam da SDP više nije manjinska podrška već dio vlasti. Ukoliko budu usvojene neke odluke on će snositi odgovornosti. Vršenje vlasti podrazumijeva preuzimanje odgovornosti.

Đurović je kazao da niti je neodlučan niti ima neodređen stav.

-Kako god ko mislio SDP nije dio izvršne vlasti. Kroz odbore nismo zaposlili niti jednog člana. U odborima imamo nadzornu fuknciju i tako doprinosimo. SDP ne treba da zapošljava, niti to treba DPS, niti nova vlast, nego da se bavi politikom. Kroz ovu interesnu podršku se nadam da ćemo ojačiti. Ja imam moralnu odgovornost za sve iznesem i za šta glasam.

Odbornik Vuksanović se složio sa Jovankom Laličić da u politici treba imati odgovornost.

– Ovakva imenovanja predstavnika SDP po Odborima i Savjetima su samo realizacija vašeg koalicionog aranžmana sa građanskim listama i mi samo stvari nazivamo pravim imenom jer nakon što ste ušli u te organe , vi niste samo parlamentarna podrška, već ste u koaliciji sa NP, BF i BG. Morate prihvatiti odgovornost, a ne tvrditi da ne želite da Vaš glas bude taj jedan iznad nas ostalih, i pozivate nas ostale iz opozicije da se dogovorimo sa vlasti oko izmjena Poslovnika.

Ivan Novosel je kazao da ova odluka nosi diskriminatroske elemente.

-Ne razmišljate da ima odbornika koji ne mogu iz drugih razloga učestvovati. Jesmo li ih diskriminisali-upitao je Novosel nakon čega je uslijedilo glasanje, a odbornik SDP-a Aleksandar Đurović je ipak podržao i glasao za izmjene Poslovnika.

 Predlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj, Milijane Dubak (NP) i imenovanju Sanje Vuković (NP), za novu predsjednicu usvojen je sa 17 glasova za, a 10 se nije izjasnilo.

Uz prihvatanje predloga odbornika Ivana Novosela (DPS) da se izmjeni naziv zakona jer je u novoj odluci ostao stari naziv, odbornici su danas sa 16 glasova za, 7 protiv i 4 uzdržana usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji  lokalnih objekata od opšteg interesa.

„Propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa primjenjivaće se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore u dijelu koji se odnosi na: vodovodnu, telekomunikacionu i kanalizacionu infrastrukturu, toplovode; opštinske puteve (lokalne i nekategorisane) i prateće objekte; ulice u naseljima i trgove; parking prostore, pijace; gradska groblja; podzemne i nadzemne prolaze; javne garaže; objekte distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV trafostanice i vodove od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja, javnu rasvjetu; solarne elektrane od 5 MW i manje, sportske objekte i skijaške staze sa pratećom infrastrukturom za pripremu i uređenje istih; javne i zelene površine i gradske parkove, ski-liftove, žičare koje se grade na teritoriji jedne lokalne samouprave; objekte privrednog razvoja (privredne objekte, objekte proizvodnog zanatstva, skladišta, stovarišta, robno-distributivne centre, servisne zone, slobodne zone, komunalno-servisne objekte, pumpne stanice) i objekte ruralnog razvoja (poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i ribarstva). Odredba stava 2 ovog člana shodno se primjenjuje i u slučaju kada jedinica lokalne samouprave donosi propis kojim se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa jedinica lokalne samouprave kojim se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa vrši Ministarstvo. Jedinica lokalne samouprave dužna je da propis iz stava 2 ovog člana uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona“, obrazložila je  sekretarka Sekretarijat za uređenje prostora, Sonja Pravilović.

Odbornica DPS-a Jovanka Laličić je kazala da joj nisu jasni razlozi zašto se odluka donosi, izuzev što se daje nadležnost Skupštini u odnosu na prethodnu odluku po kojoj je odluku doniosio predsjednik Opštine. Ona je naglasila da se po novoj odluci još više usložnjava postupak o gradnji jednog objekta od javnog interesa.

„Sada imamo odluku o pristupanju koju donosi predsjednik, odobrenje lokacije, programski zadatak, izvještaj, javnu raspravu i plus toga za svaki objekat se mora dati rješenje.Niste djelovali na čl. 5 u kojem je ostala odredba da odluku o pristupanju i izgradnji ipak donosi predsjednik Opštine. Zašto niste djelovali u izmjenama na taj član, pa da bude jasno da postoji samo ta jedna odluka i da je donosi Skupština“, pitala je Laličić.

Odgovarajući odbornici Laličić, predjsednik Opštine, Željko Komnenović, je kazao da se odrekao  svojih nadležnosti nakon razgovora sa kolegama iz Herceg Novog o izgradnji saobraćajnice na Luštici, koja jednim dijelom ide i preko teritorije tivatske opštine.  „Kad sam vidio da po našoj važećoj odluci, koju danas mijenjamo, ekskluzivno pravo odlučivanja ima predsjednik Opštine rekao sam da o tome treba da odlučuje Skupština. Mogao sam to da zadržim i odlučujem o projektu vrijednom preko milion eura, ali to nisam želio, jer mislim da to pripada lokalnoj skupštini, a ne jednom čovjeku, kako god se on zvao, pa makar bio i predsjednik Opštine“, kazao je Komnenović.

Aleksandar Đurović (SDP) je u potpunosti podržao odluku, pozdravivši odluku Komnenovića da se odrekne ingerencije i da tu odgovornost prenosi na skupštinu.

Po mišljenju Ivana Novosela nije bilo potrebe da se mijenjaju neke odredbe koje su već date u postojećoj odluci. „Nije bilo potrebe da se mijenja čl. 7, jer je to već definisano u čl 8.

To što stoji rok javne rasprave 7 dana to je u skladu sa prethodnim Zakonom a novi Zakon je donesen 2018., po kome rasprave traje najmanje 15 dana. Naša odluka je donesena 2014. godine, a poslednja izmjena donesena je 2016.g.“, kazao je Novosel, sugerišući da se u članu 9 izmjeni naziv jer je ostao naziv starog Zakona o uređenju protora i izgradnji objekata, a treba da sastoji Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata. On je predložio da se amndmanski djeluje i da se ta tehnička greška izmjeni, što je i usvojeno.

Jovanka Lalićić je kazala da uvažava legitimno pravo i da nije ništa suprotno zakonu da odluku o izgradnji lokalnog objekta donese skupština. „Niste djelovali na čl 5 da odluka o pristupanju i izgradnji objekata ipak donosi predsjednik opštine. Zašto u izmjenama niste djelovali na taj član pa da bude jasno da postoji samo ta jedna odluka i da nju donosi Skupština. Obrađivač nije cjelovito djelovao i djelovalo se na pogrešan član ove odluke“, konstatovala je Laličić.

Odbornici su sa 16 glasova za, sedam protiv i tri uzdržana usvojili predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Sekretarka za društvene djelatnosti Borka Mršulja je kazala da je razlog za ukidanje ove Odluke pravne prirode, ali da se ukidanjem Odluke neće prestati i sa aktivnostima u sprovođenju omladinske politike. Replicirajući Mršulji, odbornica Jovanka Laličić (DPS) je istakla da nova vlast u Tivtu ima pravo da bude nezadovoljna određenim odlukama, kao što je bio slučaj i sa RE populacijom. Međutim, kako je kazala, trebali ste prvobitno donijeti novu Odluku da bi postojeću stavili van snage. Laličić je upitala prema kojim kriterijumima će se finansirati omladinska politika, ako ne postoji nova odluka. Odgovarajući Laličićki, Mršulja je kazala da kancelarije RE populacije i dalje postoje u OŠ Drago Milović. Đaci RE populacije i dalje imaju prava koja su imali, kazala je Mršulja i dodala da povlačenjem te odluke nisu doveli RE populaciju u lošiji položaj.

Mršulja je navela da u prošlom sazivu nije riješen prostor za sprovođenje omladinske politike te da je u izvještaju od 2020. godine procenat uspješnosti bio svega 15%. Kako je istakla Mršulja, u međuvremenu su pogledali prostor šoping centra, a kako je kazala postoji mogućnost apliciranja za sredstva od 3000 eura za opremanje tog prostora. Laličić je na ovo reagovala riječima da je samo pitala na osnovu koje odluke će se raditi dok se ne donese nova. Odgovarajući Laličićki Mršulja je kazala da do donošenja nove odluke imaju šest radionica te da se Zakonom o javnim nabavkama može regulisati finansiranje.

Potpredsjednik Goran Božović je naglasio da je Odluka ukinuta jer je jedna u nizu nakaradnih odluka koja je donešena na predlog Darke Ognjanović, bivše sekretarke Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja.On je rekao da je ta Odluka donešena da bi se izvlačio novac i favorizovao Omladinski klub. Potpredsjednik Božović je naveo da su se raspisivali pozivi bez konkretnog finansijskog iznosa i ugovori o sufinansiranju Omladinskog kluba od strane Opštine opet, kako je istakao Božović, bez navedenih sredstava. Mi smo, istakao je Božović „otkrili mnoga nepočinstva, napravili racionalizaciju zapošljenih i ostvarili uštedu od milion eura na godišnjem nivou. Kada stabilizujemo javnu potrošnju i budžet, onda ćemo se pozabaviti donošenjem Odluke o sprovođenju omladinske politike“, zaključio je Božović.

U diskusiju se uključio i Siniša Kusovac koji je poručio novoj vlasti ako ima ikakve dokaze o nepočinstvima, da podnese krivične prijave. Kusovac je istakao da djeca trebaju biti prioritet. Goran Božović mu je odgovorio da je sekretarka Ognjanović podnjela izvještaj da su održane radionice sa raznim organizacijama, iako su te organizacije nama javile da radionice nisu realizovane zbog epidemiološke situacije i vratile novac. Kusovac je odgovorio da mu je cilj da od svoje djece napravi ljude te da ga ne pogađa ništa jer, kako je istakao nije bio dio toga. On je rekao da sudije i tužioci to riješe. Goran Božović se odgovarajući Kusovcu osvrnuo na radionice koje nisu bile održane iako je sekretarka izjavila suprotno, te naglasio da su novčana sredstva vraćena tek kada se to otkrilo. On je poručio Kusovcu da ga sadašnje pravosuđe štiti, te da se zato na njih i poziva. Diskusiju po ovoj tački zaključio je odbornik SDP-a Aleksandar Đurović koji je pozvao na izradu nove strategije za mlade koja će, kako je istakao biti uspješno realizovana.

Predlog Odluke o osnivanju Savjeta za sport usvojen je sa 16 glasova za, sedam protiv, jednim uzdržanim, a tri odbornika se nijesu izjasnila.

Odbrornik SDPa Aleksandar Đurović podržao je ovaj predlog i pozvao i poziciju i opoziciju da se uključe.

Skupština je primila k znanju Informacije o radu svih obrazovnih ustanova u Tivtu. Diskusija se povela jedino oko Informacije o radu SMŠ „Mladost“ kada je odbornica Sanja Vuković (NP) upitala direktoricu škole Jovanku Vujačić koliko je opština Tivat novaca izdvajala za ovu školu. Vujačić je kazala da je zamjenu plina lož uljem finansirala opština u iznosu od 10.400 eura koliko je izdvojilo i Ministarstvo prosvjete. Vujačić je takođe kazala da je opština podržala rekonstrukciju i zamjenu pvc stolarije sa 143.000 eura, koliko je prema njenim riječima, izdvojilo i Ministarstvo. Vujačić je naglasila da je opština velika podrška kada su u pitanju učenici koji osvajaju nagrade kako na državnim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Uloženo je preko 80.000 eura za opremanje kabineta redovne i praktične nastave, navela je Vujačić istakavši da je to donacija kompanija Adriatic Marinas i Luštica development. Siniša Kusovac se uključio pitanjem za pojašnjenje navedenih uspjeha učenika. Odgovarajući Kusovcu , Vujačić je istakla nagrade troje učenika na međunarodnim i državnim takmičenjima. Ona je pomenula i debatere škole koji su ostvarili 2. mjesto na nivou Crne Gore. Takođe, kako je kazala Vujačić kuvari su postigli značajne uspjehe na međunarodnom takmičenju gdje su osvojili srebrnu medalju, a nije izostavila ni mlade eko reportere SMŠ „Mladost“.

Odbornici su primili k znanju informaciju o stanju u oblasti zdravstva za prošlu godinu. Odbornica DPS-a, Jovanka Laličić, se zahvalila medicinskim radnicima Doma zdravlja, koji su, kako je kazala, već godinu dana na prvoj liniji fronta i daju maksimum da ublaže posljedice korona virusa.

Ona je, u ime Kluba DPS-a, istakla da je proteklih mjeseci epidemiološka situacija u Crnoj Gori, a posebno u Tivtu, izmakla kontroli i da je bio veliki broj oboljelih i, na žalost, smrtnih slučajeva. „Možda bi“ kazala je, „bilo primjereno da smo proglasili dan žalosti“.

Laličić je naglasila da je pogoršana epidemiološka situacija dovela do zatvaranja grada, do zabrane rada ugostiteljskih i drugih uslužnih djelatnosti što se negativno odrazilo na ekonomsku situaciju građana. Po njenom mišljenju, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje nije na to adekvatno odgovorio i da ni preventivne ni represivne mjere nepostojeće Komunalne policije i inspekcijske nisu urodile plodom. „Imamo situaciju da naši privrednici i građani trpe posledice svega ovoga, pa je došlo vrijeme da zajedno sjednemo u interesu svih građana i privrednika našeg grada i razmotrimo mogućnosti koje lokalna samouprava može da uradi prema privrednicima u pogedu nekih subvencija. Nadam se da će na sledećoj sjednici biti ponuđen jedan takav paket mjera oko kojih ćemo se saglasiti, jer je to interes svih građana, bez obzira na političku pripadnost“, naglasila je Laličić.

„Kod vas u DPS-u je inspirativna tema epidemiološka situacija, imate i određena saopštenja oko toga kako biste dokazali da smo mi nesposobni, a vi sposobni. Možda bismo bili malo sposobniji da nismo zatekli 3,5 miliona pustoši u budžetu koje ste napravili, pa se, pored epidemiološke situacije, moramo baviti i ekonomijom. Međutim, ne bih baš rekao da je situacija izmakla kontroli, jer danas imamo 2 oboljela na nivou grada i uskoro Tivat prelazi u drugu grupu. Ipak, možda negdje sa vama i dijelim mišljenje vezano za subvencije jer ja nemam problem koji ste vi imali da kritikujem Vladu CG kad donosi loše odluke“, istakao je Komnenović

Vlada će, po njegovim riječima, pomoći privredi na način da će subvencionirati kamate za one kredite koje su uzeli turistički poslenici. „Što se Opštine tiče sve što je mogla uradila je: ne plaća se voda, odvoz smeća, a ni zakup terasa“, kazao je Komnenović, najavljujući za sledeću sjednicu predlog odluke o donošenju novih mjera podrške prvivredi.

Tom odlukom, kako je kazao, privrednici će se osloboditi prireza, poreza na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, zakupci poslovnih prostora i zemljišta u vlasništvu opštine Tivat plaćanja zakupnine, a taksisti plaćanja naknada licenci.

Predsjednik Opštine je naglasio da su sa sastankom sa privrednicima željeli da uključe širu zajednicu, da je Komunalna policija naplatila više za mjesec dana nego Komunalna policija prošlog saziva za vrijeme čitavog svog rada, a zdravstvenim radnicima se zahvalio, naglasivši da su oni heroji našeg vremena.

„Cijela zajednica treba da im se posveti i tim ljudima obezbijedi veće zarade što nije u ingerenciji lokalne uprave, ali ću to predložiti na relevantnim adresama. I bez obzira na nezavidnu finansijsku situaciju za koju nismo odgovorni mi nego neko ko je bio prije nas, izdvojili smo određena sredstva i aktivirali određene donatorske linije, a imamo informaciju da će biti donatorske linije i na nivou grada. U saradnji sa rukovodstvom Doma zdravlja napravili smo organizaciju kako građani ne bi napolju čekali na testiranje i rezultate. Ostavimo politiku po strani. Mi ne želimo da politički profitiramo, važno je da svi zajedno nešto uradimo i da pomognemo koliko možemo. Vlast nije u potpunosti profunkcionisala na državnom nivou, pa mi ne možemo kontrolisati Upravu za inspekcijske poslove, koja je više u Opštini nego u drugim objektima. Bitno je da je krenula imunizacija koja će, prema uvejravanju iz Vlade, biti brzo završena što je veoma bitno zbog predstojeće turističke sezone koja je jedini spas za ekonomijue“, kazao je Komnenović, pozivajući da svi zajedno daju doprinos i da se epidemiološka situacija ne koristi za političke poene.

U raspravi je učestvovao i odbornik koalcije „Narod Pobjeđuje“, Miomir Abović koji je rekao da je mučno čitavo izlaganje aktuelne opozicije. „Gospođa Lalićić se usuđuje da kritikuje Opštinski tim. Pripada partiji koja 30 godina nije izgradila ni jednu bolnicu u CG, uništili su crnogorsko zdravstvo, nedostaje oprema, a zdravstveni radnici imaju loše plate“, naglasio je Abović.

Medicinske radnike Doma zdravlja, uz konstataciju da su na izmaku snaga,  pohvalio je i Igor Petković (SD). „Da bismo došli do nekih rezultata moramo se voditi ličnim primjerima“, naglasio je Petković, zamjerivši predsjedniku Opštine što je, kako je kazao, prekršio epidemiološke mjere koje su na snazi kada je iz Tivta otišao za Podgoricu. „Kako će građani poštovati mjere ako ih vlast ne poštuje? Da li bi Vlada trebala da isplati naknade zatvorenim djelatnostima?“, zapitao je odbornik Socijaldemokrata, naglasivši da bi u lokalnom parlamentu povodom zdravstvene situacije trebalo zauzeti zajednički stav i Vladi CG poslati jasnu poruku.

Aleksandar Đurović (SDP) je kazao da se, što se trenutnog stanja tiče, situacija malo popravila po brojkama i da su mjere malo popustile. „Subvencije koje privrednicima daje Vlada brzo će isteći, a oni moraju od nečega da žive i da zadrže zaposlene i da dočekaju sezonu. Privrednicima u skladu sa mjerama i mogućnostima treba dozvoli rad na terasama“, kazao je Đurović, predlažući i da se zbog preminulih građana organizuje dan žalosti.

Adrijan Vuksanvić iz HGI-a je istakao da je zdravstvena situacija u prošloj godini bila teška i izazovna i da se to prenijelo i u ovu godinu. „Mi se svi ovdje razlikujemo po mnogim pitanjima, i političkim i ideološkim, ali virus koji nam prijeti nas ne razlikuje i šalje poruku da bar u zdravstvenoj krizi treba da budemo jedinstveni. HGI je shvatila taj, da ne kažem, ontološli poziv na zajedništvo, a svojim primjerom i osobnim i političkim davala je doprinos kreiranju ambijenta koji će štititi i sebe i druge od korona virusa. Mi smo prošle godine izdvojili značajna sredstva i kupili jedan respiratior za kotorsku bolnicu. Mi nismo eksploatizirali ovu temu zarad političkih poena jer je ona iznad politike.  Čestitam Radio Tivtu, lokalnom mediju koji je uveliko nadišao svoje granice i pravovremno nas izvještavao i obavještavao o svim važnim pitanjima vezanim za korona krizu, a davao je i svoj doprinos ozbiljnosti situacije. I u ovakvom stanju bez te svijesti o ozbiljnosti neće biti ni odgovornosti i zbog toga odajem priznanje lokalnom radiju na pravovremenom izvještavanju i medijskom doprinosu kako bi iz ove krize što prije izašli“, kazao je Vuksanović.

Miomir Abović (NP) se nije složio sa kritikom sadašnje Vlade koja se, kako je rekao, možda nije još snašla, a ni sa zamjerkama predsjedniku Opštine koji je prisutsvovao crkvenom obredu u Podgorici. On je Igora Petkovića pitao zašto ne pominje prethodnog predsjednika Opštine, Sinišu Kusovca (DPS), koga je, i pored zabrane izlaska, policija zaustavila u Grblju i sprovela u Igalo u karantin.

Replicirajući Aboviću, Igor Petković je naglasio da sve što je rekao za Kusovca ima snimljeno pa da to potraži i posluša. „Protiv Željka Komnenovića lično nemam ništa, ali mislim da je sa skupštinske govornice trebao uputiti  izvinjenje građanima za zloupotrebu položaja. Što se tiče prethodne Vlade i kako bi se mi snašli, sigurno bi prihvatili donaciju od 100.000 vakcina, a ne doživjeli onako sramnu situaciju koju smo doživjeli na aerodormu u Podgorici kada nam je susjedna država onako okupatorski donijela 2000 vakcina“, kazao je Igor Petković.

Predsjednik Komnenović je za narednu sedmicu najavio posjete premijera Zdravka Krivokapića, koji će tom prilikom zasaditi sadnice u znak sjećanje na preminule u Tivtu i u Crnoj Gori, te ministara Spajića i Milatovića sa kojim će na osnovu inicijative lokalne uprave razgovarazti o  konkretnim mjerama podrške privredi.

Jovanka Laličić se složila sa konstatacijom Igora Petkovića da njihova Vlada ne bi odbila donaciju velikog broja vakcina iz političkih razloga. „Ne bi ni uoči lokalnih izbora u Nikšiću onemogućila građanima da iz jednog grada dođu u drugi, a otvorila granice prema Srbiji, Kosovu i BiH kako bi birači iz tih država mogli doći na glasanje“, kazala je Laličić.

Potvrđujući da je prekršio mjere samoizolacije, Siniša Kusovac je rekao da nikada nije ni od koga bježao i da je na sudu platio kaznu od 1.500 eura. „Kusovac Siniša je otišao u Radio Tivat i u emisiji kod dirketora te kuće, kome se zahvaljujem, javno se izvinio svim građanima Tivta. A što se tiče članaka: pobjegao, bježi, to je isto ono: Katnić u posjeti Kusovcu, umalo Kusovac izbjegao zatvor, kružni tokovi se neće nikada napraviti, bruto- neto plate uvećane na 2.3 hiljade …“, rekao je Kusovac.

Govoreći u ime Bokeškog Foruma, Andrija Petković je rekao da u jednoj stvari moraju biti saglasni, a to je da svi duguju zahvalnost zdravstvenim radnicima za ono što su uradili, kao i svim građanima Tivta koji su poštovali  mjere i samoizoloaciju. On je naglasio da je ekonomska situacija ugrozila i zdravstvenu situaciju. „Iz tih razloga nismo mogli da reagujemo onako kako bi možda htjeli, ali došli smo do toga da se broj zaraženih u Tivtu zaista smanjuje. Međutim, sve ono što je prethodna vlastt radila bilo je kao „poslije mene potop“ i za sve što se dešava vi ste krivi i odgovorni. Sve ono što ste vi radili sve nam se vraća kao bumerang“ kazao je Andrija Petković, naglasivši da koaliciona vlast insistira na dijalogu sa Vladom CG i da od prethodne vlasti DPS- a niko ne može biti gori.

Na komentar Igora Petkoviča o okupatorskoj donaciji reagovali su odbornici koalicije „Narod Pobjeđuje“, Sanja Vuković i Dejan Risančić.

Vuković je kazala da je ponosna na svoje porijeklo i što ima prađedove i Hrvate i Crnogorce i Srbe, a i na to što joj je čukunđede dao život za Srbiju. „I ne stidim se toga što sam Srpkinja i ne dijelim ljude na taj način i ni za jednu državu ne bih rekla da je okupatorska“, kazala je Vuković, naglasivši da reaguje zbog svojih predaka i svoje djece, a Igora Petkovića je zamolila da objasni šta je rekao.

Sva demokratija Igora Petkovića, ustvrdio je Risančić, pala je u vodu. „ O kom okupatoru se priča, možda iz 1918? Kako bi bilo da ja pričam o fašistima koje imamo u našem okruženju i da se prema narodu kome ti pripadaš i gospoda iz HGI obraćam fašistički. Ne mogu vjerovati da se ovo u ovom domu priča. Ako neko ima pravo da priča o fašističkim susjedima onda imamo mi koji smo u Boki, odakle si i ti g-dine Petkoviću, i nemoj da otvaraš stare rane i te istorijske priče ostavite drugim ljudima da pričaju. Puna su vam usta demokratije, Boke, suživota i vi ćete da nazivate okupatorskom donacijom. Za svaku vakcinu koja dođe treba se pokloniti i zahvaliti, a ne govoriti o nekih okupatorskih 2000. Smatram da bi trebali da se svima nama izvinite na govoru mržnje protiv koga se ovdje svi borimo. Moram reći da sam duboko uvrijeđen i iznenađen. Predsjednik Skupštine je trebao odmah da vas upozori i da vam oduzme riječ i da od vas traži javno izvinjenje“, kazao je Risančić.

„Kada kažem okupatorska donacija ne mislim ni na jedan narod nego na Vladu koja vodi politiku protiv ove države. Dakle, kada sam to rekao nisam mislio ni na vašeg đeda gospođo Vuković, ni na moje kumove, ni na nikoga od normalnog naroda nego na Vladu koja trenutno, a vidjeli smo to u Nikšiću, radi što radi. I zaista sam u tom kontekstu pričao. Ako neko odbije sto hiljada vakcina pitam kakva je to politika i o čemu se tu radi. Kampanja koja se protiv Crne Gore vodila u medijima susjedne države je okupaorska, ali ne naroda Srbije nego Vlade. Vi  znate g-dine Risančiću da ja nikoga ne vrijeđam bez obzira kako se etnički izjašnjava, a nije davno bilo kad je pop sa Ostrva cvijeća rekao: „Dabogda bili svi prokleti koji glasaju za SD i DPS. Tada se niste javili da branite suživot u Tivtu“, odgovorio je Igor Petković.

Odbornici Slkupštine ošpštine upoznali su i sa Informacijom o ostvarivanju prava iz socijalne i dječije zaštite u 2020.godini.

U decembru 2020. na evidneciji PJ Tivat bilo je 50 korisnika materijalnog obezbjeđenja od kojih 20 porodica po osnovu radne nesposobnosti, 8 samohranih roditelja, jednokratne  pomoći koristilo je 114 porodica, a korisnika tuđe njege i pomoći bilo je 207.

Tokom 20120 godine na zahtjev stranaka vođeno je 7 postupaka starateljstva. PJ Tivat obavlja savjetodavni rad s strankama . U kontinuitetu se odvija saradnja sa Crvenik Krstom organizovanjem humanitarne pomoći.

 

Odbornici lokalnog parlamenta su upoznati sa stanjem u oblasti zapošljavanja na području opštine Tivat u 2020 godini.

Poslednjeg dana prošle godine na evidenciji Biroa rada Tivat nalazila su se 724 lica, u odnosu na godinu prije broj nezaposlenih je porastao za 292 lica ili za 40.5 %.

Duže od jedne godine posao čeka 461 lica, 204 lica traži posao duže od 3 godine a 59 duže od 5 godina. Lica starosti do 25 godina ima 95, a preko 50 godina 186. Prvi put zaposlenje traži 139 lica.

Sa evidencije Biroa rada Tivat prošle godine je zaposleno 305 lica (163 žena), najviše srednjoškolaca sa četvrtim stepenom stručne spreme – 110, zatim lica sa VII-1 stepenom stručne spreme 95 i srednjoškolci sa trećim stepenom stručne spreme 36.

Aktivna politika zapošljavanja podrazumjeva različite programe kojima se interveniše na tržištu rada, kako bi se pružila stručna podrška nezaposlenim licima, u cilju njihovog zapošljavanja. Mjere se sprovode kroz različite programe: programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, javne radove, subvencionirano zapošljavanje i sl.

Tokom 2020. godine, u Birou rada Tivat realizovani su programi Javnih radova „Neka bude čisto“ za 6 lica evidencije, i programi „Stop sivoj ekonomiji“ za 1 lice, kao i „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“ za 1 lice. „Program grantova za samozapošljavanje“ dodijeljen je za 2 prijedloga projekta za lica sa evidencije Biroa rada Tivat.

Tokom 2020. godine, 43 korisnika programa stručnog osposobljavanja je uspješno završilo program u opštini Tivat.

Na evidenciji Biroa rada Tivat u prošloj godini je bilo 66 invalidnih lica sa evidentiranim nekim oblikom invaliditeta (od čega 35 žene).

Od tog broja, za 58 lica (34 žene) status invalidnog lica je utvrđen Rješenjem komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda za zapošljavanje. Ta lica su kategorisana u tri grupe, shodno utvrđenom procentu invaliditeta.

Informaciju o radu OO Crveni krst Tivat za 2020. godinu. odbornici su primili k znanju.

Izgradnja novog objekta, u koji je smještena ova organizacija, na mjestu starog, te preseljenje u privremeni smještaj sa centralom u Gradiošnici, uslovili su rad i karakter djelovanja tokom prošle godine, stoji u Informaciji. Preseljenje je podrazumijevalo smještaj na osam lokacija, računajući i improvizovani skladišni prostor u odmaralištu “Kraljevo” u Donjoj Lastvi, a udaljenost privremene lokacije znatno je otežala rad volontera.

Dubravka Koparan, DPS, kazala je da, uprkos brojnim problemima koji su otežavali rad opštinske organizacije Crvenog krsta Tivat u prošloj godini, korisnici pomoći ove organizacije nisu trpjeli već se djelovanje Crvenog krsta itekako vidjelo. Ona je istakla da se sa jako malim godišnjim budžetom realizuju brojne aktivnosti, kao što su spasilaštvo na vodi, djelovanje u nesrećama, geronto program, prva pomoć, dobrovoljno davalaštvo krvi, obezbjeđivanje invalidskih pomagala i slično.
Koparan je rekla da je predanost volontera Crvenog krsta za svako poštovanje: “Ovi mladi ljudi su prepoznati kao učesnici i pobjednici brojnih takmičenja u pružanju prve pomoći, te pomoći svojim sugrađanima, kako u normalnim okolnostima tako i u trenutnoj situaciji. Mislim da je važno da javnost ovo čuje i da se buduće generacije ugledaju na ove mlade ljude koji su na raspolaganju svim našim građanima i u ovakvoj nezavidnoj zdravstvenoj situaciji ne bojeći se za svoje zdravlje.
Ona je posebno pohvalila rad geronto domaćica u projektu Njega starih lica u Opštini Tivat, ističući da one daju svoj maksimum pružajući usluge  starim licima: “Iako su osmjeh i zadovoljstovo ljudi kojima pomažu velika nagrada za njih, nadam se da lokalna samouprava prepoznaje značaj ovog servisa i vrednuje trud i rad ovih gospođa.”

Koporan je poželjela brz oporavak i povratak na posao sekretaru Opštinske Organizacije Crvenog krsta, Dušku Božoviću, koji je pružajući pomoć ugroženim licima zaražen virusom covid-19 i trenutno je na liječenju.

Odbornici su bez rasprave primili k znanju Informaciju o stanju uredjenja obale na posručju naše opštine za prošlu godinu.

Odbornike je sa Informacijom o stanju bezbjednosti u Tivtu u 2020.godini upoznao načelnik Odjeljenja bezbejdnosti Tivat, Dragan Kontić.

On je iznoseći pokazatelje u najznačajnijim oblastima i linijama rada policijske službe za 2020.godinu kazao da je nakon izvršene analize najznačajnijih bezbjednosnih parametara, stanje ukupne bezbjednosti na području opštine Tivat izuzetno povoljno.

„Policijska služba u Tivtu uspješno je odgovorila svim postavljenim zadacima uz pojedine otežavajuće okolnosti koje se odnose kako na potreban broj izvršilaca, tako i na adekvatne uslove rada u postojećem radnom prostoru Odjeljenja bezbjednosti. U prethodnoj godini započete su određene inicijative na izgradnji objekta za potrebe policije u Tivtu, upućene prema nadležnim službama MUP-a i Vlade Crne Gore, kao i nadležnim organima lokalne samouprave. Posebno otežavajuće okolnosti u funkcionisanju kolektiva Odjeljenja bezbjednosti bile su zbog aktuelne epidemiološke situacije jer se funkcionisalo u otežanim uslovima rada i posebnim uslovima postupanja u sprovođenju policijskih poslova i zadataka kako u prostorijama OB-a tako i na terenu. Radni rezultati i funkcionisanje kolektiva Odjeljenja bezbjednosti Tivat ostvareni su bez angažovanja potrebne ispomoći iz drugih centara i odjeljenja bezbjednosti, kao i uz značajan doprinos i koordinaciju rada sa drugim državnim organima, posebno zdravstvenim i epidemiološkim službama, organima lokalne samouprave, građanima, NVO sektorom i medijima“, naveo je, između ostalog Kontić.

On je naveo da je u  oblasti kriminaliteta bilo je 145 što je u odnosu na prošlu godinu kada su registrovana 144 djela bilo skoro na istom nivou. Ostala krivična djela opšteg kriminalitata bilo je 98, krivična djela po osnovu opojnih droga

U vezi sa zloupotrebom narkotika procesuirano je 14 prekršaja i prijavljeno 16 lica u vezi posjedovanja opojne droge ili konzumiranja. U 20 zaplena ukupno je oduzeto 130 grama opojne droge.žIz oblasti kriminaliteta postupano je po zahtjevima tužioca u 53 slučaja, po zahtjevima sudova u 82 slučaja.

Kad je u pitanju maloljetnička delikvencija na području Tivta u 2020.godini otkrivena su i procesirana 4 maloljetna lica zbog izvršenih krivičnih djela, aprijavljena su i 4 lica starijih maloljetnika.

Iz oblasti porodičnog nasilja procesuirana su ukupno 4 krivilna djela

„Od 29.12 2019..g. pa do 30. avgusta prošle godine, kada su održani izbori i kada smo pobjedili i oslobodili se, u izvještaju je navedeno da je organizovano više protestnih šetnji, litija i da su svi skupovi organizovani bez incidenata i da nije bilo privedenih građana. Nvodite da je održano 12 takvih skupova i da su u tri slučaja pozvana lica. Zašto stoji da nema privođenih lica, a u sledećem pasusu stoji da ih je troje“, upitao je Dejan Risančić (NP)

Odgovarajući Risančiću,  Kontić je rekao da su ta lica pozvali, ali da oni nisu privođeni i da su ta tri lica navedena kao organizatori skupova.

Odbornik SDP-a, Aleksandar Đurović, je govorio o žalbi građana ispod zgrade Distribucije, koji se žale na parkiranje i okupljanje nekih ljudi. „Čak su mi građani prijavljivali da sumnjaju i na narkotike . U poliicji su im rekli da su u nekoliko navrata radili racije i da nije bilo ništa sumnjivo. Po dva puta dnevno smo zvali komunalne policajce zbog parkiranja, ali nije bilo rezultata do izbora, ali sada je parkiranja mnogo manje. Drugi problem, opet po sugestiji građana, je zbog društvenih mreža, a odnosi se na jednog momka koji snima klipove, prijeti i priča razne agresivne stvari.  Policija je i reagovala, ali dosta sugrađana je zbog te osobe zabrinuto“, kazao je Đurović koji je kazao da ne poznaje to lice.

Predlog Odluke o imenovanju Skupštine fudbalskog kluba Arsenal je nakon duže polemike usvojen sa 14 glasova za, šest protiv i jednim uzdržanim.

U uvodnom izlaganju vd sekretarka za društvene djelatnosti istakla je da su dugovanja kluba u decembru iznosila 110 hiljada eura, a navela je i brojne pozajmice od Opštine Tivat koje su bile nezakonite.

Kontić je potvrdio da su prisutni problemi koji se odnose na mogućnost zloupotrebe narkotika i njihove prodaje. „Bilo je dosta postupanja prema određenim licima, znamo o čemu se radi, ali ne možemo o detaljima zbog procedura.

Svakako ćemo dati doprinos i uključiti se na svaku prijavu i saznanja građana.

Problem oko parkiranja može se riješti sa Komunalnom policijom, a ako treba asistencija može policija da se uključi. Za momka koji prijeti i fotografiše to je procesirano. Da li je to taj slučaj, ne mogu govoriti jer zakonska ograničenja ne dozvoljavaju da se pominju imena dok se predmeti pravosnažno ne okončaju“, naglasio je Kontić.

Potpredsjednik Opštine, Vladimir Arsić, je kazao da lokalna uprava trenutno nema, a nije ni imala, dobar odnos sa Upavom policije. On je naveo da je krajem avgusta prošle godine imao problem sa jednim bivšim saradnikom policije i pripadnikom lokalne uprave. „Od tada pa do danas, po pisanoj prijavi koju sam dao, nismo dobili odgovor od vas i komandira policije Odjeljenja bezbjednosti. Šta da očekuju građani Tivta, kad je prema potpredsjedniku Opštine takav odnos?, zapitao se Arsić.

Načelnika OB Tivat, Arsić je, takođe, pitao: Šta se dešava u Tivtu posijle 21 sat? Imate li informaciju ko su dileri droge u Tivtu? Da li smo predsjednik Opštine i ja krivično gonjeni?

Svaki predmet, kazao je Kontić, je obrađen i svaki je dobio epilog, a tužilaštvo je upoznato sa svim detaljima. „Moram provjeriti, ali mislim da ste odgovore dobili lično. Taj odgovor  sam ja lično sa saradnicima napravio i ako vam ga neko nije dostavio, ja ću vam ga lično dostaviti i vidjećete kada je urađen. Problematika oko zloupotrebe narkotika je nešto što treba da se radi sa više nivoa, a mi kao lokalna služba imamo ograničene kapacitete. I taj dio dosta je korektno završavan. Postupanja prema vama i predsjedniku Komnenoviću su bila isključivo vezana po zahtjevu dvojice tužioca, jednog iz Podgorice, a drugog sa Cetinja. Ti predmeti su samo dostavljeni kao informacija šta ste vi i po kom osnovu tada saopštili kao građani, a ni jedan predmet nije diobio krivičnu proceduru. Dostavljen je tužiocu radi daljeg odlučivanja. Sve što je bilo kome sporno, sada i bilo u kom vremenu, dobiće svaki izvještaj o radu policije, bar dok sam ja još u ovom gradu i dok radim ovaj posao. Odnos će prema svima biti jednak i profesionalan do kraja“, odgovorio je načelnik OB Tivat potpredsjedniku Arsiću.

Odbornik NP, Miomir Abović, je naglasio da pitanja o prodaji narkotika postavljaju i građani u dijelu Seljanova i Donje Lastve, koji su zabrinuti za svoju djecu.

„Očito je da ima ljudi koji otvoreno prodaju drogu na nekim lokacijama i normalno je što su ljudi zabrinuti za svoju djecu. Kad me oni pitaju možete li vi nešto da uradite po tom pitanju, ja im kažem da ne možemo i da to vjerovatno ne može ni lokalna policija. Vjerujem da g-din Kontić ima najbolje namjere, ali je on kao činovnik dio jedne od dva dijela najtrulijih sistema u Crnojn Gori, a to su policija i pravosuđe. Tu se mora čistiti od vrha. To mora hitno početi, inače nam nema spasa“, kazao je Abović.

Kontić se složio da postoje probelemi, ali je naglasio da se stvari moraju definisati. „Ja sam u Tivtu i odgovaram za Tivat i trudim se da to radim maksimalno profesionalno, koliko to zakon i sve moguće naše mjere dozvoljavaju. Problema na određenim nivoima ima sigurno, ima ih i kod nas, ali sve što bude moguće rješavaćemo u saradnji sa svima. Problem sa narkoticima, kako sam već rekao, postoji, ali se i rješava dosta toga i to će nam i dalje biti jedan od prioriteta u radu“, kazao je Kontić, naglasivši da je dosta slučajeva procesuirano.

Adrijan Vuksanović se zahvalio na reakcijama Uprave policije po pitanju brojnih prijetnji koje su dobijali funkcioneri HGI-a i, izuzev jedne koja je sada u procesu, sve su riješene. „One su posebno kulminirale prošle godine, koja je bila sa bezbjednosnog aspekta jako zahtjevna, ali policija je imala dobre reakcije i u jednoj socijalnoj napetosti održala je red i mir, što nije bilo jednostavno. U to sam se više puta sam uvjerio na najdirektiniji način“, kazao je Vuksanović, dodajući da su više puta skretali pažnju i na probleme sa društvenim mrežama.

U posljednje vrijeme, po riječima Kontića, zbog tehnoloških promjena i sajber kriminala došlo se u situaciju da policija ima puno prijava koje se odnose na vrijeđanje, klevete i prijetnje putem društvenih mreža. „Ono što je važno istaći kada su uvrede i klevete u pitanju je da policija to mora pokušati otkriti, ali da se one gone privatnom tužbom. To policija ne procesuira“, pojasnio je Kontić.

Predsjednik Skupštine, Andrija Petković, upitao je Kontića: Da li policija ima imena dilera droge u Tivtu, da li noću obilaze sumnjive zone, posebno lokacije Župa, Seljanovo, Vrmac, Gornja Gradiošnica, gdje je provjereno okupljalište narkomana, te koliko ima maloljetnih lica koja su uhvaćena u prodaji i konzumiranju droge?

U izvještaju, odgovorio je Kontić, navedeno je 16 slučajeva maloljetnika zbog konzumiranja i prodaje, i oni su u proceduri. „Imaju još tri, četiri sporna lokaliteta i sve ih opserviramo. Uključeni smo oko toga, a problem imamo sa Lepetanima, odnosno sa Verigama. Imamo ta okupljanja i to je jedan od prioriteta. Trudićemo se da rezultati budu bolji“, naglasio je načelnik OB Tivat.

Potpredsjednik Opštine, Goran Božović, uputio je primjedbu na efikasnost rada policije u Opštini Tivat povodom konkretnih tema koje se tiču njega i njegove  porodice. „Ja i moja supruga smo u proteklom periodu podnijeli tri prijave za, kako to policija vodi, sajber kriminal, za anonimne komentare po portalima i po određenim profilima društvenih mreža, koje upućuju na klevetu, razne uvrede, targetiranje, ugrožavanje bezbjednosti porodice, zloupotreba privatnog sadržaja i neovlašćeno preuzimanje fotografija đeteta sa naših ličnih profila i objavljivanja na anonimnim profilima. Jedna prijava te vrste podnijeta je u septembru prošle godine, a dvije u decembru. Nemamo nikakav zvaničan odgovor po tom pitanju. Nalazim za shodno da spomenem ovo iz ličnog primjera i da pošaljem poruku tim herojima i junačinama koji anonimno komentarišu iza raznih pseudonima, nekih stranica patriotsko-komitskih saveza i čuda i koji nalaze za shodno da nas tako blate, provociraju, targetiraju i ugrožavaju bezbjednost neovlašćeno. Zloupotrebljavaju privatni sadržaj fotografija maloljetnog đeteta. Zaista, ovo je slučaj za prosječno informatično pismenog čovjeka i, da se tako izrazim, hakerčića, da otkrije, a znamo da Uprava policije ima ozbiljne mjere i tehnologiju da ovo lako otkrije. Lako je otkriti ko je administrator određene stranice na fejsbuk društvenoj mreži, a lako je otkriti i sa koje IT adrese se komentariše. Lako se otkriva koja je društvena mreža, ili portal i lako se otkriva i lokacija. Nikakav zvaničan odgovor nemam i upućejm primjedbu i izražavam nezadovoljstvo krajnje lošim reakcijama i neefikasnošću u ovom procesu. Moram da naglasim da postoji jedan inspektor, kada je supruga prijavila slučaj đe je zloupotrebljena slika našeg maloljetnog đeteta na jednoj društvenoj mreži, da je on imao namjeru da reaguje, međutim, ubrzo se razbolio od korone i to je tako prošlo. Od tada su prošla puna tri mjeseca i nema nikakvih reakcija ni informacija“, kazao je Božović.

Božović će, po riječima Kontića, dobiti odgovor o svemu što je policija preduzela. „Ako se neke stvari koje se komentarišu preko društvenih mreža vezane za IT adrese, zavisno gdje je lokalitet tog aparata, mi neke provjere ne možemo dobiti bez međunarodne pravne pomoći. Naša služba koja se bavi visokotehnološkim kriminalom bavi se kriminalom, a kada se radi o sitnim uvredama i klevetama, tužilac kaže da nema osnova za inicijativu da bi te stvari provjeravali. Ali, mi to radimo. Nije to lako otkrivati kao što se čini, osim kad je neko poznat, ali kad imate skrivanje i lažne profile to je mnogo teže. Dobićete odgovor šta je preduzeto, a uradićemo sve što bude moguće“, odgovorio je Kontić.

Božović je naglasio da ne traži da policija nekoga goni. „Da bih ja nekoga po privatnoj tužbi gonio, moram znati o kome se radi i u tom dijelu očekujem pomoć policije. Ne tražim da policija goni nikoga.  Da li vi milsite da je komentar na medijskom portalu, da su članovi moje porodice proćerivali Hrvate 90- tih iz Tivta, bezazlena uvreda i kleveta? Za taj predmet nema odgovora i to od septembra. To je ozboljno izazivanje nacionalne mržnje i netrpeljivosti, targetiranje, ugrožavanje bezbjednosti. Sa ovog mjesta poručujem da su to ortodoksne laži“, kazao je potpredsjednik Opštine, Goran Božović.

Jovanka Laličić (DPS) je ustvrdila da nije ni vrijeme, ni mjesto da se iznose neki privatni problemi. „Ne branim nikoga, ali sad bi, vjerovatno, svako od odbornika mogao da iznese svoje konkretne primjere. Ja i moja porodica izloženi smo takvom fejsbuk ratu i da je sreće ovdje bi svi ustali protiv takvih mizogenih izjava, jer su sve to vidjeli na fejsbuk stranicama i profilima. To nalaze i moja djeca i uznemirena su zbog toga, ali nisam našla za shodno da s tim opterećujem građane Tivta. Preduzmite sve što možete, a i ja ću to učiniti. Poručujem da ću preduzeti privatnu tužbu protiv svih, i znanih i anonimnih, a kako ću doći do tih anonimnih je moj problem“, rekla je Laličić.

Odbornica sa liste „Goran Božović- Čano i odgovorno za bolji Tivat“, Valentina Božović, naglasila je da u sferi sajber kriminala i zlouptreba društvenih mreža neće biti nikakvih promjena bez javnog pritiska. „Zbog svih koji su prošli kroz psihičke boli i patnje, stanimo na stranu naroda i odbornika i svakog javnog funkcionera“, poručila je Božović.

-Do sada sam doživio da je moje saopštenje u novinama izvrnuto. Evo kako se to dotiče ove teme. Očekujem da će nakon ovoga što ću ja danas glasati protiv ovoga, ne zato što branim Arsenal, nego što se ova Odluka u zadnji tren stavila u SO. To je bila praksa prethodne vlasti, koje su im bile bitne da prođu „ispod žita“. Ne mislim da nova vlast to radi, već tražim da se šira javnost uključi. Ovo je amaterski a ne profesionalni klub. Način na koji su delegirani ljudi sa ovog spiska ne mislim da je to pravi način. Vi ste došli da nešto promijenite, a ja mislim da to nije način. Moguće da nisam informisan. Drugi dio, pokušaću da se ogradim, od toga što je moj prethodnik, bivši predsjednik SDP-a Krsto Bošković na čelu te Skupštine i da to nema nikakve veze sa njegovim bivšim, sadašnjim ili budućim angažovanjem. Ja nisam dio vlasti ni opozicija, nego između. Sviđa mi se što je opozicija kontruktivna. Ja ću glasati protiv ovoga i tražio sam da se povuče. Da ne dođemo u situaciju da glasamo protiv ili uskratimo kvorum, to je prljava igra, kao što je prljava igra obezbjeđivanje većine većini. Treba mijenjati klub, samo na koji način će se formirati uprava kluba to moramo uzeti u obzir.

Predsjednik opštine Željko Komnenović kazao je da ako rasprava nastavi ovim tempom ući ćemo u policijski čas.

-Nego, ova Odluka je donijeta na osnovu zakona. Kad čitate članke Đuroviću, počitajte i rezultat revizije. Ne trebaju nama politička uporišta u Arsenalu. Među njima su bili čelni ljudi sekretarijata i opštinski službenici. Nije ovo politička priča već uvođenje reda. Ti novoimenovani ljudi su bivši fudbaleri i treneri. Nikada više taj klub neće dobijati novac  iz tekuće rezerve Opštine dok smo mi na vlasti. Sponzori im ne vjeruju, čekaju nove ljude sa kojima će sarađivati. To je neodrživ sistem. Imamo mi i ostale klubove. Moramo podvući liniju. Suludo je da Opština finansira klubove. Jedan od uslova angažmana jeste da ti ljudi rade besplatno. Nema uhljebljenja već da pomognemo klubu.

Đurović je kazao da je iznio svoj stav i razlog zbog kog neće podržati ovaj Predlog.

– Principijelan sam zbog toga jer su ljudi koji su predloženi, predlagani telefonom. Moj predlog je bio da se poziv za to da svim zainteresovanim građanima. Vi ste se predsjediče žustro branili da nije u pitanju političko zapošljavanje, ja to nisam ni rekao.

Potpredsjednik Goran Božović je kazao Đuroviću da će mu dati dokaz da čine iskorak.

– U Statutu koji je nakaradno urađen, piše da ulogu odlučivanja ima Opština Tivat. Tu ulogu je ranije preuzeo gospodin Kusovac. Tu imamo većinu opštinskih službenika iz javnih službi a većinom DPS članovi. Mi činimo iskorak time što je predsjednik prepuštio Skupštini da o tome odlučuje. Radimo ono na čemu vi insistirate. Nije bila nikakva namjera da se „ispod žita“ radi.

Đurović je kazao da niti brani stari niti kudi novi saziv.

-Javni konurs je totalno nešto drugo. Predsjednik sastavlja listu a Skupština aminuje. U tome je problem. Uključivanje javnosti je nešto drugo. Znamo kako se radilo tamo. Ja jedva čekam da se neki ljudi pravosnađno osude sve do tada je samo priča.

Siniša Kusovac odbornik DPSa se složio za tom Đurovićevom konstatacijom i dodao da i sam jedva čeka da pravosuđe završi svoj posao.

-Članovi su trebali biti iz različitih grana sporta. Komnenoviću, predsjednik opštine ne može sam da bira i razrješava članove, kazao ej Kusovac na šta mu je predsjednik Komenović kazao da „samo komentariše papir koji ima pred sobom“.

-Arsenal je fudbalska porodica i svi koji su trebali da učestvuju su pozvani. Većina nije ni željela, ali idemo dalje.

Odbornik NP Dejan Risančić kazao je da je suludo više pričati o ovoj temi.

-Jedna stvar je ostala da građani znaju. Treba da pročitaju imena ljudi koji su predloženi. Išli smo od vrata do vrata i pitali da li će da pomognu, ne pitajući koja su partija. Vi ćete Đuroviću da ih kontrolišete, imaćete posebno mjesto u klubu. Njima ću ja unaprijed da čestitam jer će da unaprijede ovaj klub-istakao je Risančić.

Đurović je kazao da većinu predloženih ne zna.

-Jedno ime mi je zaparalo uši negativno, zbog ličnog iskustva, ali nebitno. Prehodna uprava treba da se smijeni, ali poenta je bila u principu osnivanja, legitiman vjerovatno, ali i dalje mislim da u to treba uključiti javnost. Dao sam vam povjerenje, kritikovaću vas kad god treba.

Predsjednik SO Andrija Petković izrazio je moralnu obavezu da prokomentariše.

-Imam toliko rođaka koji su igrali u Arsenalu i vjerujem da nema onoga ko nije gledao bokeški derbi. Čast mi je što će počasni član biti Meto Šabić koji je simbol i Arsenala i sporta uopšte u Tivtu. Upravo političkim odlukama Arsenal je devastiran. Na osnovu izlaganja izbukao sam zaključak da je Opšina bila kreditna ustanova a Arsenal vječiti dužnik, koji je bio poprište zakulisnih igri.

Potpredsjednik Božović je kazao da je predsjednik opštine predlagač svih predloga odluka.

-U statutu piše da članove bira i razrješava osnivač, a to je Opština Tivat. Meto Šabić kojeg biramo za počasnog člana, imao je nezgodu želim mu brz oporavak pa da se uskoro srijećemo na tribinama Arsenala.

Skupština opštine Tivat je  sa 15 glasova Za i 6 protiv  dala saglasnosti na Odluku o razrješenju dužnosti direktorice JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“ Snežane Matijević.

Odbornica Valentina Božović je podsjetila na odredbe člana 15 Ugovora o radu koji je sklopljen sa Snežanom Matijević u kojem stoji da je direktor obavezan da obezbijedi zakonitost u radu poslodavca i odgovoran za štetu koju je namjerno ili nenamjerno prouzrokovao. Božović je kazala da je Matijević koristila sve moguće benefite i tražila isplatu naknade u trajanju od 12 mjeseci nakon prestanka mandata. Božović je pozvala Upravni odbor da postupi po ranije navedenoj odredbi i da se nadoknadi šteta koja je načinjena Dnevnom centru.

Poslanica DPS-a Jovanka Laličić je reagovala proceduralno ukazavši da se više pažnje mora posvetiti pisanju dokumenta. Jer, kako kaže, nije isto ako piše „razriješava dužnosti“ ili  „prestaje mandat zbog podnošenja ostavke“. Zamolila je da se prije objavljivanja u Službenom listu to ispravi. Replicirala je Marija Giljača (BF) kazavši da se ne radi o proceduri razrješenja nego razrješenju na lični zahtjev. Potom se sekretarka skupštine Ivana Aranđus pozvala na član 111 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

U obrazloženju piše da je pravni osnov sadržan je u članu 26 Statuta JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat“ kojim je propisano da Upravni odbor imenuje i razrješava direktora Dnevnog centra uz saglasnost osnivača.

Upravni odbor  je dostavio Odluku o razrješenju Snežane Matijević dužnosti direktorice te ustanove.

Sa16 glasova ZA i 10 PROTIV odbornici su dali saglasnost na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“. Na tu dužnost je imenovan Srđan Krunić.

Kako je kazala odbornica Valentina Božović, nakon što je čestitala Kruniću imenovanje, od njega se očekuje da za razliku od svoje predhodnice savjesno i po zakonu upravlja institucijom od velikog socijalnog značaja. Prije svega ozbiljnu racionalizaciju administracije kako bi ta sredstva bila usmjerena na jačanje stručnog  kadra i da prostorije na spratu stavi u funkciju rada, za štićenike centra.

Poslednja, 20. tačka  – Predlog Odluke o razrješenju člana Skupštine “Vodacom” DOO, Ivana Starčevića (NP) zbog podnošenja ostavke usvojena je sa 16 glasova za, a 11 odbornika se nije izjasnilo.