Panel diskusija o zaštiti životne sredine

Panel diskusija na temu zaštite životne sredine projekta YOUth drive biće održana danas u 10 sati u hotelu Cattaro u Starom gradu, saopštavaju iz NVO „Naša akcija”.Cilj projekta je da aktivno doprinese pravilnom upravljanju otpadom, a panel diskusije namijenjene su sagledavanju trenutnog stanja životne sredine, prepreke u zaštiti iste i predlozima i smjernicima za dugoročan održivi razvoj i upravljanje otpadom. Izlaganja će se fokusirati i na tome što je u sklopu projekta rađeno na temu analize vodenih tokova, kao i saradnju sa školama i edukaciju mladih, koji bi kroz svoje znanje i djelovanje u budućnosti, trebali uticati i djelovati na svijest o potrebi zaštite zivotne sredine. Takođe, projektom se radi na stvaranju podloga za unapređenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, čemu i doprinose same panel diskusije.
Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u iznosu od 232.530,00 eura, a implementira ga Udruga za razvoj okoliša i kulturu EKO ZH u saradnji sa partnerskom NVO „Naša akcija” iz Crne Gore, sa sjedištem u Kotoru.
Na panel diskusiju su pozvani predstavnici vlasti, predstavnici svih škola na području naše opštine, predstavnici komunalnih poduzeća, kao i ostali zainteresovani“ – navodi se u saopštenju NVO „Naša akcija“.