PAM: Oslobodiće korisnike plaćanja naknade,

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Koordinacionom tijelu za zarazne bolesti doniraće 5.000 eura u cilju pomoći zdravstvenom sistemu za nabavku medicinske opreme. Odlučili su i da korisnike oslobode plaćanja naknade za dva, odnosno tri mjeseca.

Kako se ističe u saopštenju, odlučili su i da sve turističko-ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) i zanatske radnje, od 1. marta u cjelosti oslobode obaveze plaćanja naknada muzičkim autorima, za period od dva mjeseca i dalje u skladu sa naredbama i preporukama Vlade.

Jedna od mjera pomoći koju će PAM primijeniti, a u skladu da Vladinim smjernicama za prevazilaženje krize koje je izazvao virus Kovid-19 je i ta da se elektronskim medijima odloži plaćanje naknade muzičkim autorima tri mjeseca počev od 1. marta.

„Ovom i drugim akcijama koje će uslijediti, PAM CG pokazuje solidarnost i razumijevanje, dajući time doprinos ublažavanju posljedica nastalih usljed pojave korona virusa“, zaključuje se u saopštenju koje je potpisao izvršni direktor Vasilije Raičević.