mamula

Otvoreno pismo Butros Butros Galija Ranku Krivokapiću

Izvor: portal Analitika

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić dobio je otvoreno pismo Butros Butros Galija, bivšeg Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u vezi Ugovora o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ u Herceg-Novom.

Otvoreno pismo u vezi Ugovora o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ u Herceg-Novom upućeno Krivokapiću, potpisali su i Federiko Major, bivši Generalni direktor UNESCO, Ašok Khosla, Predsjednik Savjeta Međunarodne Unije za zaštitu prirode (IUCN) od 2008. do 2012, Roberto Savio, Predsjednik Emeritus, Inter Press Servisa i Mauris F. Strong, Generalni sekretar UN Konferencije o čovjekovoj okolini 1972.
Otvoreno pismo Portal Analitika objavljuje bez redakcijskih intervencija.
„Mi, dolje potpisani, upućujemo ovo otvoreno pismo Predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću u vezi Ugovora o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa Tvrđavom „Mamula“ Herceg Novi u Boko Kotorskom Zalivu, zaključenom između Vlade Crne Gore i Kompanije „Oraskom Development Holding AG“ 23. februara 2015. godine, koji je ušao u proceduru za ododbravanje od strane Skupštine. Ugovor predviđa da se ostrvo i tvrđava izdaju u zakup privatnom investitoru na period od 49 godina, sa ciljem da se pretvore u ekskluzivno, luksuzno odmaralište na crnogorskoj obali.

Mi smatramo da je tvrđava Mamula istorijski spomenik, trajno svjedočanstvo burne prošlosti ratova i sukoba na ovim prostorima. Ova tvrđava je jedinstven objekat na svijetu, narodno, kulturno, arhitektonsko i prirodno bogatstvo Crne Gore i dio zajedničke kulturne baštine čovječanstva.

S obzirom na to, mi izražavamo čuđenje da jedino rješenje za očuvanje i korišćenje tvrđave Mamula koje je razmotreno i predloženo je običan poslovni aranžman i ugovor o privatizaciji i pretvaranju tvrđave u tržišno dobro, odnosno u „odmaralište sa pet zvijezdica“ – bez ikakvog osvrta na detalje korišćenja tvrđave i ostrva – u odmaralište koje će neminovno biti namjenjeno isključivo za visoko platežnu klijentelu i njene prohtjeve. Mi smo zabrinuti što nije došlo do široke nacionalne i međunarodne javne debate i razmjene mišljenja o razvoju, svrsi i višestrukom potencijalu za rehabilitaciju ove jedinstvene tvrđave.

Imajući u vidu istorijski i simboličan značaj tvrđave Mamula, njene zadivljujuće karakteristike i prirodni položaj, a iznad svega njenu relevantnost i vrijednost njenog potencijalnog korišćenja za Crnu Goru kao i za širu međunarodnu zajednicu – ne ulazeći u finansijske i druge detalje Ugovora o dugoročnom zakupu i njegove konkrektne i neopipljive implikacije za Crnu Goru i njen narod – mi želimo da predložimo da, prije nego što Skupština uzme u razmatranje i donese odluku o Ugovoru, ovaj predmet i alternativne mogućnosti za adaptaciju i korišćenje tvrđave Mamula, uključujući predloge zainteresovanih strana, budu dodatno razmotrene i prodiskutovane u Skupštini, kao i šire u javnim forumima.

Tvrđava Mamula je pogodna za korišćenje tokom čitave godine kao javna institucija ili fondacija posvećena ciljevima mira, razvoja i međunarodne saradnje. Kao višenamjenska ustanova, adaptirana tvrđava bi mogla da se koristi na više načina:

-Kao jedna izuzetno dostupna, ali u isto vrijeme skrovita, intimna i bezbjedna lokacija i širom svijeta poznato mjesto i stjecište na neutralnom terenu, koje bi se koristilo za međunarodne sastanke i pregovore, uključujući i susrete svjetskih lidera na najvišem nivou.

-Kao institucija za seminare, radne sastanke i manje konferencije na kojima bi se sastajali akteri raznih profila koji su zainteresovani za globalne probleme koji se tiču čovječanstva.

Kao usamljeno mjesto za akademsko razmišljanje, studije i razmjenu mišljenja ograničenog broja svjetski poznatih gostujućih naučnih radnika, mislioca i ličnosti iz javnog života, koji bi boravili izvjesno vreme u tvrđavi, većinom van sezone i u periodu nepogodnih vremenskih prilika, izolovani od spoljnjeg svijeta, radeći na svojim projektima, družeći se i opšteći među sobom.

-Kao lokacija za javne nacionalne i međunarodne kulturne događaje koji bi bili otvoreni za javnost tokom sezone, uključujući umjetničku galeriju i mali muzej posvećen istoriji tvrđave, Boko Kotorskog Zaliva i Crne Gore uopšte.

Kao jedna multifunkcionalna institucija, uz događaje i aktivnosti koje bi se tu organizovale tokom čitave godine i kojima bi bila domaćin, ishodima, inicijativama i dogovorima koje bi omogućila, tvrđava Mamula bi izrasla u jedinstveno i nadaleko poznato mjesto u globalnoj mreži lokacija za sastanke, za koje vlada veliki interes i potražnja s obzirom na sve tješnju i mnogostranu međunarodnu saradnju i potrebu za direktnom interakcijom. Obrisi tvrđave uslikani u njen logo bi, bez sumnje, postali dobro poznati širom svijeta.

Mi, kao ličnosti koje su posvetile svoju profesionalnu karijeru međunarodnoj saradnji u okviru Ujedinjenih Nacija, osjećamo se pozvanim da predložimo da se tvrđava Mamula, koja je bila sagrađena za ratne ciljeve i svrhe i koja je uglavnom bila korišćena kao zatvor za internaciju, mučenje i pogubljenja tokom dva svjetska rata, pretvori u objekat i instituciju koja bi bila u službi mira i međunarodne saradnje. Tvrđava Mamula treba da postane simbol zajedničkih ciljeva i stremljenja čovječanstva i da se razvije u izvorište i rasadnik misli, inicijativa, rješenja i akcija koje su od opšteg javnog interesa i u interesu globalnog javnog dobra. Treba da postane međunarodno obilležje s kojim će se Crna Gora i njen narod ponositi i koje će biti dosljedan spomenik njihovoj znamenitoj istoriji i nacionalnim stremljenjima i biti u skladu sa proglašenim ciljem Crne Gore da postane ekološka država.
U cilju toga, mi želimo da predložimo Vama i Skuštini da razmotrite da se odluka o Ugovoru o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ odloži dok se ne obavi detaljna studija, kao i razmatranje i razmjena mišljenja o mogućim alternativnim rješenjima, uključujući prikupljanje sredstava i uopšte finansiranje odgovarajuće rehabilitacije tvrđave Mamula i ostrva Lastavica, i njihove adaptacije za dogovorene svrhe. Krajnji cilj treba da bude da predloženo rješenje ima viziju, uživa široku podrsku javnosti i bude na bazi konsensusa.“